Redactieblog

Rustige grondmarkt in Drenthe

Op de grondmarkt in Drenthe was het het afgelopen jaar vrij rustig.

"De markt ging het afgelopen jaar niet hard er zijn weinig transacties. Toch zien we dat dit nog niet leidt tot de verwachte prijsdaling. De goede percelen worden nog steeds voor goede prijzen verkocht", aldus makelaar Gerbrand Plat van LTO Vastgoed uit Assen. Het aanbod van grond is echter beperkt in Drenthe, waardoor er weinig transacties plaatsvinden. "De mindere gronden, de laaggelegen percelen die alleen geschikt zijn voor grasland, zijn moeilijk verkoopbaar", aldus de makelaar. Ook voor bedragen van 20.000 euro per hectare.

De kopers op de Drentse grondmarkt komen op dit moment vooral uit de akkerbouw. Hier worden ook goede prijzen betaald voor de grond. De waarde van bouwland in de Veenkoloniën varieert van 35.000 tot 40.000 euro per hectare. Melkveehouders zijn minder actief op de grondmarkt, mede door de lage melkprijs van het afgelopen jaar en de vele investeringen die de afgelopen jaren in deze sector zijn gedaan.

Opvallend is dat de agrarisch ondernemers uit Noord-Brabant en andere provincies de gronden die ze enkele jaren geleden aangekocht hebben in verband met de mestwetgeving, weer verkopen. De noodzaak om deze grond aan te houden als plaatsingsruimte voor dierlijke mest lijkt minder groot geworden. Doordat de teeltwerkzaamheden op deze gronden voornamelijk door de Drentse boeren werden uitgevoerd, heeft dit voor de landbouw in Drenthe verder weinig effect gehad. De effecten van buiten de landbouw op de agrarische grondmarkt zijn beperkt. De aankopen voor natuur liggen vrijwel stil, waardoor dit nauwelijks effect heeft, ervaren makelaars.

Grondaankopen voor stedelijke ontwikkeling lijken na een lange periode van rust weer voorzichtig op gang te komen. In Drenthe wordt een nieuwe Provinciaal Omgevings Plan (POP) van kracht, waardoor niet alle dorpen en steden meer mogen uitbreiden in het landelijk gebied.
De handel in complete bedrijven in Drenthe is vergelijkbaar met die in de rest van het land: er wordt mondjesmaat gehandeld. "Het aantal stoppers is beperkt. Daarnaast zijn de bedrijven die in de verkoop komen vaak relatief klein, waardoor er vaak wel wat werk nodig is om de bedrijven aantrekkelijk te maken voor nieuwvestigers", aldus Plat.

De verwachting is dat het ook het komende jaar nog rustig blijft op de grondmarkt in Drenthe.

Of registreer je om te kunnen reageren.