Redactieblog

4 reacties

Provincies willen geld natuurbeheer behouden

Gelderland en Overijssel willen dat boeren betaald krijgen voor de bijdrage die zij leveren aan het behoud en beheer van natuur, landschap en water.

Zij zeggen dat in het kader van de aanpassing van het EU-landbouwbeleid vanaf 2014. Nu ontvangen de boeren in beide provincies jaarlijks 244 miljoen euro aan directe EU-inkomenssteun. ”Een mogelijke daling van de inkomenssteun heeft niet alleen gevolgen voor de agrariërs, maar ook voor het landelijk gebied in Oost-Nederland”, aldus de provincies.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gerrie

  Ik heb gisteren, jawel op zondag de hele sloot en kant met zwerfvuil afkomstig van toeristen (terroristen) opgeruimd. Had om precies te zijn 32 zakken van 50 liter vol en ben de hele dag bezig geweest om de rommel van die terroristen op te ruimen, en nog gratis ook. Milieuvervuilers dat het zijn

 • no-profile-image

  a hamstra

  244 miljoen euro. hoeveel ambtenaren kost dat hun baan.
  links /milieu gekken roepen dat de bio industrie er verantwoordelijk voor is dat er minder grond over blijft om voedsel te verbouwen, hoeveel hongerige monden kan men voeden. als men die gronden niet voor natuur , maar
  voor voedsel gebruikt.

 • no-profile-image

  Hop

  Ja. de maatschappij gaat erachter komen wat er elk jaar aan gigantische kosten komen als de boeren er niet meer zijn om gratis het landschap, dus ook de sloten dus ook de hele waterhuishouding op orde te houden; met hun eigen arbeid, eigen apparaten en eigen tijd.
  De aanleg van moerasgebieden zal heus de waterhuishouding van ons land niet verbeteren. Integendeel, die wordt geheel onbeheersbaar.
  NB. er is wel geld voor de aankoop van gronden, en voor het inrichten van de natuur ( lees aanleg van moerassen) maar niet voor het onderhoud en beheer daarvan. Dus alles groeit op korte termijn leuk dicht - er zijn nu al afgedamde sloten!
  Dat doet de waterbeheersing geen goed, en kijk dan maar eens hoe ons dichtbevolkte land leefbaar blijft.

  Dit zijn echt geweldige ideeën geweest uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Natura 2000 is een voorloper in Europa: lees, is geen land waarin zoveel grond in handen is gegeven van een verzelfstandigde overheidsdienst, zoals Staatsbosbeheer. Er is zelfs geen wettelijke basis voor de natuurbeleidsplannen. Er is ook geen kosten- baten analyse gemaakt, bijvoorbeeld door de Rekenkamer.
  Er is ook geen land waar mensen vallen over een leeg kievitsei, maar waar intussen onder het mom van natuur dieren gecontroleerd afsterven omdat zij uitgezet en gevangen zijn in zogeheten wildernis-natuur. Nederland is een streepje op de kaart van Europa, en doet alsof het alleen op de wereld is.

  Aan boeren wordt verteld dat het tijd is om de landbouwstructuur te herzien, om op de wereldmarkt mee te kunnen. Aan burgers wordt verteld dat het leven mooier wordt, aan ondernemers wordt gezegd dat de recreatie zal toenemen, als nieuwe economische pijler De hordes Chinezen die daarvoor hierheen moeten komen, zullen gauw door dit streepje land heen crossen.
  En de burgers uit de stad gaan hun natuurbeleving echt niet halen in de moerassen waar zij lek gestoken worden door muggen dan wel door distels die over de fietspaden heen woekeren.

  De grote fout die de natuurorganisaties maken is dat zij vergeten hoe dit land bewoonbaar gemaakt is. En ook vergeten dat het gevolg daarvan is dat we nu een heel dichtbevolkt land hebben, dat afhankelijk is van een goed waterbeheersysteem, waarvoor de gebruikers van het buitengebied zorg dragen. Daarom is het wel goed dat de provincies geld beschikbaar houden voor de boeren, omdat er anders grote problemen zullen ontstaan. Boeren moeten niet alles afwijzen. Boeren moeten er wel op wijzen dat het onmogelijk wordt om zelfs maar voor het slootonderhoud te zorgen als we doorhollen op de huidige ondoordachte "natuurmanier"
  Er moet veel meer respect komen voor het landschap dat onze voorgangers opbouwden, Die hadden daar heel goede redenen voor.
  Dat landschap moet instandgehouden worden en daarvoor moeten de boeren betaald worden, als dat - tijdelijk? - niet opgebracht kan worden uit de opbrengsten van de voedselproduktie.
  En ook moet er betaald worden voor de taakverzwaring door alle natuurontwikkelingen, zoals de distels her en der, het bijhouden van de rietontwikkeling, daar waar de natuurorganisaties de halve scheisloot tussen boerenland en natuurland volplempen met riet. Alsof dat riet weet waar de kadastrale eigendomsgrenzen liggen. Het kost allemaal zeeën van tijd.

  Wie staat daarbij stil? En da nog wil de LTO dat de boeren buitenshuis gaan bij verdienen. Omstreeks 2000 is door het Rathenau instituut al uitgerekend dat technisch gezien in de nabije toekomst plm. 850 boeren met pakweg 1000 koeien per bedrijf evenveel melk kunne leveren als de pakweg 20.000 melkveehouders die er nu zijn.

  Weinigen begrijpen hoeveel de boeren met hun arbeid bijdragen aan de leefomstandigheden van de burgers, en dat kan als iedereen meebetaald, via de prijs van de melk.
  Ook de boeren zelf hebben vaak géén idéé.

  Toch is het niets anders, dan het veelgeprezen Duitse systeem voor het ontwikkelingen van duurzame energie. De duitse energieconsumenten betalen in de energieprijs mee.
  IN Nederland is het land heel belangrijk , en hier betalen de consumenten daaraan mee in de voedselprijzen.


  Onvoorstelbaar dat we dat nu nog aan elkaar moeten uitleggen in dit land.

 • no-profile-image

  twente

  geef provincies helemaal geen geld meer voor die onzin

Of registreer je om te kunnen reageren.