Veerkracht

agd.media
De land- en tuinbouw verdienen beter dan in 2009, blijkt uit cijfers die het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) vandaag presenteert.

Maar met een inkomen van gemiddeld 65.000 euro per bedrijf is de agrarische sector nog altijd geen vetpot. Zeker als gemiddeld eenderde van het inkomen afkomstig is van activiteiten buiten het bedrijf.

Het LEI spreekt van een jaar van herstel, na de forse terugval die mede wordt toegeschreven aan de economische crisis. Het jaar 2010 gaf betere prijzen te zien en een aantrekkende export. Afgewacht moet worden hoe blijvend dit herstel is. De voortekenen zijn niet gunstig: de voerprijzen stijgen door de hogere graanprijs. Dat mag positief zijn voor de akkerbouw, maar zeker niet voor de veehouderij.

Ook de landbouwpolitieke ontwikkelingen zijn onzeker, met mogelijk een toenemende concurrentie van goedkoop vlees uit Zuid-Amerika door nieuwe handelsafspraken. En met natuurlijk de hervorming van het EU-landbouwbeleid in het verschiet, waarbij de verwachting is dat boeren in ’oude lidstaten’ als Nederland zullen moeten inleveren.

Anderzijds laten de LEI-cijfers ook zien dat de land- en tuinbouw er na een dramatisch jaar weer bovenop kan komen. Deze veerkracht is ronduit bemoedigend, en daaraan dient de sector zich op te trekken.

Of registreer je om te kunnen reageren.