Redactieblog

598 x bekeken

Gemiddeld 67.847 kuikens per bedrijf

Het gemiddeld aantal vleeskuikens per bedrijf is in de afgelopen tien jaar met 46 procent gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2000 telde een vleeskuikenbedrijf nog gemiddeld 46.560 dieren; in 2009 is dit opgelopen naar 67.845 dieren. De groei is geleidelijk gebeurd. Jaarlijks is het gemiddeld aantal dieren met 2 tot 10 procent gestegen. Een uitzondering vormde 2007. In dat jaar daalde de gemiddelde omvang van vleeskuikenbedrijven met ruim 7 procent. Deze afname werd in 2008 tenietgedaan. Toen steeg de gemiddelde omvang met 10,4 procent naar 63.550 dieren per bedrijf.

Het totaal aantal vleeskuikenbedrijven is in tien jaar tijd met 42 procent gedaald naar 638 bedrijven in 2009. Vooral in 2003 is een forse afname te zien. Door een uitbraak van vogelpest stopte 29 procent van de pluimveehouders met hun vleeskuikenbedrijf, waardoor er 777 ondernemers overbleven.

Het aantal bedrijven met meer dan 100.000 vleeskuikens is sinds 2000 met 47 procent toegenomen naar 125 bedrijven. Dit komt overeen met 20 procent van het totaal aantal vleeskuikenbedrijven. In 2000 vormde deze groep 8 procent van het totaal. In dezelfde periode daalde het aantal bedrijven met 75.000 tot 100.000 dieren van 85 naar 76 bedrijven. In 2009 heeft de helft van de bedrijven meer dan 50.000 dieren. In 2000 was dit 30 procent van de bedrijven.

Bij de kleinschalige bedrijven met maximaal 5.000 kuikens blijft het aandeel met 31 bedrijven op 5 procent van het totaal. Dit is vergelijkbaar met de situatie in 2000.

Of registreer je om te kunnen reageren.