Redactieblog

4 reacties

"Centralisering tot één productschap"

Eén centraal productschap met kleine gespecialiseerde afdelingen per sector. Dat is de richting waarin de productschappen in de toekomst zouden moeten veranderen.

Een speciale denktank, bestaande uit Bram Bierens, Jaap Haanstra, Annechien ten Have, Siem Korver, Henny Swinkels en Jan Wolleswinkel, heeft het voorstel voorgelegd aan het college van voorzitters van de productschappen. Dit college heeft ingestemd met het voorstel.

De komende maanden wordt het plan bij de verschillende schappen besproken. Als zij ook akkoord gaan, wordt de denkrichting verder uitgewerkt. Het streven is om de nieuwe structuur binnen twee jaar rond te hebben.

De centralisering van de productschappen komt voort uit de omgeving waarin zij opereren. De verdeling in sectoren verschuift naar consolidatie van bedrijfsketens. Het speelveld voor de primaire sector, de industrie en de overheid verschuift van nationaal naar internationaal.

Daarnaast moet er intern bij de schappen bezuinigd worden, waardoor er tot 2016 ongeveer 40 procent van de arbeidsplaatsen verdwijnen.

”Hierdoor zal er op termijn te weinig kennis en kunde zijn om alle productschappen zelfstandig te houden”, aldus Bram Bierens.
Het takenpakket van de schappen wordt smaller en verandert, waarbij de kwaliteit wel op niveau moet blijven. Zij behouden een faciliterende en dienende rol, waarbij zij herkenbaar moeten zijn voor de individuele betaler.

Er moet meer gespecialiseerd worden op specifieke taken zoals fytosanitair en veterinair beleid. Bierens benadrukt dat er wel een duidelijke scheiding moet blijven tussen de taken die sector zelf heeft en de taken van de overheid.

De snelheid waarmee de nieuwe werkwijze doorgevoerd kan worden, verschilt per sector. ”De omvang van de productschappen is zeer divers, waardoor de snelheid ook verschilt”, aldus Bierens. ”Daarnaast zijn sommige productschappen, zoals het HPA als samengevoegd met andere productschappen.”

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Antonio

  En de nieuwe naam van deze organisatie? Landbouwschap!? Lijkt me een prima naam, herkenbaar, beetje retro ;)

 • no-profile-image

  nn

  Mooie tussenvorm en dan totaal afschaffen binnen 4 jaar.

 • no-profile-image

  Kostenlopen op

  De kosten zullen er voorlopig niet minder om worden. 40% personeel weg met wachtgeld. En wie moet dat betalen? De achterban. Laat dus maar zitten want anders krijg ik helemaal niets terug voor mijn betaalde heffing.

 • no-profile-image

  Westlander

  Er is een veel betere optie.
  Alle Productschappen verkopen aan het Ministerie van Economische zaken.
  De opbrengst gaat naar de ondernemers die de laaste jaren de heffingen opgebracht hebben.
  Tegelijkertijd het Ministerie van Landbouw herverdelen over de diverse departementen.
  Alleeen op deze wijze is het mogelijk de bestuurslagen die alleen bezig zijn complexe regelgeving te ontwikkelen, waardoor ze zelf hun baan behouden, een halt toe te roepen.
  Zo mogelijk ook de Waterschappen samen laten gaan met de provincies of andersom, en weer een bestuurslaag minder. Voor alle boventallige meedewerkers, zijn voldoende functies in de zorg sector voorhanden.

Of registreer je om te kunnen reageren.