239 x bekeken

Kamer corrigeert kabinet

agd.media
De Eerste Kamer heeft deze week voor het eerst zijn tanden laten zien: de Senaat, waar de ‘gedoogcoalitie’ geen meerderheid heeft, nam tal van moties aan die ingaan tegen het kabinetsbeleid, waarvan twee op het vlak van landbouw en natuur. Beide waren overigens afkomstig van PvdD-senator Niko Koffeman.

De eerste motie vraagt om het nakomen van de afspraken rond de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De motie is voor interpretatie vatbaar en kreeg bovendien slechts de kleinst mogelijke meerderheid; dat maakt het makkelijker voor het kabinet om de motie, althans het oogmerk daarvan, naast zich neer te leggen.

Dat geldt echter niet voor de tweede motie. Daarin spreekt de Senaat uit dat het ministerie van Volksgezondheid voortaan de regie moet hebben bij de bestrijding van dierziekten die ook risico’s met zich meebrengen voor de mens (zoönosen). De hele Senaat stemde voor, inclusief de coalitiepartijen CDA en VVD.

Dat maakt het voor het kabinet wel erg lastig dit verzoek, conform een van de belangrijkste aanbevelingen van de commissie-Van Dijk, te negeren. Dat is maar goed ook: premier Mark Rutte kon toch al niet goed uitleggen waarom hij dit niet overnam. Het betekent overigens niet dat bij een zoönose-uitbraak de sectorbelangen er niet toe doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.