Redactieblog

433 x bekeken 25 reacties

Goedkope retoriek van professor Van der Ploeg

Professor Jan Douwe van der Ploeg slaat wild om zich heen. Voedselimperia halen hun tekorten weg bij de boeren.

Zij staan aan de basis van de problemen van de melkveehouder. Een professorale dwaling?

Dat lijkt me. Van der Ploeg sprak op een bijeenkomst van Dutch Dairyman Board, de club van Sieta van Keimpema. Zijn woorden vielen als een preek in een gelovige. De echte problemen in de melkveehouderij zitten volgens hem niet in Den Haag en Brussel. Die zittten bij de voedselindustrie. In Nederland dus bij FrieslandCampina, want die heeft het overgrote deel van de melkverwerking in handen.

Volgens Van der Ploeg verrijkt de voedselindustrie zich enorm. Er wordt meer winst gemaakt dan in welke andere industrie dan ook. "Ze halen dat geld weg bij de veehouder", aldus onze professor.

Een directe aanval op FrieslandCampina. Onterecht en onwaar. Je kunt veel aanmerken op onze coöperatie, maar dat ze boeren kaalplukken, nee.

Ik zou Van der Ploeg willen aanraden om de jaarcijfers 2009 van FrieslandCampina te lezen. Een netto rendement van ruim 2 procent. Ze reserveren 87 miljoen euro. Dat is nog geen cent per kilogram ledenmelk. Een boel geld, maar dat ze daarmee de probleemveroorzaker zijn in de melkveehouderij, nee.

Zullen we het er maar op houden dat terug-naar-vroeger professor Van der Ploeg zo klein denkt, dat hij het grote niet meer kan beoordelen? Anders is het goedkope retoriek.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Boerin

  Vergaderboer, je lijkt ziende BLIND. FrieslandCampina heeft in de loop van de jaren haar oogmerk als coöperatie die IN HET BELANG van de BOEREN is opgericht verfrommeld en in de prullenbak gegooid, met grote minachting voor haar leden en oprichters. OK: de leden zijn te lang te goed van vertrouwen geweest. Maar FC valt wel degelijk te verwijten dat ze hun eerste en belangrijkste doel in een farce hebben veranderd. Niet de enige oorzaak van de problemen, maar wel degelijk OOK een oorzaak.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Mijn dossiers over de Vogelgriep zijn primair geschreven om de misstanden ten aanzien van de volksgezondheid, de agrarische ondernemers en hobbyhouders, het dierwelzijn en de neergang van de wetenschap aan de kaak te stellen. En om de manipulaties van LNV en vooral van Croocky Ceessie en Criminal Chris over het voetlicht te sleuren. Als je dit als pulpboekjes duidt ben je dus kennelijk een foute landgenoot. Wat Wipstaartje (ze heeft ook een naam en heet Katinka) hiermee van doen heeft ontgaat me even en herkauwen doe ik nooit, want ik heb een snel metabolisme en een adequate stoelgang. Jij werkt waarschijnlijk zelf bij LNV en knoop dan dit in je oren: mijn 'broodheer' waren de Nederlandse belastingbetalers en die heb ik nooit ook maar iets tekort gedaan. Want ik was aangenomen om mijn werk te doen! Plichtsgetrouw en concientieus! Welke ambtenaar valt daar tegenwoordig nog op te betrappen? Roept u maar!

 • no-profile-image

  Vergaderboer

  Nu gaat u mij te ver, Spotvogel. FrieslandCampina is als coöperatie van de boeren en dus één geheel. U creëert een tegenstelling tussen de boeren en de coöperatie. Dat is onjuist. Ongeveer negentig procent van de boeren is lid van een zuivelcoöperatie. Dat hoort dus één belang te zijn. Natuurlijk zijn er onderling verschillen van mening. Die behoren te worden opgelost. Maar het gaat mij veel te ver om het te zien als twee absoluuut verschillende partijen. En dat doet Spotvogel.

 • no-profile-image

  Delmer

  Ik was op de vergadering van DDB en heb mij geergerd. Niet alleen aan de heer Van der Ploeg, maar ook aan het klakkeloos aanhoren van zijn beschuldigingn. Het is net alsof er niet wordt nagedacht. Voor mij was het een verloren avond. Professor Van der Ploeg doet anders niet dan het verleden verheerlijken en degenen die hard aan de toekomst werken veroordelen. Daar komen we geen stap verder mee.

 • no-profile-image

  natuurboer

  In hoeverre kan er nog sprake van zijn dat de leden-melkleveranciers nog invloed hebben op het beleid van coöperatie FrieslandfFoods. En dat in het licht van de financieringslast die deze coöperatie draagt. Banken zijn verreweg de grootste financiers. En onder het mom van "wie betaald bepaald", zijn het derhalve de banken die het bedrijfsplan van FFoods bepalen. (Anders geen financiering!!!). De leden hebben dan het nakijken.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Ik denk dat die reactie inderdaad van zo'n louche ambtenaar kwam, Spotvogel. Die laat nu vast niks meer van zich horen want zo zijn die lui. Een een al lul, maar ballen? Ho maar!

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Spotvogel, ik raad je aan om eens de reeks van Vergaderboer over Cooperaties eens te lezen. Het zal je veel leren over cooperaties, en ook over het standpunt van vergaderboer in dezen wat ik grotendeels onderschrijf. Een belangrijk punt wat hij daarin noemt is dat leden direct moeten profiteren van de waardestijging van hun cooperatie door vermogen op naam. Dat is en zakelijk en doet recht aan de functie van een cooperatie. De omzet in relatie brengen met winstdeling vind ik overigens irrelevant.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Piet ik ben gewend om de dingen gewoon bij de naam te noemen en dat is absoluut niet 'op de man spelen'. Bovendien kun jij echt niet lezen, want ik schrijf heel iets anders dan wat jij denkt dat er staat! Ik vraag mij namelijk af welk deel van die 3624 miljoen euro aan omzet er als winst geboekt werd en welk deel daarvan als winstdeling verrekend werd met de leden-leveranciers. Want ik blijf van mening dat de boeren stelselmatig tekort worden gedaan!

 • no-profile-image

  Piet WIsse

  Dat hoef je je niet af te vragen, dat staat in het jaarverslag.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Ach Natuurboer, als puntje bij paaltje komt dan worden individuele leden gewoon weer teruggeworpen op wat zij feitelijk zijn.
  Een lid! En dat is altijd de lul!

 • no-profile-image

  geurt tijdink

  En aan je andere hand ontbreken zelfs vijf vingers, terwijl je die toch thuis gehouden hebt!

 • no-profile-image

  herman krijnen

  Als zo'n mooie FC meneer je de hand heeft gegeven, dan ben je gelijk minstens vier vingers kwijt!

 • no-profile-image

  Gert

  Denken we nu echt dat FrieslandCampina het probleem is bij de melkprijsvorming? Vergeet het maar. We zijn zelf het probleem. We produceren tegen de klippen op en klagen dan dat er geen afzet is. We geven anderen de schuld. Beter is het de hand in eigen boezem te steken. Dat levert meer op. In ieder geval inzicht in de problemen van de individuele boer.

 • no-profile-image

  katja

  Inderdaad, geen ballen. Niet eens fondanten paaseitjes!

 • no-profile-image

  Joep

  Als de adviezen van professor v.d. Ploeg waren opgevolgd waren succesvolle coöperaties gedoemd te verdwijnen.Gelukkig dat de bestuurders van deze coöperaties blijk hebben gegeven van gezond boerenverstand en stuurman v.d. Ploeg aan de wal hebben laten staan. Boeren niet lullen maar blijven poetsen en laat die prof maar lullen.

 • no-profile-image

  spotvogel

  "Campina moet mogelijk fabrieken sluiten als de melk in de supermarkten niet duurder wordt. Als de prijzen niet omhoog gaan dan zullen wij naar alternatieven moeten kijken." Dit zei Campina-bestuursvoorzitter Tiny Sanders destijds tijdens de presentatie van de jaarcijfers over boekjaar 2006 en het geeft exact het grote gelijk van Jan Douwe van der Ploeg weer. Niet de producent (de veehouder) en evenmin de consument, maar de industrie en de grootschalige detailhandel bepalen de prijzen van de agri-producten. Ik schreef daarover onder andere de hoofdstukken 'Virale Sleepsporen 3' en 'Zuur' in mijn dossier "Wachten op de Pandemie". Het haakt bovendien vrijwel naadloos in op hetgeen ik zojuist in het forum "Gerda Verburg: het gaat om horizontale en verticale integratie" heb geschreven. Vergaderboer proclameert wel vaker klinklare nonsens en ook dit keer lijkt hij méér een verlengstuk van de industrie dan een medestander van de boeren. Ik schreef in het hoofdstuk 'Zuur' letterlijk: "Laat Tiny maar roepen, schreeuwen, loeien of balken dat er fabrieken dicht moeten, zolang de bedrijfsresultaten van Campina over 2006 de grootste omzetgroei sinds de eeuwwisseling laten zien, is er dunkt mij helemaal niks aan het handje.' We hadden het toen over een omzet van 3624 miljoen Euro! Het is maar dat men het weet!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Beste Vergaderboer, ik doe niks anders dan een voorval met cijfers uit 2006 memoreren en er de dreigende taal van de Campina-bestuursvoorzitter bij citeren. Hoeveel van die 3624.000.000 eurootjes zijn er dat jaar als winstdeling aan de cooperatieve leden uitbetaald dan? Want de winstmarges zouden immers als compensatie op de lage melkprijzen aan de producent-leden dienen te worden toegerekend. Of ben ik nu gek?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Piet, dat doe ik niet. Ik schrijf "hoeveel van die ...eurootjes zijn er dat jaar als winstdeling...."et cetera. En ik voeg er aan toe: "want de winstmarges zouden immers ........."et cetera. Nét zoals in de mestfora geef je er ook nu weer blijk van erg slecht te lezen. Toch kennelijk een vervelend WUR-trekje? Ik vind het overigens vanzelfsprekend dat leden van een cooperatie mee-delen in de winsten van zo'n organisatie, maar dat is kennelijk voor veel boeren minder voor de hand liggend.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Man, zeur niet, die relatie leg je wel, en speel niet op de persoon. Met je laatste zin ben ik het wel helemaal eens.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Daar is wel een nuance bij te maken, melkveehouder. Ik wil de cooperatie-directie niet verdedigen maar de reserving is volgens mij onderdeel van de netto-winst. Daarnaast wordt er nog een deel prestatietoeslag uitgekeerd, en een klein deel van de winst kom op naam van de leden.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Maar natuurboer, dan is het juist weer gunstig dat er een kleinere hoeveelheid winst en/of lagere melkprijs uitgekeerd wordt. Het huidige aandeel eigen vermogen is nu 36,7%, veel beter dan het jaar daarvoor. Dat percentage lijkt mij ruim voldoende om zeggenschap te houden. Het is alleen jammer dat de leden niet direct profiteren van de stijging van het eigen vermogen van FC, daarom ben ik ook voor vermogen op naam.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Men moet als individueel ondernemer wel erg naief zijn om nog vertrouwen te stellen in een industriematige cooperatie met een jaaromzet van meer dan 300 miljoen euro. Dan ben je er immers wel zeker van dat je in het pak genaaid wordt door graaiende villabewonende stropdassen!

 • no-profile-image

  Melkveehouder in 2008,2009 en verder

  87miljoen reserveren en 182 miljeon euro nettowinst=269 miljoen gedeeld door een kleine 9miljard liter aanvoer
  levert toch € 0,03 van iedere aangevoerde kg melk op.
  Als wij gemiddeld € 0,29 ontvangen dan heeft Frie/camp meer dan 10% winst.
  De Belgroep uit Frankrijk stond een paar maanden geleden met een grotere winst in 2009 te boek als een jaar daarvoor.
  Ook Nestle had een grotere winst in 2009 als een jaar eerder.
  En het opmerkelijke van al deze ondernemingen is dat zij minder omgezet hadden als een jaar daarvoor.
  Hieruit blijkt toch dat Van der Ploeg het bij het rechte eind heeft in de preek waar ik niet bij ben geweest.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Het is non of my bussiness Piet. Ik vroeg het mij alleen maar af voor de portemonnee van de leden-leveranciers. Puur intermenselijke belangstelling!

 • no-profile-image

  Zelfingenomen

  Als ik het als spotvogel niet red met verwijzingen naar mijn pulpboekjes, stap ik gewoon over op mijn andere namen als herkauwer en wipstaartje. Lekker verstandloos razen op de coöperaties, boeren, politiek en mijn oude broodheer LNV. Een verstandige (vergader)boer reageert hier toch niet op ?

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.