Redactieblog

1199 x bekeken 71 reacties

ZLTO: boer wil geen megastal

Boeren hebben hetzelfde standpunt over megastallen als burgers; ook boeren zijn tegen industriële vleesproductie.

Dat zegt ZLTO-voorzitter Hans Huijbers. Na drie gesprekken met leden kiest ZLTO voor eigenschaligheid als maat voor de stallen. Onder eigenschaligheid verstaat ZLTO een omvang die past bij het vakmanschap van de ondernemer, zijn omgeving, de eisen van de samenleving en de kansen van de afzetmarkt. De organisatie begrenst hiermee de groei van intensieve veehouderijbedrijven.

ZLTO en de leden zijn hierbij aangespoord door kritische geluiden uit de samenleving. "Duurzame productie en duurzame veehouderij is de enige weg. Ik geloof daar in", zegt Huijbers. "Niemand van ons heeft namelijk het recht om de ander overlast te bezorgen. Dat betekent ook dat er robuuste groensingels om de stallen heen moeten, die een verrijking zijn voor het landschap en fijnstof afvangen en zo mogelijk bacteriën en virussen tegengaan. Het erf moet er gewoon mooi uit zien."

Huijbers vindt dat er zeker toekomst is voor de veehouderij in Noord-Brabant als onderdeel van een krachtig agro- en foodcomplex.
ZLTO benadrukt dat de duurzame veehouderij er niet morgen zal zijn. "Dat is een verantwoordelijkheid van alle partijen in de keten, veehouders, consumenten en de kritische volgers van de sector."

Stem op de peiling: Boeren willen ook geen megastallen

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Ik kom hier tot mijn verbazing mijn eigen naam tegen. Het interesseert mij geen fluit hoeveel kalveren Piet heeft. De mestwetberekeningen kun je op ieder willekeurig bedrijf loslaten.

 • no-profile-image

  bartje

  Piet Wisse, hoeveel kalveren mesten jullie eigenlijk op de bedrijven van jouw ouders? Moet ik dan denken aan honderden, duizenden of tienduizenden?

 • no-profile-image

  Frits

  @Kritische lezer.
  Nee hoor dan is er geen probleem, ik heb niets gezegd over extensief of intensief. Ik had het over terug naar datgene dat de grond kan verdragen. daarmee ontstaat een kwaliteitsslag. Net als in andere takken zou goodwill gewoon verkapitaliseerd moeten worden. Behoud van openruimten, verminderde verkeersdruk. Kwaliteit van de ruimtelijke invulling en natuurlijk dierenwelzijn.

  @Arjan, het moment dat je voor een gesprek aan de keukentafel eerst moet bellen of je een poolse of bulgaarse tolk mee moet nemen denk ik dat je euregionaal bezig bent. Als dat dan toch het geval is mag je je ook niet beperken tot nederland als vestigingsplaats. Als het een wereldmarkt is zul je ook dien overeenkomstig moeten handelen en dus ook vestigen. Overigens voor wat betreft die 500-600 koeien. Het moment dat heineken grootaandeelhouder is van een bedrijf met 500-600 koeien is de landbouw echt een paar zandwegen voorbijgeschoten.....

 • no-profile-image

  keutelboer

  Beste Piet Wisse . Lees elders in een AGD forum maar eens over Boeren Midden Ijsselmonde moeten aanpassen of verdwijnen . Als stilletjens aan bepaalde figuren meer macht krijgen , kan dit op meer vlakken gaan gebeuren . Zij zullen altijd een argument vinden om voldoende aanhang te krijgen .Ben blij dat u een vooruitstrevend ondernemer bent en vecht voor uw vrijheid als ondernemer . Ik hoop dat dit nog lang kan . Maar ik hoor steets meer dat er weer meer negatief over de dierenhouderij gepraat wordt, en dat dan door tegenstanders flink aangedikt wordt . Dan vind ik nog het ergst dat dit soms door mensen gebeurt die zelf van een boeren bedrijf afstammen . Wat dit is weet ik niet maar ik vind dit gevaarlijke ontwikkelingen . Dus men zal zelf moeten proberen deze ontwikkeling af te remmen . Want uitdaging op uitdaging kunt u ook niet vol houden , want er zal ook verdiend en geleefd moeten worden . De overheid stelt eissen (zie Midden ijsselmonde ) , De boeren kunnen dan vind ik ook eissen stellen en garanties vragen .

 • no-profile-image

  klein boertje

  Laten we eerst erover hebben wat mega is want 30 jaar terug was 40 melkkoeien ook mega ! En over 30 jaar ben je misschien wel een keutel boer als je er 400 hebt ! Dus laten we het eerst over de definitie hebben !

 • no-profile-image

  kleuter boer wil groei mogelijkheid

  elke 10 jaar halvert het aantal bedrijven dit is al 40 jaar zo gelukkig lukt het de blijvers steed weer om deze produktie over te nemen niets mis mee eerlijke markt werking wat overal inde gehele economie terug komt nu wil een stelletie aadappelen dit o zo belangrijke proces stil zetten met het gevolg dat er dadelijk alleen nog maar bedrijven verwijnen en geen enkele groei voor terug komt EINDE sector begin plafon ik ben overgens niet tegen aanvullende eisen bij groter groei van bedrijven dan normaal maar ten zeerste tegen een plafon stellen aan de groei van bedrijven in aantallen doe dit eerst maar bij de machtige suppermarkten

 • no-profile-image

  keutelboer

  Ten eerste welke boeren hebben ze dit gevraagt , aan de gewone boer of aan de grote jongens . Je kunt wel raden aan wie . Wie gaat er bepalen wat mega is , en wordt dit per jaar of bepaalde periode aangepast .Zou ZLTO niet beter in Den Haag gaan pleiten voor een garantie voor nieuw op te zetten bedrijven met een maximale grote , niet te groot maar wel gesloten als dat nodig en mogelijk is .Deze bedrijven verdelen over het land , dus niet op een hoop zetten zoals men nu wil .BV bedrijven met 80 zeugen gesloten met mestvarkens . Mogen niet meer groeien en moeten aan gestelde eisen voldoen . Stel een maat voor afgeleverd varken per zeug per jaar vast de vc , groei , uitval , aantal tonnen mest afzet enz. Bereken van uit deze kengetallen de kostprijs over een jaar . Als de varkens onder de kost prijs opbrengen , geeft de overhied een bepaald bedrag boven de kostprijs als garantie inkomen voor de kleine ondernemer . Door beter te boeren dan gemiddelt kan hij dan zijn inkomen extra opkrikken . Dit is tog wat mevrouw Thieme wil kleine boeren die goed voor hun dieren zijn . Dit kan nu met deze prijzen niet en waarschijnlijk nooit als er niet geholpen wordt . Dus ZLTO ga maar eens vragen wat ze over hebben voor kleinere bedrijven . Nu kun je het nog vragen straks als hun meer macht krijgen bepalen hun de regels . Dit zou nu ook meteen weer meer werkgelegenheid betekenen , dus er wordt al ergens geld bespaart wat gebruikt zou kunnen worden voor dit doel . Want heel grote bedrijven blijven op lange termijn niet meer in boerenhand maar komen in handen van grote vlees giganten .Dus de echte boer sterft uit als we zo door gaan .

 • no-profile-image

  arie

  gewoon de rechten niet laten vervallen, dan gaan al die grote plannen niet door, want dan is een grote stap iets moeilijker te doen. of helemmal niet en kan iedereen in een normaal (wat al 50 jaar gangbaar is) tempo doorgroeien

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Daar heb je wel een punt Keutelboer. Als we beconcurreerd worden door buitenlandse bedrijven die met minder regels concurreren, vind ik dat de overheid deze producten moeten weren. Frits, ik ben het niet met je eens dat wanneer een ondernemer sneller groeit dan het denkkader van de Nederlandse burger, dat dit dan egoisme is, ipv ondernemerschap. Die ondernemer heeft in een vrij land als Nederland het recht om binnen de grenzen van de wet oneindig te groeien. De burger heeft het recht om hier op grond van de wet bezwaar tegen aan te tekenen.

 • no-profile-image

  katja

  Piet Wisse, als we het over denkkaders hebben dan moet men maar eens nabladeren hoe jij er zélf voorstaat. In 'chauffeur met teveel kippenmest in duitsland' en 'puber verdubbelt mestomzet' bijvoorbeeld! Verder vroeg Bartje uit Eexterveen je gisterenmiddag om 12.53u hoeveel kalveren jij eigenlijk mest. Of is dat top-secret?

 • no-profile-image

  boerin

  en dan bedoel ik kwaliteit in de breedste zin van het woord.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Wie zegt dat ik bedrijfsleider op de kalvermesterijen van mijn ouders ben?

 • no-profile-image

  a nonymus

  t is stik simpel, bezigheden met beesten en zonder grond, die voer in een hok stoppen en er vlees en mest uithalen, waar overigens niks mis mee is, als t goed gebeurt, gewoon niet als landbouw zien, maar als industrie, wat t feitelyk ook is. hier industrie regels op toepassen, wel zo eerlyk. doedab

 • no-profile-image

  keutelboer

  Die beste piet heeft het maar steets over dat hij niet wil dat de overhied bepaalt wat hij maximaal mag verdienen. Hij heeft het over uitdagingen . Men kan amper de regelgeving bij blijven , als men dan steets maar moet groeien om de kop boven water te houden . En hij zecht het zelf al onder de kost prijs produceren , voor een inkoper die met de winst gaat lopen .Wie paalt eigenlijk het inkomen . Waarschijnlijk de boer zelf een stuk een gedeelte de markt een groot deel de overheid .Ik vind dat als men iets verlangt als overheid , afnemer of maatschappij dan moeten daar garanties tegen overstaan . Dit moet zowel voor groot (MEGA)als klien gelden . Als men bedrijfs grote wil aanpassen zal men ook bij de vast gestelde norm ook een zekere inkomsten garantie moeten bieden . Anders worden deze ook door de inkopers voor de keus gezet ,goedkoper of we halen het wel elders waar de regels minder zijn en dus goedkoper.
  Het kan ook een uitdaging zijn om het maximale uit een bedrijf te halen wat niet meer groeit . Hiermee kan men zijn inkomen ook verbeteren . Want veschillen tussen bedrijven zijn nog groot , dus streven naar beter. Bij geen garanties moet men niet zo gemakkelijk hier aan mee werken , want elders in de wereld zitten ze ook niet stil . Ongeveer 35% van varkens vlees is al annoniem vlees en dat zal nog meer worden in de toekomst .( In Nederland)

 • no-profile-image

  Klaas Kip

  Jullie hebben allemaal je oordeel klaar over de stelling name van Zlto maar is er iemand bij de bijeen komsten geweest en weet iemand in welke context dit is gezegd.
  Ik heb deze bijeen komst bezocht en volgens mij bedoeld men het volgende
  boeren die willens en wetens tegen de wil in van de Nederlandse samenleving willen groeien naar industriële omvang kunnen rekenen op tegen werking het idee van Zlto is om een bewust wording proces bij ondernemers op gang te brengen dat de ingeslagen weg van groot,groter ,nog groter op tegen stand stuit van uit de samenleving je mag gerust groeien tot een mega bedrijf maar dan niet op een locatie dit zijn de woorden van Hans Huijbers en ik denk dat hij daar gelijk in heeft.
  de inzet is het grote van het bouwblok van max 1.5 hectare dat zal leidend zijn voor de omvang van het bedrijf per locatie hier zal in de toekomst een aantal dieren aan gekoppeld gaan worden per soort .
  het is nu aan de veehouderij om dit goed in te passen waar ondernemers mee uit de voeten kunnen en waar de gemiddelde Nederlander een goed gevoel bij heeft om dit te bereiken zullen we eerst het vertrouwen van de consument in onze sector terug moeten winnen en dit doen we niet als we maar blijven roepen het moet groter .
  Dit is wat Hans Huijbers t bedoeld met geen mega stallen.

 • no-profile-image

  boerin

  Daar heb je helemaal gelijk in, Spotvogel, op dat gebied mag het wel een beetje minder Mega.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Frits, dan hebben we toch echt een probleem. Nog niet zo lang geleden heeft een Wageningse "wetenschapper" (Martin Scholten) nog beweerd dat extensieve, kleinschalige landbouw erg slecht is voor het milieu. Intensieve landbouw is juist stukken beter. Is nog "bewezen" ook!

 • no-profile-image

  Frits

  @Arjan, jammer dat je dat zo ziet.
  Een grondgebonden bedrijf dat groeit met een strakke verkaveling heeft naarmate deze groeit meer ruimtebehoefte. (die pakken wij overigen structureel af door onzorgvuldig grondbeleid in het buitengebied) Dit zorgt voor een bepaalde vorm van balans. Door loslaten van de binding met de grond krijg je een grotere dynamiek op een kleinere locatie. Er is geen behoefte aan grond maar aan een locatie voor de hokbehoefte. Om die reden is ook niet de definitie van wat is mega van belang maar wat en hoe komt een inkomen tot stand en belangrijker is dat een manier van opbouw die houdbaar is voor generaties. Het standpunt dat als landbouw belangrijk is hoe gaan wij die in stand houden. Toekomstgerichte bedrijven die generaties voort kunnen. Als dat te maken heeft met groter groeien betekend dat je als je mega definieerd ook moet definieren wanneer het maximum van de groei is gehaald.... niet anders dan de textiel, limburgse mijnen etc etc

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Beste Keutelboer, de overheid oefent wel invloed uit de bedrijfsvoering, maar dat zul je altijd houden. De overheid, (geld)markt en je eigen prestatie bepaald wat er mogelijk. Als er echter door 1 partij keiharde grenzen worden gemaakt, de overheid dus, is de uitdaging weg. Als de overheid je het lastig maakt door regels, kun je door goed je best te doen toch je doel proberen te bereiken. Dat betekend dus dat je misschien groot moet bouwen, investeren in milieumaatregels en voldoende ruimte in je kostprijs moet hebben om dit te doen. Als er harde grenzen worden gesteld is er geen enkele uitdaging meer. Dit zou funest zijn.

 • no-profile-image

  Frits

  Jammer, dat een paar jaar geleden het burgerinitiatief van milieudefensie afgeserveerd is. Niet dat ik iets heb met die club maar wel omdat in dat initiatief de eerste gang zat naar een omslag waarbij rekening gehouden is met het inkomen van de ondernemer. Wat is mega, mega is niet wat gedefinieerd moet worden maar duurzaam. duurzaam is als je meer ellende teruggeeft dan je eruit haalt. 80% export productie zonder oplossing voor het afval van deze productie is nooit duurzaam en zal dit ook niet worden. Helemaal niet als je deze kosten afwenteld op de maatschapij. Duurzaam zou zijn terug naar datgene wat onze grond kan verdragen. Dat is niet alleen verantwoord ondernemerschap en daar mag ook voor betaald worden. Maw inkomen genereren mbt kwalitatieve meetpunten ipv kwantitatieve.

 • no-profile-image

  er is 1 verschil. Die timmerman heeft een vak geleerd.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  @ Frits, maar dan betekend het dat de overheid bepaald hoeveel ik mag verdienen. Waarom zou ik niet meer mogen verdienen dan bijvoorbeeld EUR 50.000? Als ik met mijn opleiding bij een financiele instelling ga werken en ik doe goed mijn best kan dat ook. Per uur helemaal. // Dat de grootaandeelhouders de landbouw gaan bepalen ben ik niet zo bang voor, in de glastuinbouw zie je niet nl ook niet gebeuren. Het is voor de inkopers veel rendabeler en veiliger om boeren onder de kostprijs te laten produceren.

 • no-profile-image

  Frits

  @Piet, ik praat ook niet over een maximum aan verdienen maar hoe dit verdienen tot stand komt.
  Voorbeeld. Is het handiger om de duur dat een patient in een ziekenhuisbed ligt als uitgangspunt te nemen of de manier hoe deze uit dit bed naar huis gestuurd wordt eventueel in combinatie met de duur. Of zoals melkveehouders wel kennen cat 1,2 of 3 melk.

 • no-profile-image

  katja@home.nl

  Er is helemaal geen antwoord gegeven. Of is het in het mestforum gestort? Die Piet Wisse is wis en waarachtig een mega-lastpak zeg. Friese Piet, Drents Bartje en Rondeveense Katja wachten hier op antwoord!

 • no-profile-image

  Snap

  Wat is die Piet Wisse voor een draai kont . Zelf het naatje van de kous willen weten . En op de vraag hoe veel dieren dat hij thuis heeft geeft hij geen antwoord . Want in dit forum hebben we het over mega bedrijven . We weten allemaal niet hoe groot dat deze eigenlijk maximaal mogen worden , als er regels of wetten komen . Dus kan Piet ook niet weten of zijn bedrijf gemiddeld is , want er is geen maat vast gestelt . En geen vast personeel zecht niets over bedrijf grote . Men kan wel 100 mensen los aan werk hebben . Als ik het goed begrepen heb studeert Piet nog en redeneert hij nog vanuit de boeken en school . Als hij straks in de praktijk werkt zal hij zijn neus ook nog vaak stoten net als ieder ander . Hiervan veel leren en als hij zo fel blijft als hij nu is een goed belangen behartiger worden voor de lanbouw . Want als hij de in en outs kent en zo blijft door bijten zo als hij nu doet . Dan krijgen ze het in Den Haag nog lastig . We wachten af.

 • no-profile-image

  Frits

  @Piet, het blijft bij een herhaling van zetten. De reden dat we opschalen heeft te maken met ? en uiteindelijk met het feit dat er een inkomen gegenereerd moet worden. Dit komt doordat er nu een kostprijs drukker ligt op verlaging van de vervoersbeweging, goedkoop voer (prijstechnisch bekeken) als dit verdeeld kan worden over een grotere hoeveelheid te produceren eenheden krijg je meer rendement en ontstaat er een inkomen (kort door de bocht).
  Uiteindelijk heeft elk rekenmodel dat deze vorm in deze hoedanigheid uiteindelijk niet meer kan in ons land.
  Als dat dan zo is waarom niet opnieuw bij de basis kijken hoe een inkomen gegenereerd kan worden rekening houdende met een normale inflatie schaalsprong. Op die manier hoeft mega niet gedefinieerd te worden maar de wenselijkheid van de hoogte van een inkomen. Het zou in mijn optiek voor de landbouw een ramp zijn als grootaandeelhouders gaan uitmaken hoe ons voedsel geproduceerd gaat worden.

 • no-profile-image

  boerin

  en dat is nu juist de kunst van ondernemerschap, frits. Voor jouw bedrijf uitvinden wat de optimale bedrijfsomvang is. Er zijn idd bedrijven die doorgehold zijn, waardoor ze in problemen kwamen. Dit optimum is echter voor een ieder anders, daarom is het niet goed grenzen te stellen aan aantallen. De grenzen worden vanzelf gesteld door randvoorwaarden en management capaciteiten.

 • no-profile-image

  Arjan

  Beste Frits, je kletst er lekker omheen. Jij kan zo de politiek in !!! Mijn vraag aan jou: Wat is een megastal ?? Graag een antwoord voor iedere sector namelijk: melkveehouderij, zeugen, vleesvarkens en pluimvee (legkippen en vleeskuikens). Ben reuze benieuwd naar je antwoord???

 • no-profile-image

  boerin

  We leven in een tijd waarin alles MEGA is. Ziekenhuizen, supermarkten, vliegvelden, autowegen en ga zo nog maar even door. Waarom wordt MEGA in de agrarische sector zo verdoemd? Wanneer een bedrijf kan voldoen aan de randvoorwaarden met betrekking tot dierwelzijn en milieu, is MEGA echt zo erg niet als velen het laten klinken.

 • no-profile-image

  Arjan

  Zolang niet bekent is wat men verstaat onder megastallen kan men er geen oordeel over geven. Dit geldt zowel voor boeren, burgers, politiek eigenlijk iedereen. De reactie van Hans Huijbers raakt dan ook kant nog wal of de tekst van het agrarisch dagblad is niet compleet !!!! De uitgangspositie moet zijn dat men voldoet aan normen voor dierenwelzijn, milieunormen en andere wetgeving. Omvang is dus niet leidend en kan/mag dit ook nooit worden !!!! Er zijn immers genoeg voorbeelden waarbij zeer grote stallen door gebruik van luchtwassers minder ammoniak produceren dan kleine stallen zonder luchtwasser.
  Bovendien krijg je met deze uitspraken en een zlto voorzitter die zich uitspreekt tegen megastallen vreemde situaties. Wat doe je bijvoorbeeld met een gezin wat gezamenlijk 500-600 koeien melkt (is dit mega of een familie bedrijf). Of een varkenshouder die gezamenlijk met zijn zoons 40.000 vleesvarkens mest. Hetzelfde geldt voor een ondernemer die op meerdere lokaties varkens houdt. De lokatie alleen is misschien niet mega, maar alle lokaties bij elkaar opgeteld is het een megabedrijf. Daarbij kan het ook nog eens zo zijn dat deze lokaties zich allemaal in dezelfde gemeente bevinden. Kortom ==> uitleg over de gevolgen van grotere stallen is beter voor een lto dan een positie innemen omdat men bang is voor de burger !!!

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  @ Keutelboer. Op zo'n manier van wetgeving ben ik fel tegen. Dat betekend dat overheid mij moet gaan vertellen hoe ik moet ondernemen. Eigenlijk is het alleen nog maar goed je best doen in dienst van de overheid. Het zal ook leiden tot hele hoge kosten van productierechten/locaties. Verder zullen de stallen in snel tempo verouderen, want niemand bouwt weer nieuw. Dit laat de gemiddelde kostprijs weer dalen, waardoor de bedrijven minder zullen ontvangen. Nee, dat systeem is een flutsysteem. Van mij hoeft mega nog niet direct, maar ik krijg de kriebels als iemand mij wil vertellen hoe groot ik mag worden terwijl ik aan alle milieueisen ed voldoe.

 • no-profile-image

  keutelboer

  Beste Piet Wisse u heeft gelijk dat niemand zit te wachten op een overheid die beslist wat en hoe het moet . Maar volgens mij gebeurt dat nu al . Denk aan milieu wetgeving , dierenwelzijns regels, meststoffenwet,verplicht inschrijvenkamer Koophandel. bodem regels rond diepte van bewerking ,door LOG gebieden enz.De kontrole van AID op deze regels en wetten dwingen tot naleven, of anders zware straffen . Beslist de boer eigenlijk dat hij iets wil en de overheid bepaalt waar dat mag hoe het moet . En de bank beslist dan of dat kan .Door deze kostprijs verhogende maatregelen moet men soms veel groter bouwen , dus harder groeien als dat men zelf wil . Ik vind dat als men als burger en overheid iets van de landbouw verlangt dat daar ook iets tegen over moet staan . Nu wil iederen mee beslissen maar niet meer betalen voor de produkten die ze kopen . Dus dan maar via een garantie systeem of iets dergelijks . Mijn voorstel doe ik om een balletje op werpen om mensen aan denken te zetten . Want kliener met hoge eissen betekent een hogere kostprijs . Brengt het produkt dit niet op zal tog iemand dat moeten betalen . Dus degene die dit wil .Dus stel heel hoge eissen als ze die kant op willen en men zal elkaar ergens in de midden vinden . En de boer zal niet veel minder te zeggen hebben als nu .Weinig vragen is niets krijgen . Bij veel vragen heeft men nog wisselgeld .

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Gewoon een kwestie van vertellen wat men graag wil horen. Nog niet zo lang geleden hoorde ik nog heel andere geluiden.

 • no-profile-image

  realist

  Gewoon alles tegen houden zonder na te denken! Waar ben je dan over 10 jaar? Denk daar maar is over na! Als je ziet dat de bevolking in brabant met meer dan 10000 mensen het afgelopen jaar is toe genomen. Maar wel door immigratie, is hier nog wel plaats voor? Kunnen we dit nog betalen en is er de ruimte voor? Ondernemers gaan naar het buitenland om dat het hier re duur is. Kun je het nog allemaal rijmen.

 • no-profile-image

  a hamstra

  een mega stal is een stal die meer dan 36 uur werk per week vraagd.
  en minder op leverd dan een timmerman
  verdiend.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Ik kom regelmatig op een bedrijf met 500 of 600 melkkoeien. Het is prachtig, de koeien zien er reuzegoed uit. Met enkele werknemers wordt het berijf gerund. Sosiaal is het zeer goed, ook vrije dagen! Het is een voorbeeld hoe het kan. Aan de omvang wen je snel, teminste als je er aan wilt wennen. Als je niet tegen drukte kunt moet je zeker niet naar de stad gaan. Ga dan maar naar die koeien stal kijken, het is er zeer rustig. Dit over mega gesproken! Hans Huijbers moet even nadenken wat hij zegt, je nagelt je zelf muur vast aan een boom!

 • no-profile-image

  keutelboer

  A Nonymus Of dat een bedrijf met dieren grond heeft of niet , maakt niets uit . Of je het dan industrie noemt zonder grond of lanbouwbedrijf . Het gaat over bedrijfs grote . En andere regels toepassen voor deze bedrijven kan ook niet . Want dan zou er al concurentie tussen deze twee soorten bedrijven kunnen onstaan .En Frits O u heeft gelijk er moet naar kostprijs gekeken worden . Dit in verband met inkomen van bedrijven . En dat er een groot draag vlak in de maatschappij bestaat neem ik ook nog wel van u aan . Dit heeft ook voor groot deel te maken met onbekentheid van deze takken bij burgers , en onbekent maakt onbemint . Dit zeker als af en toe verschikkelijke beelden van een zeer zeldzame dierenleed bij boeren getoond worden .Dus men kan vind ik zijn draag vlak tonen door als boeren aan de gestelde eissen voldoen ,deze produkten ook kopen ondanks dat ze duurder zijn . Dus men moet hierover met alle betrokken partijen afspraken maken en de garantie krijgen dat hun produkten verkocht worden en niet goedkoop spul van dan mega bedrijven uit buitenland . Ik denk dat dit niet mag en kan . Maar zoder garanties op bepaalde vlakken wordt het een moeilijke klus om bedrijfs grote te maximaliseren .

 • no-profile-image

  Klaas kip

  Piet Wisse ,jij zegt dat in de tuin bouw de groot aandeelhouders de land bouw niet gaan bepalen
  hier zit je toch verkeerd recent zijn er enkele grote glas tuinders in het zuiden overgenomen door handels maatschappijen. Deze sector moest en zal ook maar steeds groter ,nog groter ,met als gevolg dat ze zaak niet draaiend kunnen houden bij slechte prijzen en de bank de kraan dicht draait en nu worden over genomen door handels maatschappijen.
  we gaan als veehouderij de zelfde kant op. Als de veehouderij zo door blijft gaan met schaal vergroting kijk wat er in de VS met de varkenshouderij aan de hand is daar is minder dan 5% van de varkenshouderij nog in particuliere handen is dit wat we willen.
  Je moet het aantal dieren koppelen aan het bouwblok en milieu vergunning zodat je op de goede locatie de juiste bedrijven krijgt en je kan dan het gedrocht van dierrechten afschaffen zodat we weer een stuk dichter bij de Europese kostprijs komen.

 • no-profile-image

  katja

  Piet, wat weet jij nou van het Groene Hart? Je hebt trouwens Drents Bartje nog steeds geen antwoord gegeven. En hoe zit het met de kalverbedrijven van jouw ouders? Kunnen jullie blijven boeren? Want er komt daar toch een vierbaansautoweg?

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Laat deze discussie even over het boeiende onderwerp gaan. We hebben het mega-stallen die wel of niet mogen komen. Ik noemde dat mijn ouderlijke bedrijf een heel gemiddelde omvang heeft, zeker niet mega. We werken zonder vast personeel. Katja, wat is jou mening dan over mega-bedrijven? Moet je grenzen stellen? En hoe? In aantallen? Maximum bouwblok? En wat doe je als boeren te weinig verdienen? En begrijp ik goed uit je reactie dat jij een nieuw megabedrijf in het Groene Hart met open armen ontvangt? In de tijd dat ik er vlakbij woonde heb ik het goed genoeg leren kennen om te weten dat je er geen twee-verdiepingshoge varkensstal moet plaatsen.

 • no-profile-image

  katja

  Kijk Piet, dat is een beginnetje. Bij jou thuis dus 650 kalveren. Maar jij bent Bedrijfsleider op de KALVERMESTERIJEN van jouw ouders. En hoeveel dieren mogen we daar dan wel voor tellen?
  Ik beloof je dat ik mij niet in termen van mega of giga zal uitlaten. Maar we moeten toch immers een indruk hebben waaraan we bij jouw sector moeten denken. Je doet mij, Bartje, Katinka, Snap Niet, Henk van der Pol en vele anderen hier beslist een heel groot plezier mee. Groetjes van Kat

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Piet Wisse, ik wil niet flauw doen maar in hoeverre is de overheid(EU) bepalend voor jouw inkomen? Ik denk hierbij aan premies en toeslagen die op kalfsvlees zitten.

 • no-profile-image

  Frits

  @piet wisse, voor wat betreft de IV is het zo dat nederlandse ondernemers buitenlandse ondernemers kapot concureren. zoals bijvoorbeeld Engeland, Spanje en Duitsland. En dat, let wel, met strengere eisen.

  In zoverre zou je een punt hebben dat als laten we zeggen 70% geexporteerd wordt en het afval voor deze productie niet op kosten van de samenleving afgewenteld zou worden. Dit is niet het geval. Dat betekend dat als de samenleving toch voor de kosten hiervan opdraait in combinatie met stimuleringsregelingen als verkapte vorm van subsidie het gerechtvaardigd is aanvullende eisen te stellen.

  Als tweede punt wil ik graag opmerken dat als je toch een wereldmarkt wil bedienen en de groei oneindig wil laten zijn je ook moet onderkennen dat bij oneindige groei locaties horen die dit mogelijk maken. Dat betekend het op voorhand uitsluiten van locaties buiten Nederland als Europese provincie incorrect is.

  @klaas kip. Persoonlijk zou ik het naast het maatschappelijke aspect een ramp vinden als deze trend zich voortzet. Bezien vanuit voedselveiligheid..... Is het acceptabel of verantwoord dat die bedrijven die het dier als afzetproduct hebben (voerfabrieken) het bronbestand van voedsel voor menselijke consumptie in handen krijgen ? Het belang van grootaandeelhouders is niet de kwaliteit van een product (of dit nu een bank is of een ahold bedrijf) maar om de te genereren aandelenwinst.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Frits O en Keutelboer. Ik denk ook dat de gezinsbedrijven veel dichter bij de wens van de consument en burger ligt. Maar ik zie niet in op welke grond megabedrijven geweigerd kunnen en moeten worden. Te belastende voor milieu? Luchtwassers erop. Te weinig dierwelzijn? Leukere speeltjes. Te lelijk? Mooi boomwal eromheen. Te dicht bij de buren? Verhuizen naar een polder. Stel dat een ondernemer voor al deze verbeteringen heeft gezorgd, kunnen we toch niet zeggen dat het nog niet mag. Omdat hij anders te ver boven zijn collega's uitstijgt? Omdat hij de sector in een kwaad daglicht stelt? Het botst teveel met mijn vrijheidsdenken om grote bedrijven te gaan verbieden, of je het nu industrie of landbouw noemt. Wat ik me wel kan voorstellen is dat de (Z)LTO alleen middelgrote en kleine ondernemers gaat vertegenwoordigen, dan is wordt het een meer deel-vertegenwoordiging van agri-Nederland. En Bart, we leven met twee gezinnen van twee bedrijven met een heel gewone omvang, dus mega zijn we zeker niet.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Boerin, ik vind de gemiddelde Amerikaan (v/m) ook mega! En ik zou geen seconde daarmee willen ruilen! 'Cause it's fat all around!

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Paul Jansen, ja de EU is vrijwel volledig bepalend voor mijn boterham. De prijs van kalfsvlees ligt daardoor echter op een lager niveau. Ik zie echter niets in een systeem waarbij je een maximum mag verdienen, dan raakt de basis van ondernemerschap.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Klaas Kip, je wilt dus de ontwikkeling van bedrijven direct stopleggen? Maar is dat dan niet oneerlijk voor de kleine bedrijven? Of wil je een maximum per bedrijf? Dan zit je weer met de vraag wat groot of mega is. Een bedrijf met 5 medewerkers kan nog prima een gezinsbedrijf zijn, maar heeft misschien wel 2.000 zeugen of 15.000 mestvarkens en een bouwblok van +1.5 ha. En hoe doe je dat met bedrijven van meerdere locaties? / De handelsmaatschappijen die telers overnemen, doen dat denk ik om niet nog meer bij dat failliesement in te schieten. Er worden niet massaal bedrijven verkocht aan handelsmaatschappijen, terwijl de verkoopwaarde misschien maar de helft van de nieuwbouwwaarde is.

 • no-profile-image

  Klaas Kip

  Nee Piet Wisse, hierdoor worden bedrijven niet stil gelegd in hun ontwikkeling je zal alleen anders moeten gaan ondernemen de tijd dat we onbeperkt beslag konden legen als boer op de ruimte in het buitengebied is voorbij, als je toch groter wil worden dan de maximaal aantal dieren per bouwblok moet je het bedrijf uitbreiden over meerdere locatie`s op deze manier zullen we minder last voor de omgeving veroorzaken en meer begrip en respect van de burger maatschappij krijgen
  we kunnen twee dingen doen je verzetten tegen de wens van de maatschappij of van de bedreiging een kans maken en weer een gezonde veehouderij tegemoet gaan ja we zullen hier steeds weer aanpassingen moeten doen naar de eisen van de tijd.
  wat kleine bedrijven betreft die kunnen groeien tot het maximaal aantal dieren van het bouwblok en Piet wat is klein.

 • no-profile-image

  Frits

  Het is nog stik simpeler. Der zou een overweging plaats moeten vinden of de kantitatieve meetpunten die bepalend zijn voor een inkomen toekomstperspectief bied. Als vervoersbeweging en rondshoppen mbt inkoop van voer bepalend is voor het voortbestaan dan is de huidige tijd HET moment om een omslag te maken. NB een omslag die zo het lijkt nog breed gedragen gaat worden door de samenleving. Zodra je deze discussie gevoerd hebt komt daar een standpunt uit die bijdraagt aan de gedachte wordt de IV sector op korte temijn onderdeel van grootinvesteerders als voerfabrikanten etc. waarbij tevens gesteld kan worden dat het recht op vestiging in het buitengebied discutabel is of stimmuleren wij de vitaliteit van de sector door meer gericht naar gezinsbedrijven te kijken en die maatvoering als zelfstandige entiteit te hanteren.

 • no-profile-image

  a nonymus

  als iets industrie is noem het dan ook zo en behandel het als zodanig. deze vleesfabrieken hebben niets met de primaire sector te maken. kopen erts (voer) en maken er yzer (vlees) en slakken (mest) van. heeft niks met primaire productie te maken. er wordt niks gevormd, enkel omgevormd in een bioreactor. LANDbouw zal LAND = GROND nodig hebben of andere naam moeten kiezen, maar ja, lto kan dan wel inpakken, want geen achterban meer. ha6drh

 • no-profile-image

  bedrijf met omvang zonder problemen

  deurne@
  hans maakt de sector kapot door dit soort uitspraken als grootte bedrijven slecht zijn volgens de uitspraken van hans dan is een bedrijf in de buurt nooit klein genoeg voortegenstander 3 dieren in eenwoonhuis is max dus 100 dieren is mega hans de discucie moet gaan niet over de omvang van het bedrijf maar over de belasting op de omgeving maak hier voor beleid

 • no-profile-image

  ondernemer

  Verbeter me als ik in de verkeerde richting zit, maar eigenlijk zijn de aantallen toch irrelevant bij dit onderwerp?!
  Als men de verduurzaming van de sector op de lange termijn wil gaan zien is toch alleen de omzet van belang?
  Verduurzamen betekend investeren, deze investeringen moeten bij de omzet passen omdat het daar immer uit betaald moet worden c.q. terugverdiend.
  Anders hebben we alleen een duurzame productie i.p.v. een duurzame onderneming.

 • no-profile-image

  wiel van de werken

  Realist, die 10.000 waren wél buitenlandse werkslaven die door katholieken in Someren en omgeving werden uitgemolken.

 • no-profile-image

  keutelboer

  LTO moet niet eenzijdig met een plan komen om bedrijfs grote te beperken . Men moet dit in overleg doen met alle betrokken partijen . Vragen wat hebben jullie er voor over als wij dat gaan proberen door te voeren . En welke garantie hebben wij dan dat we met rust gelaten worden , als wij samen een afspraak maken . Want voor de een is 1000 varkens al mega en voor de ander 100000 . Dat is een wereld van verschil . Je weet nooit van te voren wie er aan de macht komt . Dus garanties vooraf zijn niet verkeert .

 • no-profile-image

  Dirk

  Dit hele verhaal, deze "discussie", staat of valt met de simpele vraag: wat is nu een mega-stal?
  Dan de vraag: wat zijn de plus-en minpunten?
  Pas dan kan men een oordeel geven over het wel of niet willen van een mega-stal(len).
  Laat iemand daar eens een fatsoenlijk antwoord op geven, voor we weer verzanden in gooi- en smijtwerk.

 • no-profile-image

  Zandboer

  Ik heb het vermoeden dat realist eergister op de pvv heeft gestemd, maar dit terzijde.

  Wat is mega, je kunt toch niet stemmen voor of tegen iets als je niet weet wat de grens is

  1 stal met 800 koeien is misschien mega, maar 8 stallen van 100 niet
  ofwel, zit mega in dakoppervlAKTE PER STAL OF in het aantal daken per ondernemer

 • no-profile-image

  boerke

  Zo, de ZLTO slaat een weg in waar iedereen (incl. boeren) tevreden over kan zijn. ZLTO heeft blijkbaar oog voor maatschappelijke tendensen en is nuchter genoeg om alles in juiste proporties te zien. Gelukkig geen gekheid

 • no-profile-image

  boerke

  Ja, inzichten kunnen (snel)veranderen. Da's voor veel boerkes niet zo goed te begrijpen. Kun je ze niet kwalijk nemen, want dat hebben ze nooit geleerd. Een gemakkelijk voorbeeld is: de financiele wereld. Hoe deze in korte tijd is veranderd hebben ze misschien ondertussen wel waargenomen.

 • no-profile-image

  boerinneke

  Niks hebben we aan die mega stallen. Mede door de mega stallen komt het geld op hopen. Rijk wordt rijker en arm wordt armer, en vooral dat laatste is heel erg. Verder brengen de mega stallen de veel te goedkope buitelanders hier en die zorgen weer voor allerlei problemen tot en met het thuis zitten van goede nederlandse arbeiders.

 • no-profile-image

  henk

  Hier produceren we dan diervriendelijk mega en als we niet mee gaan dan komt het uit Argentinië, Venezuela Enz uit een giga stal dier onvriendelijk dus ik denk dat je de megastallen hier op diervriendelijke wijze maar moet accepteren.

 • no-profile-image

  Hans

  Ik lees:
  "Na drie gesprekken met leden kiest ZLTO voor eigenschaligheid als maat voor de stallen. Onder eigenschaligheid verstaat ZLTO een omvang die past bij het vakmanschap van de ondernemer, zijn omgeving, de eisen van de samenleving en de kansen van de afzetmarkt".
  Wat mij betreft heel helder, een grote stal past bij een ondernemer die die grootte aankan, zowel in termen van management, als emissies, als inpassing. Of je nu een megastal (die voor m'n gevoel steeds kleiner al mega heten) hebt en overlast veroorzaakt, of een ministal die overlast veroorzaakt. Die overlast is de klacht, de grootte is van minder belang.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Even nuanceren. De manier van dierhouderij is in een kleine of megastal voor het dier niet van invloed. Het heeft immers niet het besef hoeveel soortgenoten er nog meer in de stal zitten. De wijze waarop dieren gehouden worden is wel een verschil. Tussen bijv kleinere hokken of grotere of met eventueel strooiselgebruik. Moderne megastallen zijn milieutechnisch beter als biologisch. De beleving van de consument is daar heel anders. Die kijkt naar de aantallen en fronst de wenkbrauwen. Bij calamiteiten als brand of dierziekten zijn het juist die aantallen die weerstand oproepen tegen die grootschaligheid. Voor het dier dat in die calamiteit aan zijn einde komt maakt het geen verschil. Voor diegene die dan altijd roepen dat dieren daar niet vrijwillig voor kiezen: een klein vliegtuigje met twee personen dat neerstort komt op pagina buitenland en een Jumbo-jet met 400 vrijwilligers op de voorpagina. Per individu is het net zo dramatisch.

 • no-profile-image

  mega 200 dieren per bedrijf

  mega prutser moet aftreden na on doordacht domme uitspraken
  ZLTO bedankt met je zwakke knieen als je nouw eens de bouw van nieuwe stallen goed verdedigt had
  dan was je je positie waard geweest alle
  nieuwe stallen zijn 85 % schoner dan gangbaare 35 % meerstal voor de zelfde dieren ivm nieuw welzijns eisen
  50% inergiezuiniger en ga zo maar door
  en alleen nog bevolkt met dieren in 2013
  gelukkig is er internet dan kunnen we nog iets rectiefiseren

 • no-profile-image

  boerin

  Ik bevat de omgevingsfactoren onder randvoorwaarden. Het zou wel eens kunnen zijn dat een bedrijf economisch groter zou moeten, maar als de randvoorwaarden dit niet toelaten, houdt het op.
  Kwaliteit dient altijd voor kwantiteit te komen. Er wordt te vaak gesuggereerd dat grotere kwantiteit, op de kwaliteit wordt toegegeven, dit is echter geen gegeven.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  @ Frits. Ik denk niet dat de huidige intensieve veehouderij meer dan andere sectoren of particulieren de kosten van de productie op de samenleving afwentelt. In denk juist dat een stukje bedrijvigheid goed is, zeker in achtergestelde plattelandregio's. Ik ben wel met je eens dat met bij een oneindige groei passende locaties horen. Dat kan niet in het groene hart bijvoorbeeld, het aantal plaatsen waar dat vanuit maatschappelijk en wettelijk kan is in Nederland klein, maar op die locaties waar dit wel mogelijk is moet dat naar mijn mening mogelijk zijn. Elders in Europa is zeker een goed alternatief.

 • no-profile-image

  Frits

  @boerin uit USA. De benadering die u nu naar voren brengt is exact wat voor problemen zorgt en weerstand opwekt. Net als dat de meesten hier zullen beamen dat het bedrijfsoptimum binnen zorginstellinge gehaald mogen zijn dit niet betekend dat de maatschappij dit erg kan waarderen.U bekijkt het bedrijf al getrokkene uit de maatschappij. Alleen het bedrijf en daarmee het bedrijfsmatige optimum zou gelden als ondernemerschap. U onderschat de niet te beinvloeden omgevingsfactoren die mede bepalend zijn en soms al of niet sterk sturend zijn. En daarmee verwart u ondernemerschap met egoistme.

 • no-profile-image

  Lezer

  Dat antwoord is al lang gegeven. Zullen we het nu weer over het onderwerp hebben?

 • no-profile-image

  Frits

  @boerin uit de USA. Hoe dan ook, elke vorm van opschaling tot de omvang van de huidige ziekenhuizen, scholen etc heeft ertoe geleid dat banen uitgehold zijn, er kennis verschraling is, het zo onbeheersbaar groot is geworden dat we over moesten stappen naar divisiestructuren, dependances, afdelingen of anderzins. De vraag is of die opschaling wel de verrijking is of dat het een verarming is.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Het is zo lastig om aantallen te gaan noemen, omdat met name mensen van buiten de landbouw dit niet op waarde weten te schatten. Ik maak bijna dagelijks mee dat mensen achterover slaan omdat ik bij mij thuis 650 kalveren heb die ik naast mijn studie voer. Toch gaat het om een bedrijf die te klein is om met een gezin van te leven. Buitenstaanders zien een bedrijf met 1000 kalveren misschien als mega, het is toch echt de ondergrens van een volledig bestaansbedrijf. Ook kan je met een groter aantal beter investeren in voedselveiligheid en diermanagement, door digitale medicijnregistratie en een automatische voerkeuken.

 • no-profile-image

  Frits

  Mij doe je er in ieder geval geen plezier mee. Als je de groei grenzeloos wil laten zijn zul je de locatie ook grenzeloos moeten zoeken.

 • no-profile-image

  katja

  Dat staat in jouw eigen internetprofiiel. Of was je dat alweer vergeten?

Laad alle reacties (67)

Of registreer je om te kunnen reageren.