Redactieblog

330 x bekeken

Inkomen van vleeskuikenhouder daalt

De inkomens in de vleeskuikenhouderij zullen dit jaar dalen ten opzichte van vorig jaar. Dat zegt ABN Amro in zijn visie op de agrarische sector.

"Op korte termijn zal de afzet van kuikenvlees in West-Europa nog profiteren van de druk op het besteedbare inkomen. Maar door de toename van productie van pluimveevlees in Noordwest-Europa zal er sprake zijn van een prijsdrukkend effect", aldus de bank. De toename van productie wordt ook in Nederland verwacht. Duitsland is tegelijkertijd meer zelfvoorzienend geworden. Dit zorgt voor druk op de Nederlandse exportmarkt, waarvoor Duitsland een belangrijke speler is.

Pluimveehouders krijgen te maken met stijgende voerprijzen. De bank baseert zich op de stijgende graanprijzen. Daarnaast moeten veel bedrijven nog investeren om te voldoen aan de nieuwe milieuregelgeving, die dit jaar van kracht is. "De kostprijs voor de Nederlandse vleeskuikenhouder zal op de middellangetermijn toenemen", aldus ABN Amro.

Voor legpluimvee voorziet de bank in 2010 een eierprijs boven het meerjarig gemiddelde. "De vraag naar Nederlandse eieren zal groot blijven, gezien de achterstand van andere landen in het omschakelen naar scharrelstallen." Tegelijkertijd is te verwachten dat de voerprijzen in de tweede helft van het jaar zullen toenemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.