Redactieblog

AID controleert extra op zaaimachines mais

De Algemene Inspectiedienst (AID) controleert dit voorjaar extra op de regels gesteld aan het zaaien van mais.

Het gaat hierbij om het zaaien van mais dat gecoat is met gewasbeschermingsmiddelen. Bij het zaaien van deze gecoate mais moeten worden voldaan aan de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het op een verkeerde manier inzaaien van maïs kan leiden tot bijensterfte, omdat de gewasbeschermingsmiddelen op het zaad schadelijk kunnen zijn voor bijen.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) heeft hierdoor nieuwe maatregelen ingesteld. Zo moet de zaaimachine voorzien zijn van zogenoemde deflectoren die er voor zorgen dat de luchtstroom naar de bodem wordt afgebogen. Dit moet voorkomen dat deeltjes van de gewasbeschermingsmiddelen in de lucht terechtkomen en zo in contact komen met bijen.

Tijdens de controles kijkt de AID of de machine voldoet aan de eisen. Niet naleven kan niet alleen resulteren in een bestuurlijke boete van tweeduizend euro, maar kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de inkomenssteun.

Of registreer je om te kunnen reageren.