Redactieblog

7 reacties

Weersverzekering traag op gang

De grote belangstelling voor de brede weersverzekering wordt nog niet omgezet in daadwerkelijke verzekeringen.

Dat blijkt tijdens een telefonische rondgang langs verzekeraars. De hoge brutopremie lijkt hierbij een rol te spelen, blijkt uit reacties van Agriver, Vereinigte Hagel en de Onderlinge Weerschadeverzekering (OWZ). Het aantal verzekeringen dat is afgesloten, is nog beperkt. "Maar we verwachten dat het aan zal trekken. Veel telers hebben het druk met zaaien en poten. Als ze straks met de gecombineerde opgave aan de slag gaan, is er ook tijd om naar de verzekering te kijken", aldus Jan Schreuder van Vereinigte Hagel.

Marien Boersma van AgriVer merkt dat er vooral vanuit regio’s waar de afgelopen jaren schade is geweest, belangstelling is. "Maar over het algemeen is de belangstelling beperkt, ik verwacht dat niet meer dan 10 procent van de ondernemers meedoet en dat het budget van 8,5 miljoen euro subsidie niet opgaat." Vereinigte Hagel en OWZ vinden het te vroeg om te zeggen dat het budget niet op gaat, met een verwachte eindspurt in het vooruitzicht.

Met name bij kapitaalintensieve teelten zoals fruit, boomkwekerij en vollegrondsgroente speelt de brutopremie. "Telers moeten in juli bedragen tot enkele tienduizenden euro’s betalen, terwijl de subsidie van LNV in december wordt terugbetaald", zegt Gert Jan van Dijk van OWV.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  exact

  Persoonlijk vind ik het niet vreemd dat het traag op gang komt, het gaat namelijk helemaal niet op gang komen. Onze belangenorganisaties roepen al maanden dat ze heel tevreden zijn met de nieuwe regeling. Als we er geen gebruik van maken moeten we ons in de toekomst maar zelf redden. Het is echter nog maar kort bekend wat de consequenties voor de landbouw zijn, namelijk een verzekeringspakket dat na aftrek van subsidie onbetaalbaar is. De luttele subsidie van 9 miljoen uit een of ander Europees potje schuift rechtstreeks in de beurs van de verzekeraars. Ze maken de voorwaarden en de premies van dien aard dat het voor hen wel winstgevend moet zijn. Hoe kan een akkerbouwer in de huidige omstandigheden het zich nu permitteren om deze Rolls Roys verzekering af te sluiten. Het is een schande dat we ons zo hebben laten afschepen. Dank LTO.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @exact. Jij hebt het goed begrepen. De voorwaarden in deze verzekering(en) zijn van dusdanige aard dat de enigen die afgedekt zijn, de verzekeraars en de overheid zijn. Ik heb met LTO uitvoerig over de verzekeringsvoorwaarden gesproken, en hen op de tekortkomingen gewezen. Helaas heb ik na deze gesprekken de indruk over gehouden dat er inderdaad belangen worden behartigd.....maar zeker niet die van de boeren. Het is gewoon ongelooflijk dat onze eigen standsorganisatie een product staat te promoten waarvan ze weten dat de boeren er gedonder mee krijgen.

 • no-profile-image

  gertje

  Het komt er gewoon op neer dat schade door calamiteiten in de toekomst individueel worden bekostigd. Verzeker je 10 jaar en zou je worden uitgekeerd na schade, dan heb je je uitkering zelf bekostigd. Doe je dat niet, dan ook door premie besparing. We worden simpelweg in de kou gezet. Een Willie Wortel die deze verzekering kan rond rekenen. De kosten ervan staan in geen enkele verhouding met onze opbrengsten. Dat LTO hier is ingetrapt zeg. Het lijkt allemaal heel veel, die subsidie, maar die zou veel hoger moeten zijn om boeren daadwerkelijk te helpen. Het is als met alle subsidies: de prijs van het aangebodene gaat navenant omhoog en de subsidie wordt integraal ontvangen door de aanbieder van het te subsidiëren object. Voorbeelden zat. Voor de verzekeringsmaatschappijen is het weinig aantrekkelijk om dergelijke risico's te dekken. Vandaar de kostprijs (hoge premie), dat hebben ze voor zichzelf prima aangepakt en de staat heeft weer een mogelijke financiële tegenvaller getackeld. We zijn afgescheept als een stel domme boeren, 61% subsidie klinkt gigantisch. Een verzekering kost normaal gesproken geld en dient calamiteiten te dekken. Deze verzekering is gewoon veel te duur en is in het leven geroepen om de overheid te vrijwaren van onverwachte kosten aan tegemoetkoming bij schade. Het was toch veel simpeler om de subsidie te storten in een calamiteitenfonds? Dan komt het uiteindelijk daar terecht waar het nodig is en helpt het ons allemaal indien nodig. We zijn er mooi klaar mee en het verwondert me dat er niet of lauw wordt gereageerd. Weet u dat er op de subsidie gekort kan worden als u volgens de AID in de fout gaat? (Noem maar een voorbeeld: als je de misdaad begaat geen gewasbeschermingsplan in je administratie te hebben, u weet wel, dat papiertje dat iedereen naar je op stuurt waar je wat dingetjes moet aanvinken).

 • no-profile-image

  .

  Nog een leuke bijkomstigheid: assurantiebelasting 7,5% op het brutobedrag. Geen tegemoetkoming. Vraag maar een offerte aan. Reken en huiver.

 • no-profile-image

  Han

  @Gertje ik vind je erg negatief.
  Zolang het bedrag ten behoeve van het platteland uit Brussel via deze verzekering rechstreeks op de balans van de onderlingen verzekrings mij kan komen zonder dat de boeren meer premie betalen dan ze nu betalen voor alleen Hagelschade verzekering kan er toch geen enkele belemmering zijn om een brede weersrisico verzekering af te sluiten. Valt de subsidie weg kan iedere boer toch een heroverweging maken? nu nee zeggen betekent geen extra (gratis) kapitaals injectie voor de verzekerings mij, die doorgaans onderlinge verzekeringen zijn.

 • no-profile-image

  .

  Het simpelweg vastleggen van schadegrenzen qua temperatuur, droogte en neerslag had zowiezo nooit mogen gebeuren. Natuurrampschade kan ook ontstaan als niet aan deze voorwaarden is voldaan (natuurlijk zou je wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen qua drainage, maar dat lijkt me logisch). Daar was de brede weersverzekering toch voor? Of komt de overheid dan alsnog over de brug? Ze doen het immers niet meer als je het wel kan verzekeren.

 • no-profile-image

  gertje

  Han, je zegt het goed. Zolang wij boeren geen extra premie moeten betalen. Dat is het nu juist. De premie gaat een aantal keren over de kop en is na aftrek subsidie substantieel hoger. Dus we zijn afgescheept en het bos in gestuurd. De revenuen zijn voor LNV en eventueel voor de verzekeringsmaatschappijen. LNV, want ze zijn gevrijwaard van calamiteitenuitkering en de verzekeringen, omdat ze de subsidie integraal plus ontvangen. Dus in geen geval de boeren. Die betalen meer en zodoende hun eigen rampenschade via de premie. In een ander geval doen ze dat door geen premie te betalen. Ik vind het allemaal prima om zelf de risico's te lopen, maar dan zouden we simpel de mogelijkheid moeten krijgen om te kunnen reserveren voor calamiteiten. Toch veel simpeler? Of is onze overheid daar niet zo bij gebaat? ... Het gaat er dus echt niet om om agrarisch Nederland met iets te helpen. Dit was een reuze goedkope manier van financiële risico's wegstrepen door de overheid. Rekening boer, dat wel natuurlijk.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.