EU geeft impuls aan voedselzekerheid ontwikkelingslanden

De Europese Commissie heeft vandaag ingestemd met twee beleidskaders om de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Het moet bijdragen aan de vermindering van honger in de wereld.

De beleidsstukken hebben betrekking op het verbeteren van de voedselvoorziening in ontwikkelingslanden enerzijds, en op voedselhulp anderzijds. De EU zet met name in op ondersteuning van kleinschalige gezinsbedrijven, en op onderzoek, kennis en innovatie.

De Europese Commissie zegde vorig jaar op de top van de G8 bijna 3 miljard euro toe om de beschikbaarheid van voedsel in ontwikkelingslanden te vergroten, in de periode 2010-2012. Nederland neemt daarvan 1,4 miljard euro voor zijn rekening, maar dat geld was al eerder vastgelegd op de rijksbegroting.

Of registreer je om te kunnen reageren.