Uitstel vergunningaanvraag ammoniakmaatregelen

Den Haag - Veehouders krijgen een halfjaar langer de tijd om een vergunning aan te vragen voor bedrijfsaanpassingen in het kader van ammoniakreductie.

Aanvankelijk gold voor een groot deel van hen 1 januari als deadline, maar dat is volgens staatssecretaris Joop Atsma in veel gevallen niet haalbaar.

Knelpunten zijn onder meer onvoldoende adviescapaciteit, vernieuwing van stalsystemen en betaalbaarheid. Ook leidt de invoering of aanpassing van diverse wetten tot complicaties, schrijft Atsma in een brief aan de Tweede Kamer. De termijnen voor de realisering van de ammoniakmaatregelen verschuiven overigens niet.

Vorig jaar stelden rijk, provincies en gemeenten het Actieplan Ammoniak Veehouderij op. Doel daarvan is een reductie van de ammoniakuitstoot door varkens- en pluimveehouders. Uiterlijk voor 1 januari 2013 moet de daarin gestelde vermindering zijn gerealiseerd.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.