Redactieblog

Gebiedscoöperatie voor betere afzet plattelandsproduct

In de regio tussen de Rijn en de Waal wordt een gebiedscoöperatie opgericht die zich richt op verbetering van de regionale afzet van plattelandsproducten en agrotoerisme.

De gebiedscoöperatie Oregional wil de betrokkenheid tussen voedselproducenten en –consumenten vergroten en het economische perspectief van de plattelandsondernemers versterken.

De gebiedscoöperatie wordt gedragen door ondernemers in de regio. Deelnemers aan de coöperatie moeten bereid zijn om te investeren in een transparant kwaliteitssysteem en certificering, versterking van omgevingskwaliteiten en professionalisering van de sector. Doel van de coöperatie is dat wordt ingespeeld op de toenemende behoefte aan producten en diensten uit de regio.

De producten en diensten van de gebiedscoöperatie worden herkenbaar aan het label Oregional. Het Oregional label moet uitgroeien tot een regionaal merk, wat staat voor regionaal, origineel met nieuwe verbondenheid en duurzame ketens.

De provincie Gelderland ondersteunt de oprichting van de gebiedscoöperatie Oregional met een bijdrage van ruim 150.000 euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.