Redactieblog

36 reacties

'Boer aan zet bij mestoverschot'

Veehouders moeten zelf met initiatieven komen voor een oplossing van het mineralenoverschot.

Dat zeggen Peter Brouwers van ZLTO, Wim Thus van de Rabobank en John van Paassen van Mestac.

"De tijd dat andere partijen het mestprobleem oplossen is voorbij. De boeren moeten zelf met initiatieven komen", benadrukken de organisaties tijdens een symposium over mest van Mestac.

De organisaties zeggen wel bereid te zijn om initiatieven te ondersteunen en te begeleiden. "Maar het initiatief moet van de boeren komen. Nieuwe mestverwerkings- of mestbewerkingsinitiatieven moeten breed gedragen worden door de sector. Anders lukt het niet", benadrukt Thus. ”Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. We moeten niet alleen naar elkaar kijken, maar ook zelf actief worden”, vindt Van Paassen.

In het verleden zijn meerdere initiatieven voor mestverwerking gestrand doordat veehouders afhaakten als ze op een andere manier goedkoper mest af konden zetten dan bij de mestverwerking. "Bij mestverwerking hebben we nog te maken me risico’s bij systemen omdat deze nog niet uitontwikkeld zijn, een hoge kostprijs die terugverdiend moet worden en onvoldoende saamhorigheid", geeft Thus aan. Gebrek aan saamhorigheid kwam recent opnieuw aan het licht toen pluimveehouders besloten de mest toch niet aan BMC Moerdijk te leveren omdat export financieel aantrekkelijker was.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Piet, misschien moeten we het ook wel meer van de intelligentere boeren hebben.

 • no-profile-image

  BBB

  En als dan het mestoverschot is weggewerkt, dan stelt de overheid weer een nieuw overschot vast. Zo gaat dat al 10-tallen jaren. Lekker motiverend allemaal. De landbouw blijft gewoon een makkelijke prooi om dit soort regels te stellen. Er moet gewoon meer druk op de overheid uitgeoefend worden. Konden wij maar een collectief vormen (zoals Schiphol, Rotterdamse Haven etc) en meer macht tonen....

 • no-profile-image

  Han

  Ik kan maar tot 1 conclusie komen. Verplaats je intensieve veehouderij naar een plaats waar de buren blij zijn met organische mest. Als dit betekent een onderbezetting van de veevoeder fabriek en lege haken bij de slachter, Jammer dan. Een lager inkomen voor de BV Nederland, Jammer dan. Mij mening is dat u als boer, boert voor uw eigen bankrekening en niet voor de Nederlandse bevolking of de omzet van Rabo Nederland. Zij hebben geen van allen enig respect voor u, sturen het ene na het andere probleem op u af.

 • no-profile-image

  hörd

  Toch draat de intensieve veehouderij in NL beter dan in menig ander europees land,dit ondanks de dure mestafzet.

 • no-profile-image

  johnvankessel@hetnet.nl

  als ik geen rechten meer hoef te kopen of te leasen heb ik er best 25 euro per m3 voor over om mijn mest te laten verwerken tot brandbare korrels en slootwater... kwin : 15 euro mestafzet + 20 euro leasen/kopen recht = 35 euro mestkosten besparing = 10 euro op mestkosten + fosfaat en stikstof van de markt + minder transportkilometers. Naar met rechten worden de kosten in een keer 10 euro hoger... voor niemand de moeite waard dus. De staat haalt 10% van de fosfaatruimte weg. als ze dan ook een deel van de rechten opkopen zodat de boeren van dat geld een mestverwerking kunnen bouwen is ons mestprobleem heel snel opgelost.

 • no-profile-image

  Kanni Baal

  Men had van begin af aan de afzet van de mest moeten laten bij diegene die het produceert. Grote varkensbedrijven met geen enkele afzet van verkensstront op eigen bedrijf was en is gewoon vragen om problemen. Vraag: is de vergisting financieel niet rond te rekenen ?

 • no-profile-image

  Sturkenboom

  Inderdaad de boer is aan zet!! Weg met dat onzinbeleid van de overheid. Laten ze eens heel goed nadenken waar ze mee bezig zijn voordat ze wat verzinnen. Stelletje gebakken luchtfietsers zijn het Den Haag, met ministerie van LNV voorop!! Bij LNV leven ze van regels en wijzigingen, een soort werkverschaffing.

 • no-profile-image

  miltie

  mest raporten berust op veronderstellingen;net als.V.N. i.pc.c.klimaar raport;klimaat verandering is gewoon een natuurlijk proces; waar blijft de zure regen;;waar blijft de gaten in de ozon??mest injecteren is funest voor bodem leven ER komt nog een tijd ;;dat je niet mag injecteren;;net als zeespiegel stijging; en ophogen van dijken;wat de waterschappen zo graag wil voor de subsidie"s nu veel te hoog water in watergangen ;;ze willen een waterovrschot cre-eren ;;maar er is een afwatering afvloeing ;probleem gemaakt etc.etc.

 • no-profile-image

  onzeker geitenboertje

  Wel ja, lekker elk jaar de normen aanscherpen en dan het initiatief bij de boeren leggen. Doen ze met de perceelsregistratie ook al. Elk jaar de duimschroeven wat verder aandraaien, gaan ze vanzelf kapot die boeren. Of je ruimt ze gewoon en laat ze lekker zelf met een lege stal en de vervolgschade zitten.

 • no-profile-image

  Henk van der Pol

  Mensen, wat hebben we ons toch al die jaren voor de gek laten houden en nog steeds. Begrijp nu eindelijk eens dat de aan de landbouw toegeschreven verliezen worden veroorzaakt door organische mineralen af te trekken van anorganische mineralen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze gelijkwaardig zijn. Dit is op goed geluk aangenomen en men heeft hier de mestwetten op gebaseerd, met alle gevolgen in de praktijk vandien. Lees voor uitleg het forum "chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland" en besef dat het mest"probleem" (verliezen), een gevolg is van deze rekenfout. Alles wat dus voortvloeit uit deze mestwetten heeft geen enkele realiteitswaarde. Vraag bij LNV maar eens om de onderbouwing van de gelijkwaardigheid van de verschillende leefwerelden. Je kunt nog heel lang blijven zeuren en je als makke schapen naar de slachtbank laten voeren, maar je kunt er ook voor kiezen om eindelijk eens wat te gaan doen. Zelfs een piepklein verschil tussen de verschillende leefwerelden kan al heel grote gevolgen hebben.

 • no-profile-image

  Bongers

  Dat gepruts door de overheid met rekenmodellen en aannames moet gewoon afgelopen zijn. Politiek moet wakker worden. Geld dat verdiend wordt moet NUTTIG en duurzaam geïnvesteerd worden en niet in zeepbellen. Dat moet de hele politiek toch aanspreken.

 • no-profile-image

  Jan

  John van Paassen preekt voor eigen parochie, zoals altijd.... ! Integriteit zou hem meer sieren.

 • no-profile-image

  ondernemer ziet kans mist collectief

  EEN NIEUW MOOI IDEE lost een heel stuk van het mestprobleem op de verwerkt gezuiverde mineralen zouten moeten ingezet worden op de snelwegen en provinciale wegen om het strooi zout te kort op te lossen geen bodemdaling meer door zout te kort en een miljoene schade voorkomen door dat nederland transportland stil staat rabo en lto unieke kans ik wil hier GELD VOOR ZIEN NIET LULLEN MAAR KANSEN BENUTTEN

 • no-profile-image

  Verzadigde Mestkever

  Allemaal krokodillen tranen. Las net dat er in Brabantse varkensboeren weer massaal rechte opkopen. Als er een provincie waar ze een mestoverschot hebben dan is het daar wel. Varkensbedrijven van een paar ha en dan een ander voor de kosten op laten draaien. Geen kilo stront er bij zonder dat men gegarandeerd op eigen kosten, op een normale manier, van de mest afkomt.

 • no-profile-image

  n.karsten

  oplossing is er al kunstmest vervangen door digistaat en de mestvergisten en klaar is kees maar dat mag natuurlijk weer niet want 70%van de kunstmestgelden zijn aardgas kosten en die spekken de staatskas dan snap je gelijk alle tegenwerking die er is

 • no-profile-image

  keutel

  er zijn best wel boeren die zich er voor willen inzetten, en iets bedenken met verwerking of zo maar als je iets wilt dan strand je bij de gemeente omdat ze geen gegevens hebben over de instalatie die je voor de proef wilt gaan bouwen want misschien gaat de amoniak uitstoot wel omhoog of komt er meer fijnstof bij vrij, nee de gemeente houd het wel tegen als je vooruit strevend bent.

 • no-profile-image

  Boesje

  De LTO is voorstander van mestvergisten. Men heeft daar veel geld ingstoken.Maar hierbij vergroot je toch de mineralenstroom. En dan zeggen dat de boeren zelf met oplossingen moeten komen.
  Met dat laatste ben ik het eens. Maar toch maar weer eens een voorbeeld dat ook de LTO een beetje de weg kwijt is

 • no-profile-image

  Sjipkop

  Laten we wel even duidelijk stellen dat er in het noorden een schrijnend mesttekort is om het land naar behoefte van voedingstoffen(ja, voedingstoffen) te voorzien.Die steeds strengere mestnormen hebben we te danken aan de intensieve veehouderij, niet dat ik er tegen ben maar we hebben er behoorlijk last van.Mestnormen per regio is een mooie oplossing en uitdaging voor de landelijke bestuurders ipv de bal nu weer bij de boer neer te leggen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Teun de Tuinder, u ziet het goed !!!... Het ene heeft met het andere te maken!!!... Daar komt niemand normaal gesproken omheen. ''Waar geschaafd wordt zijn ook krullen'', er is al meer over gesproken dat de mestproducent zijn dierhouderij aanpast aan het land wat hij te bemesten heeft. Of een overeenkomst maakt met een akkerbouwer of tuinder in de buurt. In Frankrijk is dat altijd zo geweest!!!...

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  BBB NL, doe dat dan! Op het forum "chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland" loopt al een initiatief. Laat de overheid eerst maar eens aantonen dat alle organische en anorganische mineralen gelijkwaardig opgeteld kunnen worden. Als dit in de juiste verhouding zou gebeuren, dan zag het er voor de landbouw heel anders uit. Als niemand iets doet, dan kan de overheid oeverloos doorgaan met haar theoretische mestprobleem. Hoeveel boeren moeten hier nog de dupe van worden?

 • no-profile-image

  we hebben de mest getransporteerd en vergist

  Na 20 jaren verplicht,,MAO,s/grootschalige mestverwerking/MINAS/mestvergisters/slibverbranders/transportkosten van afvoer mest";vind ik het een belediging als er vandaag gezegd wordt dat de boeren zelf het probleem op moeten lossen.
  Door al deze eerder genoemde maatregels zijn de kosten van voortgebrachte producten gestegen.
  Om deze kosten nog verder uit eigen wil op te laten lopen ,dan zet je eigen buiten spel.zodat je door zo,n sector als grote maf beschouwd wordt.

 • no-profile-image

  koetje

  Laten we ons eerst eens afvragen wie het mestprobleem creëert,door als maar de aanwendingsnormen aan te scherpen zal er altijd een mestprobleem blijven.De grondgebonden bedrijven zitten met de gebakken peren door alsmaar afnemende gewasopbrengsten.De intensieve bedrijven moeten steeds meer hektares zoeken om hun mest kwijt te kunnen.

 • no-profile-image

  Bongers

  Logisch nadenkend is het mestoverschot zeer overdreven. Eén grote zeepbel, daar moet je niet in investeren. Deze zeepbel moet doorgeprikt worden!

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Het is toch zo dat pluimveemest een veel betere meststof is dan varkensgier? Laat iedere boer zijn eigen mest gebruiken of verkopen. Diegene die slechte mest of domweg drap produceert zal dan zelf moeten zien hoe hij er normale wijze vanaf komt. Strenge bemestingsnormen zodat er niet overbemest kan worden. Kan men de mest niet kwijt dan is dat jammer maar dan moet men maar minder produceren. Verder eerst dierlijke mest en dan pas kunstmest. Zie ik het nou zo verkeerd?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Zeg ei, de andere sectoren zagen en zien met lede ogen aan dat de beste mestsoort verbrand wordt. Door die hele mestidiotie van LNV hebben we inmiddels een mesttekort. Nogmaals: lees het verhaal van Henk van der Pol uit Tollebeek op het forum "chauffeur met teveel kippenmest in Duitsland" en trek je conclusie.

 • no-profile-image

  Thomas

  John van Paassen zit er denk ik meer mee dat zijn organisatie te weinig grip heeft. Er zijn wat andere jongens die rondfietsen op zijn markt waar hij duidelijk niet van gediend is, blijkt ook uit andere uitspraken over zogenaamde ''zware jongens''. Wat betreft van de Zlto is het weinig verrassends. Wanneer hebben ze voor het laatst zelf initiatief genomen? Ze zijn geen belangenorganisatie meer maar een adviesbureau. En de uitspraken van de Rabobank chef zijn helemaal waardeloos. Snap niet dat er telkens weer zoveel mensen praten over een mest overschot. Wereldwijd is er een tekort aan dit mooie product! Het mestoverschot is er alleen op papier mensen.

 • no-profile-image

  Grotendorst

  Het nieuwe mestbeleid leidt tot verarming van de cultuurgronden!! Evenwichtsbemesting is bepaald op basis van fabrieksmatige omstandigheden. We leven in de natuur. Ook spreken deskundigen zich tegen wat nu precies de behoefte van de plant is. En maar aanscherpen die normen, goed voor het milieu?? Ooit komt het besef bij de beleidsmakers dat het eind is bereikt. Dat ze voor de gek gehouden worden door gekleurde wetenschappelijke veronderstellingen. Je gaat toch niet investeren in iets waar je het effect gewoon niet van ziet, voelt of veronderstelt. Want investeren in gebakken lucht voor de gemoedsrust voor onze gederogeerde overheid, daar pas ik techt voor.

 • no-profile-image

  de bossen zijn niet kapot gegaan aan het mestprobl

  sinterklaas heeft net een cadeau gebracht waar men jaren mee vooruit kan.
  En dan vraagt men weer meteen om nog meer cadeaux.
  Welke economishe sector moet zoveel
  onverantwoordt nog uitgeven voor prive hebbedingetjes van buiten de sector ondeskundige praatjesmakers?.of nog erger van enkele zichzelf dienaren van de veehouderij noemende?

 • no-profile-image

  Zeverberg

  Er komt steeds meer onbegrip onder de landbouwers. Het draagvlak voor het mestbeleid verdwijnt omdat de overheid de realiteit geheel uit het oog verliest. Ze hebben oog voor detail maar ze overzien de complete situatie niet. Daardoor krijg je onsamenhangend beleid, en dat is heel slecht! De boer is aan zet, de overheid moet opgeleid worden om meer samenhangend beleid te formuleren.

 • no-profile-image

  onzeker geitenboertje

  De ambtenaren hebben buiten proportionele macht in dit land. Ze hebben altijd gelijk en als je niet doet wat ze zeggen grijpen ze rigoreus in, in je bedrijfsvoering. Korting toeslagen, ontnemen derogatie, boetes, ruimen van je veestapel, noem maar op. Overal staan datums en termijnen voor en zelf lappen ze die gewoon aan hun laars. Ze lopen zelf immers geen risico.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Even los van de organische en anorganische mest: als er op alle verhandelde mest nu eens een heffing komt van EUR 1,00. En deze wordt vervolgens gebruikt om initiatieven te stimuleren die het mestprobleem verkleinen is iedereen toch beter af?

 • no-profile-image

  Henk

  Piet, je begrijpt er duidelijk nog steeds geen laars van. Als alle verschillende mineralen nu eens zouden worden berekend naar de waarde die ze hebben, dan kom je er vanzelf achter dat er helemaal geen mestprobleem is! Rekenen, Piet. Dat deden ze bij LNV ook. Of eigenlijk waren/zijn ze aan het tellen. alleen jammer dat ze vergeten waren dat je verschillende dingen niet gelijkwaardig op mag tellen; zo zijn ze aan dat mestprobleem gekomen.

 • no-profile-image

  piet

  hallo LTO haterzeggen dat je niks instuurt en vervolgens wel doen dat hebben we al lang gehad trappen we niet in je lost al dan niet je eigen problemen op ga samen werkwen met akkerbouwer ,kan mest gebruiken er komt evenwichtiger inkomen voor beide boeren werkt stuk rustiger hoor en er is gewoon teveel dus de zaken niet voor elkaar DIE MOET maar betalen en geen collectief .
  brabant

 • no-profile-image

  boertje

  we hebben een mest verwerking in wanroij heel mooi werkt ook op het industrie terein en nu is de kost prijs van onze big gestegen in plaats van verlaag dus al die verwerking is nog geen winst en waarom omdat hij op het industrie terein staat

 • no-profile-image

  een ei

  Piet, Toen men ruim 10 jaar geleden aan pluimveemestverbranding ging denken toen is ook gevraagd of de andere sectoren dit mede zouden financieren immers zij hadden er ook profijt van dat er 12 milj kg fosfaat uit de markt werd genomen toen liet men de pluimveesector stikken denk dus niet dat die 1 euro indruk zal maken

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Ik ben het helemaal met je eens Bongers. Het is schandalig dat we met een wet opgezadeld worden, die niet eens gebaseerd is op deugdelijk wetenschappelijk onderzoek (men telt gewoon lukraak wat bij elkaar op) en dat hier ook nog eens sancties aan verbonden worden. De gevolgen voor velen zijn inmens. Helaas hebben we hier te maken met boeren. Ik geloof niet dat er in het land ook maar één beroepsgroep te vinden is die zich zoveel onzin laat aanpraten en die zoveel slikt. Zelfs als het ten koste gaat van hun eigen bedrijf. Ik wacht nog steeds op het moment dat er eindelijk eens wat gaat gebeuren. Een goed begin zou zijn om gewoon niet meer mee te doen aan de mestwetten. En dan met z'n allen. Ze kunnen dan helemaal niets beginnen. Maar ja, boeren laten zich liever kapotmaken.

Laad alle reacties (32)

Of registreer je om te kunnen reageren.