Redactieblog

277 x bekeken 36 reacties

Rabo: mestoverschot 5 tot 60 miljoen kilo fosfaat

In 2015 zal er tot 5 tot 60 miljoen kilo fosfaatoverschot zijn.

Dat zei Wim Thus van de Rabobank tijdens een symposium van Mestac. "De variatie hierin is groot. In het gunstigste geval gaat het om 5 miljoen kilo fosfaatoverschot, in het ongunstigste geval gaat het om 60 miljoen kilo. Dat hangt onder andere af van voortzetting van derogatie, de acceptatiegraad van dierlijke mest in de akkerbouw, de omvang van de veehouderij en de afname van het areaal landbouwgrond door aanleg van natuur", zegt Thus. "Vergeet niet dat als er een overschot komt van 25 miljoen kilo, dat dit overeen komt met de helft van de varkensmestproductie in Nederland."

Thus vreest dat wanneer de varkenshouderij en rundveehouderij gaan concurreren om plaatsingsruimte, de varkenshouderij verliest. "Rundveehouderij heeft een beter imago dan varkenshouderij en de rundveehouderij heeft betere contacten met de akkerbouw. Als er niets gebeurt zal de varkenshouderij moeten krimpen door het mineralenoverschot."

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boerke

  wat een geluk, als er een mestoverschot is blijven de varkensrechten bestaan, kan de rabo die tenminsten ook weer wat waarde geven voor de varkenshouderij wat ze nu niet doen. wel kopen maar geen waarde erkennen. wat zouden ze nu weer verzinnen om mijn herfinanciering te weigeren?

 • no-profile-image

  je zal maar een eendagsvlieg zijn

  nou meneertje van de plaboybank, ga jij je schoolgeld maar terug halen.
  van 5 tot 60 miljoen! pffffff.weer iemand die zichzelf graag hoort praten, kan zo naar rtl boulevaar

 • no-profile-image

  spotmelker

  Zou die Thus geen goede oudjaarsconference kunnen geven? Als er dan publiek op af komt die serieus zijn en kennis van zaken hebben kunnen deze ook massaal weer aan het schaterlachen worden gebracht.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Heeft Spotvogel toch gelijk? Denk eens na!

 • no-profile-image

  Han

  Als RABO gelijk heeft zijn er verschillende mogelijkheden;
  a.) varkens productie inkrimpen, b.) mest exporteren; c.) mest raffineren tot elementen die te gebruiken zijn voor chemische fabrieken. d.) varkens boeren exporteren naar grondgebonden bedrijven elders.
  De keuze is aan de sector en zal door de economische wetten worden gedicteerd.

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  oké Diederik, welcome to the club. Lees het forum "chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland" en doe mee met onze actie. Dit houdt in: geen mestgegevens opsturen naar DR en ook niet meedoen aan de mestwet, vóórdat LNV antwoord heeft gegeven op de vraag die daar wordt gesteld.

 • no-profile-image

  r.veenstra

  Zou dit misschien weer stemmingmakerij zijn of toekomstvisie van de RAbo-bank ?! Ik stel voor stuur de stront naar China, die zijn blij met alle grondstoffen uit het buitenland , zeer inventief en gek op varkens. Ik bedoel zij hebben veel grond en willen nog wel eens iets nieuws ontwikkelen. Of misschien stoken ze daar nog op stront. ( En hier ook als het gas op is).

 • no-profile-image

  Econoom

  Blij dat we niet in een economische recessie zitten en we ons de luxe kunnen permiteren om verhalen met een dergelijke spreiding en niet te overziene impact te berde te kunnen brengen.
  ((ik praat nu als de politiek handelt, een beetje erg vertraagd en achterop bij de werkelijkheid)). Wanneer wordt Balk wakker... Die Veerman werkt nu voor Natuurmonumenten en geeft aan dat we weer naar keuterboerderijen terug moeten. Ben benieuwd wat voor functie Balk krijgt na de val van het kabinet...minister van achteruitontwikkeling of iets dergelijks...dat past bij zijn wijze van regeren nu....

 • no-profile-image

  Student

  Drie maand geleden stond er in de bladen dat de gebieden waar fosfaat gewonnen wordt uitgeput raken, en dat de prijs van fosfaatkunstmest zal gaan stijgen.
  Ik zou zeggen ideaal zo, fosfaat uit de mest halen en duur verkopen!!

 • no-profile-image

  een ei

  Ruim 10 jaar geleden is begon men te praten over mestverbranding de pluimveesector heeft toen zijn nek uitgestoken maar neemt nu wel 12 milj kg fosfaat uit de markt voor de verbranding ,de varkenshouders hadden promest maar door gebrek aan mest is die verloren gegaan de rundveesector die wacht altijd af wat een amder doet

 • no-profile-image

  john

  weer een rede om de dierrechten te laten vallen en in te wisselen voor mestrechten gekoppeld aan landbouwgrond... voor het geld wat er nu geinvesteerd wordt in varkens en pluimveerechten kan een prima mestverwerkinginstallatie gebouwd worden... maar ja op de een of andere manier is het en en. en rechten en een dure installatie. de varkenshouderij krimpen en mestverwerken zodat de melkveehouderij kan groeien... beetje omgekeerde wereld denk ik zo. Dierrechten laten vallen en hoge boetes voor bedrijven die onvoldoende mestrechten gecontracteerd hebben of de mest niet laten verwerken dan zijn we van een heleboel problemen af. dan praten we over een eerlijke spelbord alle mestproducenten.

 • no-profile-image

  S.Reitsma

  Rabo bank stuurt dit bericht de wereld in. Weet je wel waarom ? ...Wil de waarde van grondprijzen (zeer) HOOG houden.

 • no-profile-image

  piet

  geen grond dan ook geen stront, voer halen in buiten land atzetten in buiten land zorg, voor je eigen kringloop teel met eigen zon. zal veel veranderen maar dan wordt probleem van ons ook door wereld opgelost en gunnen wij de wereld ook weer voedsel.en voedsel gebrek echt niet in oedere schakel verlies je 90%
  rendament dus gewoon meer plantaardige produkten eten scheelt ook in gezondheids zorg.
  eet bewust.groet piet

 • no-profile-image

  verbaasde

  Kanibaal, Dat is nou net het probleem. Veehouders moeten mest AFVOEREN en kunstmest AANVOEREN om gewassen goed te bemesten.En de bemestingsnormen zijn al zo streng dat er minder bemest mag worden dan er aan gewasbehoefte is!! Dus het gaat wel degelijk goed met Thijs.

 • no-profile-image

  Ben

  Rabobank wordt omgedoopt in Ravobank. En dat staat voor Ruimt Alle Varkensboeren Op.

  Sinds wanneer doet de Rabo aan belangenbehartiging voor melkveehouders?

  Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Thus is de weg kwijt.

 • no-profile-image

  mijn boertje

  mooie praat die RABO bank , stront praat

 • no-profile-image

  Varkensboer

  RABO staat voor (ruimt alle boeren op) niet te vergeten dat de rabo de grote geld schieter is voor deze grote varkens schuren mooi praten die gasten volgens mij weet de 1 niet van de ander wat er in dat kantoor gebeurt

 • no-profile-image

  GERRITJE

  HEB JE DIE BOSSINK IN DE BOEDERIJ GEZIEN?EERST BIJ DE GIBO ONZIN UITKRAMEN EN NU ZIT IE WAREMPEL bij de FOR FARMERS HETZELFDE TE DOEN.NU LAATIE WEER ZIEN DAT IE NIE IN DE LANDBOUW THUIS HOORT DIE GATLIKKER

 • no-profile-image

  nn

  Heb ik de goede man niet eens horen praten over de 50.000 ha gemeten maat die we landelijk zijn kwijt geraakt. Dat is ook 3,75miljoen kilogram plaatsingsruimte.

 • no-profile-image

  Thijs

  De fout zit in dat men niet goed rekent. De ontrekking door het gewas is veel groter dan de normen die men hanteerd.
  Men moet de zaak omdraaien. Je moet proberen zoveel mogelijk opbrengst te halen uit de mest. De mest is zeer belangrijk en duurzaam! Men probeerd dit te verpesten. Als de land en tuinbouw het loodje legt krijgen die linkse, natuur. Daar gaat het om en nergens anders. Dat velen op de wereld het voedsel niet kunnen betalen en verhongeren intreseerd zich niets! Zo erg is het gesteld, ze gaan werkelijk over lijken!

 • no-profile-image

  verbeter de wereld begin bij je zelf

  Laat de Rabobank zijn rotzooi eerst zelf maar opruimen. Zij hebben genoeg aan zichzelf. Wat een puinhoop daar. Als dat goed voor elkaar is laat ze dan maar terug komen. Ik denk dat het mestprobleem in Nederland nooit zoveel gaat kosten als al die zooi die de Rabobank aan gehaalt heeft. (en dan komt de rest van de banken er ook nog bij) De varkenshouderij heeft wel wat problemen maar die zijn lang niet zo groot als de problemen in de financiele sector. En hebben zeker niet zo'n grote impact. Dat moet zij eerst beseffen voor ze zo arogant tegen iedereen aan schoppen.

 • no-profile-image

  Student

  En de allerbeste dierlijke mest (droge kippen mest) maar verbranden in Moerdijk. Wat een drama!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Er is nog een mogelijkheid Han: laten uitzoeken bij een onafhankelijk instituut hoe het werkelijk met de mestwaarden zit. Dit "probleem" is ook gecreërd door een verkeerde manier van tellen. Voor deze rekenfout, zie het forum "chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland".

 • no-profile-image

  boer

  Nou meneertje van de rabobank. zorg er dan maar voor dat die mest de grens over kan, anders zitten jullie dadelijk met een hoop varkensbedrijven in de maag, want met zulke uitspraken gaan de varkens boeren failliet

 • no-profile-image

  jan

  Het word tijd dat het voorjaar aanbreekt zodat Wim weer uit z'n winterdepressie komt.

 • no-profile-image

  piet

  ik denk dat het allemaal we mee zal vallen! men vergeet een heeel belangrijk punt in de berekeningen met voer valt veel te sturen

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Ik heb altijd begrepen dat varkensmest gewilder was dan koeienmest, omdat in het laatste soort meer onkruidzaden zitten.

 • no-profile-image

  bartje

  We kunnen wel praten over 2015 maar eerst moeten we 2010 nog door zien te komen. De mestmarkt is de weg een beetje kwijt volgens mij. Varkensmest wordt met veel geluk gratis geinjecteerd, pluimveemest export kost €15,- per ton en we zijn heel wat ha grond kwijt door toedoen van dienst regelingen. Gevolg: er wordt op gemengde bedrijven (pluimvee/akkerbouw) geen mest geexporteerd en dus geen drijfmest aangevoerd. Dit betekend alles bij elkaar fors minder plaatsingsruimte voor drijfmest in 2010.

 • no-profile-image

  jonge

  @John, gij wilt het ook niet snappen he....varkensrechten, toeslagrechten en melkquotum.....bij verkoop altijd een mooi product om de staatsschuld kleiner te maken.....dat is de hele reden van die klote rechten....en de reden waarom ik niet gesloten kan worden...kom je niet die 170 euri per plaats te kort.....

 • no-profile-image

  diederik

  Fosfaatoverschot, wat en verrassing. Dat wisten we al toen de mestmaatregelen 2010 in de maak waren. Fosfaatgehaltes hebben lang niet altijd iets te maken met teveel mest, dan kan aantoonbaar andere oorzaken zijn. Toch worden we nu met z;n allen, ja ook de melkveehouders met genoeg land (dachten ze) afgerekend op te hoge fosfaattoestand van de grond. LTO weet dit best maar er iets aan doen, nee, dat is politiek notdone. En wees eerlijk, heeft er ook maar iemand gereageerd op het voornemen van de minister terwijl dit mogelijk is? Welnee het komt weer over ons heen. Ra, ra wat is de volgende stap: aanscherping elk jaar, niet omdat dit zo goed is voor de grond maar om politieke redenen: ban de veehouderij. In plaats van onder de maatse reactie naar deze site te sturen moeten we eens beter opletten en het tij keren voor het te laat is.

 • no-profile-image

  patrijs

  Wat een prachtige woorden,van deze boeren.
  maar wat gebeurd er werkelijk met de stront in Nederland?
  Niets,niets,niets en nog eens niets.
  De boeren de winst en de grond, de burger de stront

 • no-profile-image

  Han

  @Diederik ik kan je verzekeren dat vanaf het moment van de mestoverschotten hype het altijd over >fosfaat< is gegaan. Het element dat zich het moeilijkst door de grond verplaatst, later is daar het verzurende N bijgekomen. We kunnen dus rustig stellen, dat ondanks alle wet en regelgeving het probleem niet is opgelost en ook nooit opgelost zal worden. De bureaucraten blijven nieuwe eisen stellen en problemen ontwikkelen.

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Gaat het verder goed met u Thijs ?Het gaat natuurbeschermers er helemaal niet om boeren uit dit land te verdrijven.Wel om misstanden tegen te gaan. Het lijkt mij meer dan logisch dat men niet meer mag bemesten dan dat het gewas kan opnemen. Dat u het met de mestwetgeving niet eens bent moet u bij de overheid aankaarten.Er wordt nog steeds kunstmest gestrooid waar dierlijkemest veel beter en natuurlijker is. Ga daarmee aan de slag...

 • no-profile-image

  Els

  Beste 'een ei hoort erbij': de rundveehouderij heeft haar eigen grond om mest te plaatsen en daardoor zijn veel bedrijven zelfvoorzienend. En daar betalen ze een hoge prijs (rente!) voor. De Rabobank lacht zich dood met de koeienboeren, onderpand genoeg, dus ga zo door zal de bank denken.

 • no-profile-image

  Ruim Alle Boeren Op

  Discussie alom; over mogelijk gevolgen en zwarte pieten. Opbeurend.
  Wat er staat is wel opvallend. Tussen de 5 en 60 miljoen, of niets of heel veel over. WAt vinden jullie van zo'n voorspelling? Vergelijkbaar met de uitspraak: de melkprijs wordt 25 tot 40 ct melk.

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Thijs, ook jij welcome to the club. Lees het forum "chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland" en sluit je aan. Gelukkig zijn er zo hier en daar ook nog wel wat slimmere boeren. Ook Verbaasde lezer lijkt zo langzamerhand wakker te worden. Nu nog even het verschil tussen organisch en anorganisch materiaal erkennen....

Laad alle reacties (32)

Of registreer je om te kunnen reageren.