Redactieblog

207 x bekeken

Grondmarkt ligt zo goed als stil

Het is erg rustig op de markt voor agrarische grond. Dat constateert voorzitter Harry Boertjes van de vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed van de Nederlandse Vereniging van Makelaars.

Een duidelijke oorzaak voor de afwachtende houding op de grondmarkt is er niet. "Er is wel een aantal factoren dat mogelijk een rol speelt. Zo hebben we dit jaar een lange winterperiode en komt het voorjaar maar heel langzaam op gang. Hierdoor lijken ondernemers ook iets terughoudender te zijn."

De economische situatie in veel landbouwsectoren speelt mogelijk ook een rol. De grondgebonden sectoren als de melkveehouderij en de akkerbouw hebben het economisch zwaar, waardoor de belangstelling om te investeren in grond wat minder is. "De melkveehouderij is vooral afwachtend omdat ze eerst willen kijken wat de melkprijs dit jaar gaat doen. Het is nog niet te vroeg om een besluit te nemen of er dit jaar geïnvesteerd kan worden in grond."

Ondanks de relatieve rust op de grondmarkt vinden er wel transacties plaats. Het gaat hier vooral om percelen in gebieden waar veel melkveehouders willen uitbreiden met hun bedrijf. In deze gebieden, waar veel concurrentie op de grondmarkt is, worden nog altijd forse prijzen betaald voor grond.

De markt voor complete bedrijven is rustig. Het aantal kopers op de markt is beperkt. Dit komt vooral doordat projectontwikkelaars door de economische crisis vrijwel niet actief zijn op de markt. Hierdoor worden minder boeren uitgekocht. Dit resulteert erin dat minder ondernemers op zoek zijn naar een nieuwe locatie.

Maatregelen van landbouwminster Gerda Verburg over perceelsregistratie zorgen voor veel onrust onder boeren. In sommige gevallen raken ondernemers op papier grote oppervlaktes grond kwijt. "Dit heeft nog geen effect op de grondmarkt. Het is niet zo dat boeren nu grond gaan bijkopen vanwege de perceelsregistratie. Ook voor het huren van land lijkt de perceelsregistratie weinig effect te hebben."

De komende periode zal het naar verwachting rustig blijven op de grondmarkt. Boeren hebben minder belangstelling en ook banken kijken kritischer naar investeringen.

Of registreer je om te kunnen reageren.