Redactieblog

194 x bekeken 1 reactie

Forse toename transacties leasemelk

Het leasen van melkquotum is in het huidige quotumjaar fors toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers van het Productschap Zuivel. In het seizoen, dat loopt tot 15 februari, is dit jaar 342.604 ton melk verleasd. Dat is 12 procent meer dan het voorgaande quotumjaar.

Het aantal transacties op de leasemarkt is met 16 procent gestegen naar 13.693. De gemiddelde omvang van een leasecontract bedroeg met 25.000 kilo iets minder dan de 26.000 kilo die vorig jaar gemiddeld per transactie werd verhandeld.

Met name in februari werd aanzienlijk meer quotum verleasd dan in dezelfde periode vorig jaar. In februari werd met 191.481 ton 31 procent meer verhandeld dan in februari 2009. Zonder deze eindspurt zou in het huidige quotumseizoen minder melk verleasd zijn dan vorig jaar. In januari werd met 48.333 ton juist 34 procent minder melk verleasd dan in januari 2009.

De totale handel in koopquotum is in 2009-2010 ook gestegen. Tot en met januari werd 234.177 ton melk verhandeld. Dat is 9,5 procent meer dan vorig jaar. De toename werd vooral geboekt bij de handel in los quotum. Hier is het afgelopen jaar 220.310 ton melk verhandeld, ten opzichte van 199.620 ton in dezelfde periode vorig jaar. De toename komt vooral door de omvang van de transacties.

Gemiddeld werd per transactie 42.000 kilo melk gekocht, dat is 5.000 kilo meer dan de gemiddelde omvang per transactie in het quotumseizoen 2008-2009.

Tot en met 31 januari is dit seizoen 13.876 ton melk met grond verhandeld. Dat is 3 procent minder dan het jaar ervoor. Ook in deze categorie is de gemiddelde omvang van de transacties toegenomen. In het lopende quotumjaar werd gemiddeld per transactie 185.000 kilo verhandeld, dat is 80.000 kilo meer dan het gemiddelde in 2008-2009.

Het aantal transacties van quotum met grond is het afgelopen jaar fors gedaald: van 136 transacties vorig jaar naar 75 in het huidige quotumjaar. De toename in handel komt vooral door de schaalvergroting in de melkveehouderij.

Eén reactie

  • no-profile-image

    veehouder

    De toename in handel komt vooral door de schaalvergroting in de melkveehouderij. Dacht het niet, de extra handel komt omdat veel boeren er geen winst meer inzien om te melken.

Of registreer je om te kunnen reageren.