Redactieblog

206 x bekeken

Mager is vet genoeg

Het eindbod van de zuivelindustrie voor de nieuwe CAO is twee jaar 1 procent erbij. Deze week moet de achterban van de vakbonden er nog mee akkoord gaan.

Het is de vraag of ze dat doen. De vakbonden zelf zijn niet tevreden over het eindbod. Ze vinden het te mager. Ze leggen het dan ook neutraal voor aan hun achterban.

De vakbonden vroegen 1,25 procent voor één jaar. Volgend jaar willen ze de zaak opnieuw bekijken. Dat betekent gewoon dat ze dan meer willen hebben. In die zin is het een goede vondst van de zuivelwerkgevers om een akkoord voor twee jaar aan te bieden.

Dat vinden de vakbonden dus niet. Ze staan niet achter het eindbod van de werkgevers, maar laten de beslissing over aan de leden. Daarmee ontlopen ze hun verantwoordelijkheid. Ze zijn evenals de werkgevers en de boeren gebaat bij rust op de werkvloer. Ze onderschatten dat de stemming bij de boeren explosief is. Wij beuren tientallen procenten minder deze jaren. Het is dan zuur dat de werknemers in de zuivel - in feite werknemers van de boeren - meer loon eisen dan de prijscompensatie.

Gelukkig hebben de zuivelwerkgevers voet bij stuk gehouden. Ze hebben hun achterban begrepen.

Niet helemaal echter. Want bij begrijpen nog helemaal niet waarom bijvoorbeeld FrieslandCampina bonussen uitkeerde aan de directeuren. Dat stimuleert de wil om winst te maken, maar nodigt niet uit om een hogere melkprijs uit te betalen. Dat gaat dan koste van hun winst en dus van de bonus. Een fout systeem.

Mager is in dezen vet genoeg. Dat geldt zowel voor de CAO als voor de bobo's. Daar zouden de boerenbestuurders op moeten letten.

Of registreer je om te kunnen reageren.