Redactieblog

Sanering asbestwegen begint

Projectbureau Saneringsregeling asbestwegen derde fase van Dienst Landelijk Gebied is begonnen met de sanering van wegen, erven en kavelpaden waarin asbest is verwerkt.

Voor de sanering zijn 3.900 locaties aangemeld. De komende weken zijn aannemers in gesprek met eigenaren van de paden, om afspraken te maken over de aanpak van de verharding. "Op alle locaties wordt eerst onderzocht of de hoeveelheid asbest ook boven de norm van 100 milligram per kilogram drogestof ligt. Als dat zo is wordt de verharding tot 50 centimeter diep afgegraven, waarna dit weer wordt opgevuld met puin en zand", legt projectleider Paulien Bisschop uit. Het is de bedoeling dat de sanering per locatie maximaal vier weken duurt.

In de jaren zestig stelden fabrieken in Goor en Harderwijk puin met asbest gratis beschikbaar voor erfverharding. Veel boeren en particulieren hebben hier toen gebruik van gemaakt. Nu blijkt dat asbest gevaarlijk is voor de volksgezondheid worden de wegen op kosten van het ministerie van VROM gesaneerd.

Bedrijven en particulieren die mee willen doen met de saneringsregeling moesten dit in 2006 melden. Aanmelden is nu niet meer mogelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.