Redactieblog

10 reacties

LTO ziet licht waar het donker is

In mijn column in het Agrarisch Dagblad van komende zaterdag pleit ik voor het opheffen van het ministerie van landbouw(LNV). Daar zal LTO het wel niet mee eens zijn.

Mijn voorkeur voor opheffen is gestoeld op het feit dat natuur de overhand heeft bij LNV. Natuur wordt gekoesterd, boeren hangen er zo"n beetje bij. In de bezuinigingsronde wel kostenverhogingen – afschaffen rode diesel en energiesubsidies - voor de boer, maar een fluwelen behandeling van de natuur.

Met ook nog addertjes onder het gras. Zoals de overdracht van natuurgebieden aan de boer. Die kan dan het beheer uitvoeren. Waarom? Nogal logisch. Natuurbeheer door de boer is veel goedkoper dan door de natuurorganisaties. Nu er bespaard moet worden mogen de boeren voor een appel en een ei de natuur gaan beheren. Dat vinden denkers van ons eigen LNV.

Verwerpelijk. Niet echter voor de LTO. Bestuurder Beishuizen noemt dit "positieve signalen".

Zo kruipt de LTO weer tegen het ministerie van landbouw aan, dat ze niet willen missen. Net zoals de waterschappen. Ook die moeten beslist blijven bestaan. Dat we een overbodige bestuurslaag hebben, die werk doet dat ook door de provincies kan worden gedaan, deert hun kennelijk niet. Ze willen zoveel mogelijk duurbetaald pluche behouden.

LTO toont zich hiermee een conservatieve organisatie, wars van veranderingen. Zowel bij de waterschappen als LNV zien ze licht waar het donker is. Dat is niet in het boerenbelang.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Gert

  Ik was niet anit-LTO, maar de laatste tijd word ik er niet goed van. Steeds maar dat aanleunen tegen de overheid en andere bestaande organisaties. Het poldermodel ten top. En dat in een tijd waarin onze inkomens onder grote druk staan. Waarom geen acites, of in ieder geval openlijke energie gestoken in verbetering van de inkomenspositie van de boer? Ik krijg steeds meer de indruk van een groep pluchebekleders, die elkaar de hand boeven het hoofd houdt. Jammer.

 • no-profile-image

  boer

  iedere wel-denkende boer zegt zijn lidmaatschap bij LTO toch op, de fa. Landbouw Ten Onder. LTO is niets meer dan een springplank voor degenen die de politiek in willen, en zal derhalve weinig in dwars gaan liggen. Een Siem Jan Schenk is niets meer dan een praatpop voor de organisatie, en nog nog een met de uitstraling van een zoutzak. Binnen de organisatie te veel tegenstrijdige geluiden, en belangen. Ipv van samen met andere sectororganisaties samen te werken, deze zelfs gaan uitsluiten, en dan nog het idee te hebben sterk over te komen richting de tegenstander, wat een onzin. LTO moet eens door krijgen dat ze er voor en vanwege de landbouw zijn, en niet voor de politiek. Het lobbyen van LTO is constant compromis stellen, met de meest idiote ideen. Probeer ze van tafel te krijgen, veel belangrijker!

 • no-profile-image

  Gerritsen

  Jaarlijks worden honderden "boerenprojecten" gesubsidieerd door LNV en de produktschappen. Het eerste dus met geld van ons allen, het tweede met geld van de boeren en tuinders zelf. Vervolgens blijft dit geld steken bij inderdaad LTO, ZLTO, Wageningen en nog een paar kleinere adviesbedrijven. Bezopen situatie die zo snel mogelijk afgeschaft moet worden. Dat daardoor ook het bestaansrecht van (Z)LTO(advies) voor een groot deel wegvalt, het zij zo.

 • no-profile-image

  anne

  - afschaffen rode diesel en energiesubsidies - zijn juist niet zaken van LNV, maar juist van andere ministeries. Dat argument klopt dus niet van vergaderboer. Wat hij verder niet verteld is dat LNV wel nog gaat over de Brusselse subsidies. Ik moet er niet aan denken dat ze dat overlaten aan een staatssecretaris van EZ.

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Begin je die indruk nu pas te krijgen, Gert? Al jaren heult LTO met de vijand. Voor ons was de maat 12 jaar geleden al vol toen wij (notabene door de LTO) werden aangewezen als natuur, met alle gevolgen van dien. Vervolgens kregen wij gewoon de rekening voor deze "belangenbehartiging". Geweigerd te betalen natuurlijk, waarop ze gingen dreigen met van alles en nog wat. Wij hebben toen gezegd: "kom maar op met die deurwaarder, dan zorgen wij wel voor het mediaspektakel"....Nooit meer wat van gehoord. De ellendelingen. En wat er vervolgens in de loop der jaren allemaal is gebeurd, heeft ons alleen maar gesterkt in onze opvatting.

 • no-profile-image

  jpk

  productschappen hebbenbesstaanrecht
  lto zlto nfo niet

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  En dan nog jezelf het ministerie van landbouw noemen. Te zot.

 • no-profile-image

  koetje

  Verdeel en heers politiek werkt het efficiëntst.Dat weten ze bij LNV als geen ander.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  LNV is het uitvoeringsorgaan voor de nieuwe inrichting van Nederland, alleen daarom al zal het niet verdwijnen. LTO werkt hier enthousiast aan mee, tenslotte zijn hier grote bedragen mee gemoeid. Verder barst het in de waterschappen, productschappen en andere overbodige organen van de dikbetaalde LTO-ers. Nooit, maar dan ook nooit zullen zij dit opgeven.

 • no-profile-image

  Han

  Vergaderboer. Ik kan uw betoog alleen maar onderschrijven waar het gaat over >boeren kunnen natuurbeheer goedkoper< en dat de LTO dit goedkeurd is van de zotte. Hier is sprake van het verkwanselen van de boeren inbreng voor zaken die de burger graag wil. Als het zo moet zijn de boeren misschien beter af met een staatsecretaris en en "kamer" bij EZ, dan de stofzuiger van LNV te zijn om het viese werk op te knapen tegen een hongerloon. Als ik de ondertoon in uw verhaal goed beluister zou u een MODERNISERING van LTO niet betreuren.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.