Redactieblog

677 x bekeken

Hoge kosten door ontbrekende tuinbouwverklaring

De overstap naar een nieuwe energieleverancier heeft onverwacht grote gevolgen voor een tuinbouwbedrijf.

De nieuwe energieleverancier heeft geen tuinbouwverklaring ontvangen van de tuinder. Daarom is het hoge energiebelastingtarief van toepassing in plaats van het lagere tuinbouwtarief. Kort samengevat is de uitspraak van rechtbank Den Haag de volgende:

Belanghebbende heeft een tuinbouwbedrijf. Per 1 januari 2009 stapt zij over naar een andere aardgasleverancier, maar zij verzuimt om aan de nieuwe leverancier een verklaring te verstrekken waaruit blijkt dat het gas wordt gebruikt ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. Over de gasleveranties brengt de leverancier daarom energiebelasting in rekening naar het normale tarief voor aardgas. Belanghebbende verzoekt zowel de inspecteur als de minister van financiën om teruggaaf van energiebelasting, voor een bedrag ter grootte van het verschil tussen het normale tarief en het lagere tuinbouwtarief. Beiden wijzen dit verzoek af.

Belanghebbende stelt tegen beide beslissingen beroep in. Met betrekking tot de afwijzende beschikking van de inspecteur oordeelt Rechtbank Den Haag dat er geen wettelijke grond is voor de door belanghebbende gewenste teruggaaf, zodat de inspecteur het verzoek terecht heeft afgewezen. Aangaande de beslissing van de minister overweegt de rechtbank dat dit geen voor beroep vatbare beschikking is in de zin van de AWR, zodat voor de beslechting van een geschil daarover niet de bestuursrechter maar de burgerlijke rechter bevoegd is.

Meer informatie: Rechtbank Den Haag 16 november 2010, 10/02783, LJN BO4140

Of registreer je om te kunnen reageren.