Redactieblog

1 reactie

Mestprijzen stabiel, seizoen komt slecht op gang

De mestmarkt komt door de natte weersomstandigheden nauwelijks op gang.

Dat blijkt uit een telefonische rondgang langs mestdistributeurs.

"Alleen op de hoger gelegen percelen kunnen we wat uitrijden", vertelt mesthandelaar Wout Houbraken. "Ook percelen voor de vroege teelten van broccoli of wortels zijn al bemest, omdat de telers graag aan de slag willen. Maar op grote schaal zijn we nog niet aan het werk. De omstandigheden zijn er nog niet naar", zegt Hans Overdevest uit Breezand.

Het uitrijdseizoen begint later dan vorig jaar, toen in maart al op grotere schaal werd bemest. Op de mestmarkt heeft dit tot gevolg dat de afzetkosten voor drijfmest nog niet dalen ten opzichte van voorgaande maanden, terwijl dit normaal wel gebeurt in maart.

De afzetkosten van mest variëren van € 14,50 per kuub in Gelderland tot 18 euro in Noord-Brabant. Handelaren verwachten dat de prijzen de komende weken zullen zakken, als de mest niet via tussenopslagen maar rechtstreeks naar het land gaat. Akkerbouwers in de verre gebieden moeten bijbetalen, terwijl ze in het overschotgebied geld ontvangen voor de mest.

Eén reactie

  • no-profile-image

    www.mestafzet.com

    Voor bemiddeling van diverse meststromen en de mestafzetprijzen kijk op www.mestafzet.com.

    van en voor boeren!

Of registreer je om te kunnen reageren.