397 x bekeken 24 reacties

Kamer wil snellere evaluatie Oostvaardersplassen

Het beleid voor de Oostvaardersplassen moet nog dit jaar worden geëvalueerd.

Dat vindt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. Aanvankelijk zou pas in 2011 worden bekeken of de doelstellingen, zoals drie jaar geleden door een internationale commissie van deskundigen geformuleerd, worden gehaald. Het parlement wil echter al voor de komende winter duidelijkheid.

Vanochtend hield de Tweede Kamer een spoeddebat met landbouwminister Gerda Verburg over de wintersterfte in het grootschalige natuurgebied onder Lelystad. De fracties van CDA, PVV en VVD willen het experiment per direct stopzetten. Zij vinden dat het beleid, waarbij het aantal grote grazers niet preventief wordt gereguleerd en er wordt afgezien van bijvoederen dierenleed veroorzaakt.

De meerderheid is echter nog niet zover. Ernst Cramer van de Christenunie verklaarde weliswaar grote moeite te hebben met de huidige situatie, maar wil eerst de vervroegde evaluatie afwachten. SP, Groenlinks en Partij voor de Dieren zijn minder kritisch op het beleid van Verburg. Wel pleiten zij voor vergroting van het gebied en de aanleg van robuuste verbindingszones.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat sinds 1 januari 21 procent van de grote grazers in de Oostvaardersplassen is gestorven. Zo’n 80 procent daarvan is afschoten door medewerkers van Staatsbosbeheer om ernstig lijden te voorkomen. Deskundigen hebben eerder aangegeven dat in koude winters het sterftepercentage kan oplopen tot 30 of zelfs nog meer. Destijds vond de Tweede Kamer dat acceptabel.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  koetje

  Net als de pvdd en groen links wil de pvda scoren met natuur en diervriendelijkheid want dit is helemaal in,sommigen noemen het zelfs de nieuwe religie,nou ja nieuw het neigt eerder naar het boeddhisme.De ovpl is een experiment die hoe dan ook moet slagen,de oplossing wordt nu gezocht in het uitbreiden met het Oostvaarderswold,de pvdd wil het gebied het liefst zelfs aansluiten op de Veluwe inclusief wolven.Dit zijn geen oplossingen,zonder populatie beheer is het dweilen met de kraan open.

 • no-profile-image

  Cees Boogaart

  De groene maffia heeft het over natuur maar de natuur heeft die dieren niet uitgezet, dat heeft Staatsbosbeheer en de natuurgroepen gedaan, zoals zij ook bepalen en niet de natuur wat voor flora en fauna er komt. dan moeten de mensen als HUN natuur de dieren niet kan voederen, bijvoederen.
  Weer een teken van onvermogen van de groene maffia incl. Staatsbosbeheer, want de laatste beheert niet.
  Of is het misschien een teken aan de wand, kijken hoe mensen reageren op dit opzettelijk verhongeren, zodat ze dat straks bij de burgers kan doen?
  Dag vogels, dag herten, dag mensen?

 • no-profile-image

  natuurboer

  Wanneer ik de waarnemingen van Herkauwer analyseer, dan kan ik maar één conclusie trekken. De infectiedruk van de wormbesmettingen is al zo hoog op gelopen dat geen enkele grote grazer er nog vrij van kan blijven. Uitgemergelde dieren is duidelijk een symptoom van (ernstige)wormbesmettingen. Ook al zal het voedsel aanbod rijkelijk zijn, de uitgemergelde dieren zullen uitgemergeld blijven, en verwacht kan worden dat de grote grazers de komende periode ook niet zullen gaan groeien in gewicht. Want de dieren weten nu zelf ook wel dat ze niet meer moeten eten dan strikt noodzakelijk is. Ze zullen er voor waken, niet ten prooi te vallen aan de wormencyclus. Want bij iedere hap voer die ze nu in de Ovpl nemen, zullen ze meer wormen binnen krijgen. Waardoor het parasieteren van wormen in hun vitale organen zal gaan toenemen met een dodelijke afloop tot gevolg. Dieren weten dat zelf maar al te goed. Maar wat moet je dan als grote grazer in de Ovpl. Of niks meer vreten en verhongeren of toch maar wat eten en ten prooi vallen aan de wormencyclus. Volgens het vreemde natuurbeheer in de Ovpl kunnen grote grazers alleen een keus tussen beide maken, dat bij beide ook een dodelijke afloop tot gevolg heeft. Onvoorstelbaar dat natuurbeheer dieren geen andere uitweg heeft te bieden dan alleen of te verhongeren of ten prooi te vallen aan een dodelijke wormbesmetting. Ik zie het met de Ovpl maar één kant op gaan. De wormbesmettingen zullen elke grote grazer gaan raken. En daardoor dreigt de gehele populatie van grote grazers ten prooi te vallen aan de toename van de wormencycli. Daarom zal vroeg of laat zonder populatiebeheer, geen enkele grote grazer in de Ovlp nog een overlevingskans hebben. De dodelijke cycli van maag/darm-, long-, lint- en leverbot wormen zullen bij de grote grazers in de Ovpl onverbiddelijk toeslaan.

 • no-profile-image

  dierenvriend

  waarom is VERBURG minister van landbouw ??? het lijkt er op dat zij houd van dierenleed . dat is zinloosgeweld.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Beste Jaap,
  PvdD, Groen Links, SP, D66, PvdA, zijn tegen bijvoeren en tegen populatiebeheer.
  Er mogen alleen dieren afgeschoten worden die al maanden hebben lopen te creperen en van ellende niet meer op de benen kunnen staan
  Als het dus aan hen ligt krijgen we volgend jaar weer dezelfde ellende.
  PVV is voor bijvoeren maar tegen populatiebeheer.
  CDA, CU, SGP, en VVD zijn voor vroegtijdig populatie beheer tot een verantwoord aantal zodat er alleen wordt bijgevoerd bij een dreigend voedsel tekort.

  Groet,
  Jagertje.

 • no-profile-image

  Jaap

  Feitelijk is de PvdA mijn partij....Ik ben totaal overdonderd.Hoe kan het toch zijn dat deze partij VOOR een concentratiekamp voor grote grazers is?Dan lees ik in een reatie dat de VVD hier tegen is.....dat is de wereld op zijn kop.Is er een PvdAer die mij dit uit kan leggen?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Koetje Boe toch, we praten over het grootste zoetwatermoeras van West-Europa. Dat moet niet door boeren beheerd worden, maar door deugdelijke ecologen. Niet dus door krankzinnigen die vee mishandelen en vegetaties naar de mallebiezen laten gaan. Dan krijg je ook reacties zoals die van Cees, die overal een Groene Maffia achter verondersteld. Nou Cees: denk dan maar niet aan ideële organisaties maar aan bedrijven die er vette winsten uit peuren. Zoals de WUR van Aalt Dijkhuizen (salaris 313.000 euro+) met al die peperdure nep-specialisten. Alterra is in dat verband een grof vloekwoord. Men vraagt (en dokt) en zij produceren het 'wetenschappelijk doortimmerde' advies. Jawel Boertje: Vera en Breeveld en Kalden horen achter de tralies. Maar semi-overheidsbedrijven, die feitelijk ervoor zorgen dat deze misstanden kunnen voortwoekeren, dienen ten spoedigste met wortel en tak verdreven te worden. Of gewoon gesloten! KIJK OP: WWW.OOSTVAARDERSPLASSEN-STERFTE.NL

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Huib, op de eerste plaats is dit geen natuur (het is immers begrensd gebied, de dieren kunnen geen kant uit) en op de tweede plaats kun je een langdurige, pijnlijke hongerdood niet vergelijken met dood door de kogel.

 • no-profile-image

  cor

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Iedereen die het beleid van de Oostvaardersplassen steunt hoort bij de natuurmaffia? Geen subtiele mening. Het is redelijk om te zeggen dat dieren goed verzorgd moeten worden. Maar het is even redelijk om te zeggen dat de natuur keihard is. 21% sterfte, dat betekent een gemiddelde levensverwachting van ruim 5 jaar. Wat is de levensverwachting van een zebra of een leeuw of een melkkoe?

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Koetje Boe, ik ben het 1000% met je eens. Dat vind ik nu en en dat vond ik ook 20 jaar terug al, toen ik zag hoe SBB het eerste vee op de Ezumakeeg inschaarde. En niet veel later op de Kollumerwaard. En op de Pampusplaat. Ik voelde toen al aan mijn theewater dat dit geen zuivere koffie was en omdat ik destijd bij LNV werkte trok ik meteen aan de bel. En wat dacht je wat? Ik kreeg spreek- en publicatieverboden opgelegd, want kritische geluiden mochten niet naar buiten komen! In diezelfde tijd maakte ik mee dat NM beheerboerderijen opstartte met Limousines. De eerste in de Schaalsmeerpolder aan de Zaan. Al meteen werd daar ook een handeltje in natuurvlees opgezet en ik vond dit niet kunnen t.o.v de boeren die in die tijd ook biologisch begonnen te produceren. Vul maar in hoe er op protesten werd gereageerd! De Grote Grazerellende is intussen zovér voortgewoekerd dat alle Nederlandse natuurlijke ecosystemen erdoor verkloot zijn. En SBB, NM en de Landschappen zijn met hun gronden en veestapels de grootste boeren van ons land. Daarom moeten alle veehouders via de NMA hiertegen in het geweer komen. Want het geeft geen pas om met gemeenschapsgelden hardwerkende ambachtslieden kapot te concurreren. En dat gebeurd! Maar niemand doet er iets tegen!

 • no-profile-image

  Leen Vreugdenhil

  Als het gebied groter wordt, is het probleem toch nog niet opgelost? Kern van het probleem is immers dat het gebied begrensd is en ook een groter gebied zal begrensd zijn. Ook dan zal de populatie niet ongelimiteerd kunnen groeien en zal er een moment ontstaan dat de hoeveelheid beschikbaar voedsel niet voldoende is om de hele populatie te voeden. Erken gewoon dat het niet acceptabel is te gaan reguleren op het moment dat een dier uit zijn lijden moet worden verlost.

 • no-profile-image

  boertje

  Als een boer vee verwaarloosd krijg je de A.I.D. en boetes en waarschijnlijk een celstraf. Wanneer de corrupte overheid vee opzettelijk laat verhongeren en dus verwaarloosd dan is dit opeens pure natuur. Wat is dit toch een gestoord land geworden!!

 • no-profile-image

  koetje

  Han,ik heb ook liever een hogere prijs en een lagere productie, daarom kunnen natuurgebieden beheerd door bv biologische boeren een prima aanvulling zijn.Deze boeren hebben ook vaak een andere veestapel met robuustere rassen die minder produceren.Voor mijn part met zeldzame Nederlandse rassen zoals Lakenvelders enz. Ach het is zomaar een idee.

 • no-profile-image

  boerke

  PvdD niet tegen deze manier van massaal dieren moedwillig laten lijden?
  Ze laten zich toch wel erg in de kaart kijken! Trieste zooi, erger als ik al dacht!!!
  Noem jezelf dan gewoon BPP boertjepestpartij dan heb je tenminste een naam die de lading dekt!

 • no-profile-image

  Jaap

  Kan mij iemand vertellen wat de standpunten van de politieke partijen in die zaak van de sterfte in de Osstvaardersplassen ? Ik ga dat meewegen in mijn stemgedrag.

 • no-profile-image

  Jaap

  Nu begrijp ik iets niet. Is de linkse hoek voor een concentratiegebied voor dieren? Dit kan ik niet geloven.....nee echt niet.

 • no-profile-image

  herkauwer

  De hele politieke humbug rond de Ovpl stinkt al net zo erg als al die grote grazerkadavers. Er zijn afgelopen winter minstens drie en een half duizend dieren gestorven, erg veel daarvan zijn botweg en gruwelijk verzopen in de moerassen, op zoek naar voedsel en daarbij door het ijs gezakt. Die liggen daar nog allemaal te rotten. Slechts een fractie van de creperende dieren werd afgeschoten door SBB-medewerkers, nl alleen de dieren die op de open terreinen en in het zicht crepeerden. Dagelijks reed de SBB tractor met kraan en kadaverbak af en aan om alle dooie koeien, stieren en paarden af te voeren. Heel veel kadavers zijn klandestien begraven omdat de Rendac ook kadaveradministartie moet verantwoorden. Ik heb tot meer dan 120 dooie herten op een dag gezien, en dat slechts in een fractie van het gebied. De wintersterfte (als je het zo wilt noemen) gaat nog steeds door, omdat erg veel dieren nog steeds abominabel uitgemergeld zijn en de vegetatie zich maar nauwelijks hersteld in dit langdurig veel te koude en gortdroge voorjaar. Bovendien kan het maandenlang uithongeren van herkauwers ook de dood betekenen als de dieren ineens weer eiwitrijk voedsel te eten krijgen. Het integrale metabolisme van de dieren kan in veel gevallen onherstelbare schade hebben opgelopen. Ik mis trouwens een zeer omvangrijke kudde Konicks en zou wel eens willen weten wat daarmee gebeurd is. Volgens mijn tellingen zijn er van de oorspronkelijk ruim 2600 paarden maar amper een kleine 800 over, maar ook die heb ik al een maand niet meer kunnen traceren. Verder lijkt het wel zeker dat SBB heimelijk de hertenjacht uitbaat via Dorhout Mees te Biddinghuizen. Een jager met hert werd door SBB per dienstauto van Ovpl naar Dorhout Mees gebracht en 's ochtends vroeg werd er een terreinauto vol hobbyjagers gezien die de Ovpl verlieten. Dit alles zou eens grondig parlementair of- beter nog- door de Rijksrecherche moeten worden uitgezocht. Het gaat tenslotte om een gebied dat van alle Nederlandse belastingbetalers is! En om een staatsbedrijf dat wederrechtelijk is geprivatiseerd en voorzien van een discutabel management. Het met voorbedachte rade mishandelen en de hongerdood indrijven van dieren is een Stafbaar Feit. Zelfs een Misdrijf!! Ik zou dus graag de namen van de deskundigen kennen, die verantwoordelijk zijn voor dit Dierendachau, dat met een verantwoord natuurbeheer geen lor, zak, hout , sou of mallemoer van doen heeft. Want dat was ook de opzet en dat is Wanbeheer met Voorbedachte Rade!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ach Jaap, er zijn zoveel zaken niet uit te leggen. We hebben te maken met normen en waarden van een bananenrepubliek, deze verschillen nu eenmaal wezenlijk van normen en waarden in een fatsoenlijk en ontwikkeld land.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Tsja Natuurboer,
  Maak dat maar eens duidelijk aan de 'échte natuurliefhebbers' zoals herkauwertje en zijn andere personages.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  koetje

  Herkauwer,ruim 20 jaar geleden moest ik stage lopen bij een veehouder in de buurt van EE,deze veehouder schaarde ieder jaar zijn jongvee uit samen met nog meer boeren in het Lauwersmeer-gebied.Dat is nu gebeurd omdat SBB nu zijn eigen veestapel hier rond laat lopen,op deze dieren wordt overigens wel beter gepast.
  Maar waar ik het beslist niet mee ben is dat hier regelmatig dieren worden uitgehaald die naar de slager gaan en vervolgens als natuur-vlees worden verkocht.Ik gun iedereen zijn boterham,en ook al gebeurd dit misschien marginaal je kunt dan niet zeggen dat je dan productie grond onttrekt aan de landbouw.Wil je het aantal dieren reguleren dan moet er of geen stier bij of regelmatig geselecteerd worden.Natuur-organisaties moeten zich bezig houden met natuur niet met vlees productie.Dat is een taak voor boeren.

 • no-profile-image

  koetje

  Van de SP,Groen Links en de PvdD moeten de boeren het dus niet hebben,deze partijen stimuleren de expansie-drang van de natuur-organisaties alleen maar.Linkse hobby's noemt de PVV dit,en gelijk hebben ze.Laat dit gebied maar door boeren beheren onder gestelde voorwaarden,boeren kunnen het a:beter,b:goedkoper en c:diervriendelijker door winters het vee op te stallen.Dan blijft er nog genoeg gras staan voor de ganzen.Een win-win situatie dus.Nog even dan worden de N-2000 gebieden ook gebruikt om overtollig vee uit andere natuurgebieden te lozen.

 • no-profile-image

  Han

  Koetje. Zie het eens van een andere kant, minder land voor boeren betekent minder productie . Wat doorgaans een hogere prijs betekent. Heb jij lever veel product en een slechte prijs of weinig product en een goede prijs? Ik hoef hier niet lang over te denken!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Beste Jaap,
  Helaas kan ik het niet anders maken.
  Ik heb alle debatten gevolgd en de linkse hoek houdt zich vast aan cijfertjes en rapporten.
  Naar de realiteit wordt niet gekeken.

  Groet,
  J@gertje

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.