17 reacties

Groenfonds als reddingsboei van EHS

Pieter van Vollenhoven heeft grote moeite met de bezuinigingsplannen van het kabinet op natuur. Maar de voorzitter van het Nationaal Groenfonds uit niet alleen kritiek. Hij wil met zijn stichting de aanleg van de EHS toch voortzetten.

Officieel gaat het om een pauze. De provincie Noord-Brabant besloot vorige week de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) stil te leggen. Contractuele verplichtingen worden nagekomen, maar nieuwe aankopen zitten er niet in zolang het kabinet de hand op de knip houdt. Omdat staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) het landelijke natuurnetwerk zo ook wel goed vindt, dringt de gedachte aan afstel in plaats van uitstel zich nadrukkelijk op.

Een historische vergissing, brieste Pieter van Vollenhoven vorige week in diverse interviews. De voorzitter van het Nationaal Groenfonds, die eerder dit jaar namens de Onderzoeksraad voor Veiligheid met succes pleitte voor een meer uitgebreid onderzoek naar de aanpak van Q-koorts, is de forse bezuinigingen op de EHS een gruwel. Hij spreekt van een onbetrouwbare overheid, die goochelt met cijfers.

Het project is volgens hem pas voor de helft voltooid, en niet, zoals Bleker beweert, voor 90 procent. De EHS lijkt daardoor sterk op een gatenkaas, met als gevolg dat soorten nog nauwelijks migreren en uit Nederland dreigen te verdwijnen. Dat er wordt bezuinigd is begrijpelijk, maar het volledig stopzetten van de aankoop van nieuwe gebieden is een vorm van kapitaalvernietiging, stelt Van Vollenhoven.

Om te voorkomen dat de aanleg van de EHS volledig komt stil te liggen, wil het Nationaal Groenfonds de rol van de rijksoverheid als regisseur en financier van het project gedeeltelijk overnemen. De stichting, in 1994 opgericht door het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies, heeft als kerntaak het verlenen van financieringsfaciliteiten voor natuur, bos, landschap, recreatie en landbouw. Zo coördineert het fonds het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), waaruit de provincies onder meer aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden betalen.

Het Nationaal Groenfonds is daarom in gesprek getreden met de provincies over het opzetten van nieuwe financieringsconstructies. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan regionale of een landelijk investeringsfonds, zoals dat ruim honderd jaar geleden ook is gebeurd voor de aankoop van het Naardermeer. Volgens Van Vollenhoven is de komende jaren zo’n 50 tot 60 miljoen euro nodig, dat moet worden opgebracht door nog te vinden financiers.

De provincies zijn blij met het aanbod van Van Vollenhoven, maar verbindt daar nog geen conclusies aan. Volgens een woordvoerster van koepelorganisatie IPO is het Groenfonds één van partijen waarmee wordt gepraat. "Wij bekijken hoe wij het herijkingsproces gestalte kunnen geven. Dit is zeker een optie die wij daarin meenemen."

Een andere mogelijkheid is de invoering van fiscale maatregelen, die initiatieven van burgers en boeren ten behoeve van de natuur stimuleren. Door investeringen in of donaties aan maatschappelijke organisaties of agrarisch natuurbeheer te vergemakkelijken (lees: goedkoper maken) kan een deel van de weggevallen gelden worden gecompenseerd. Ook is het Groenfonds bereid noodzakelijke investeringen voor te schieten.

Voor welke constructie uiteindelijk wordt gekozen, één ding staat volgens Van Vollenhoven voorop: er mag niet worden gewacht met het bestemmen van natuurgronden. Want als dat proces wordt uitgesteld, gaan waardevolle gebieden voorgoed verloren voor de EHS. En dan is er zeker sprake van afstel.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Biesheuvel

  Is de heer van Vollehove helemaal van de pot gerukt
  Hij is niet in de positie om zo'n politiek standpunt in te nemen
  Het wordt tijd voor een republiek.

 • no-profile-image

  Maar goed dat wij geen republiek hebben. Nu kunnen mensen van het Koninklijk huis ook af en toe nog eens wat zeggen. Over het algemeen doen die zeer weinig domme uitspraken, hetgeen van politici lang niet altijd gezegd kan worden.

  Pieter van Vollenhove weet heel goed dat er bezuinigd moet worden en heeft ook begrip dat er minder aangekocht kan worden. Hij zegt alleen dat uitstel geen afstel moet worden.
  Hij is ook nog creatief om met andere geldbronnen het doel te halen.
  We zullen wel zien wat het wordt.

 • no-profile-image

  Pieter moet eerst eens kijken hoeveel landbouwgrond voor natuur de laatste jaren is aangekocht,dan kijkt hij er wel anders tegen aan,we hebben wel genoeg geleerd met het debacle van de Oostvaardersplassen van Verburg

 • no-profile-image

  We hebben wel genoeg geleerd van het debacle van de Oostvaardersplassen ,het leuke idee van Verburg

 • no-profile-image

  We hebben wel genoeg geleerd van het debacle van de Oostvaardersplassen ,het leuke idee van Verburg

 • no-profile-image

  We hebben wel genoeg geleerd van het debacle van de Oostvaardersplassen ,het leuke idee van Verburg

 • no-profile-image

  We hebben wel genoeg geleerd van het debacle van de Oostvaardersplassen ,het leuke idee van Verburg

 • no-profile-image

  We hebben wel genoeg geleerd van het debacle van de Oostvaardersplassen ,het leuke idee van Verburg

 • no-profile-image

  We hebben wel genoeg geleerd van het debacle van de Oostvaardersplassen,het leuke idee van Verburg en cs

 • no-profile-image

  We hebben wel genoeg geleerd van het debacle van de Oostvaardersplassen,het leuke idee van Verburg en cs

 • no-profile-image

  We hebben wel genoeg geleerd van het debacle van de Oostvaardersplassen,het leuke idee van Verburg en cs

 • no-profile-image

  We hebben wel genoeg geleerd van het debacle van de Oostvaardersplassen,het leuke idee van Verburg en cs

 • no-profile-image

  De politici en de heer Van Volenhove leven nog in de tijd waarin alles mogelijk was. Ze leven in een andere dimensie, een dimensie waar productie van voedsel een ondergeschikte rol speelt. Een dimensie waar de dieren voor de mensen gaan. Zou er dan toch een stroming ontstaan zijn, die de ongebreidelde groei van de mensheid gaat indammen, zodat er weer ruimte ontstaat voor dier en planten?

 • no-profile-image

  Peter

  Deze rijke familie moet eerst maar eens hun vermogen wat ze van de Nederlanders door de eeuwen heen afhandig gemaakt hebben maar in de E H S steken dan kan alles doorgaan wat Pieter wil en de boeren hoeven niet voor een fooi weg

 • no-profile-image

  Pieter van Vollenhove spreekt als voorzitter van het Nationaal groenfonds. Wat mij betreft heeft hij helemaal gelijk. Nationaal gezien hebben we te weinig natuur, terwijl die bovendien zeer uniek is. Tegelijkertijd gebruiken we de nederlandse grond om agrarische producten voor het buitenland te verbouwen.

 • no-profile-image

  Peter stel je droom gaat door, dan hoeven de boeren niet voor een fooi te vertrekken, maar vertrekken moeten ze. Vertrekken de boeren, dan is er geen voedsel productie meer op deze landerijen en op de aangrenzende percelen zal het wild ook gaan huishouden. Hoe we het dan ook wenden of keren Nederland zal steeds afhankelijker worden van voedsel import. Dit is precies wat Den Haag voorstaat, handel en haven activiteiten, de rest van Nederland uitloop voor de stedeling.

 • no-profile-image

  Klopt Han, reken voor de grap eens uit wat het gaat kosten om het voedsel te importeren. En dan hebben we het nog over een situatie waarin dat kan. Wat als er wereldwijd een misoogst komt? Hebben we wel mooi het nakijken. Levensgevaarlijk om jezelf zo afhankelijk te maken.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.