Redactieblog

Zorgboer heeft net zoveel belang bij zorgsector als bij landbouw

De zorglandbouw is bezig met een professionaliseringsslag. Onderdeel hiervan is een nieuwe organisatiestructuur. De zorgboeren willen samenwerken met de belangenbehartigers in de landbouw, maar ze willen wel zelfstandig blijven.

Vorige week is de Vereniging Federatie Landbouw en Zorg Nederland notarieel opgericht. Deze federatie komt voort uit de bestaande Stichting verenigde Zorgboeren. Bart-Jan Krouwel blijft onafhankelijk voorzitter van de organisatie.

De Federatie Landbouw en Zorg is de opvolger van de Stichting Verenigde Zorgboeren. Wat is er veranderd?
”In de Stichting was het bestuur leidend in de organisatie. Door de nieuwe structuur is de ledenvergadering het hoogste orgaan van de federatie. Zij bepalen het beleid van de organisatie.”

Wat is de oorzaak van deze verandering?
”De leden zorgboeren hebben zelf aangegeven dat ze dit zo wilden. In het bestaande bestuur hadden onder andere drie professionele bestuurders van LLTB, LTO Noord en ZLTO zitting. Directeur belangenbehartiging Kees van Heesbeen van de ZLTO, directeur belangenbehartiging Berend Pastoor van LTO Noord en Vice-voorzitter John Verhoijsen van LLTB gaan uit het bestuur. Hun functies worden opgevuld door praktiserende zorgboeren die ook een functionele verbinding hebben met de drie regionale LTO-organisaties. Deze mensen staan dichter bij de basis van de zorglandbouw.”

Hoe ziet de organisatie er nu uit?
”De Federatie telt zestien leden die allemaal vertegenwoordigd worden in de Algemene Vergadering. De leden zijn regionale organisaties voor zorglandbouw en de regionale LTO’s. In het gebied van LTO Noord zijn er veel regionale organisaties actief op dit gebied. In Noord-Holland zijn bijvoorbeeld vrijwel alle zorgboeren aangesloten bij Stichting Landzijde, terwijl in Zuid-Holland wel vijf regionale organisaties actief zijn.In het ZLTO- en LLTB-gebied zijn vrijwel alle zorgboeren aangesloten bij deze organisaties. Er zijn daar geen regionale organisaties zoals in het LTO Noord-gebied. In totaal telt Nederland dertien regionale organisaties op het gebied van zorglandbouw. Deze zijn allemaal aangesloten bij de federatie en hebben dezelfde stem.”

Is dat niet lastig, als een regionale zorgboerenorganisatie evenveel invloed heeft als een traditioneel krachtige organisatie als ZLTO?
”We hebben inderdaad de nodige discussies gehad over het nieuwe model, maar uiteindelijk zijn we in goede harmonie tot een overeenstemming gekomen. Het is daarom ook van belang dat er een onafhankelijk voorzitter is bij deze organisatie. Dat ben ik in dit geval.”

Hoeveel leden zorgboeren worden via de traditionele landbouworganisaties vertegenwoordigd?
”In totaal hebben we zo’n zevenhonderd contributiebetalende leden. Ze zijn allemaal aangesloten bij een regionale organisatie. Ongeveer negentig zorgboeren zijn via ZLTO aangesloten, veertig via LLTB en zo’n tien boeren zijn rechtstreeks via LTO Noord bij ons aangesloten. De overige 450 zorgboeren zijn via regionale organisaties aangesloten. Dit wil overigens niet zeggen dat ze geen lid zijn bij LTO Noord. Ze zijn soms bij beide organisaties aangesloten. Via Stichting Landzijde zijn bijvoorbeeld 110 zorgboeren aangesloten.”

Waarom sluit de Federatie Landbouw en Zorg niet aan onder de koepel van LTO Nederland?
”Dat willen de regionale organisaties bewust niet. LTO Nederland is heel goed op de hoogte van de agrarische sector. De zorgboeren hebben echter net zoveel belang bij de zorgsector. Daarom willen de zorgboeren baas zijn in eigen huis. Ze willen goed samenwerken met de LTO’s, maar wel zelfstandig blijven.”

Waar gaat de federatie zich inhoudelijk op richten?
”De zorglandbouw is volop bezig met een professionaliseringsslag. In 2009 zijn we begonnen met het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitskeurmerk zorgboerderijen. Dit verwachten we begin 2011 in gebruik te kunnen nemen. Hiermee willen we de kwaliteit van de zorglandbouw borgen. Het wordt niet verplicht, maar we krijgen vanuit zorgverzekeraars en de overheid positieve reacties. Het zou op termijn kunnen zijn dat alleen zorg van zorgboerderijen die aan de kwaliteitseisen voldoen nog vergoed wordt. Bij de federatie geldt dat boeren alleen van onze diensten gebruik kunnen maken als ze voldoen aan het kwaliteitssysteem.”

Zitten zorgboeren wel te wachten op zo’n systeem? Het zorgt waarschijnlijk vooral voor extra werk en kosten?
”In het begin waren de boeren niet zo enthousiast. Maar mede door de uitzending van Zembla waarin een aantal incidenten op zorgboerderijen werden aangestipt, zien ondernemers het belang van een kwaliteitssysteem waarmee het kaf van het koren wordt gescheiden.”

Zijn er nog meer speerpunten voor de komende periode?
”De professionaliseringsslag wordt niet alleen via het kwaliteitssysteem gemaakt, maar ook via bijscholing en onderwijs van de zorgboeren. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook via een kennisagenda die samen met ZonMw en de Taskforce Multifunctionele landbouw is opgesteld. Zorglandbouw wordt een volwaardig onderdeel van het zorgaanbod in Nederland.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.