Redactieblog

280 x bekeken

Geen ruilverkaveling, dus overdrachtsbelasting

Er is geen sprake is van ruilverkaveling, dus is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het gerechtshof Arnhem oordeelt dat de inspecteur de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht aan belanghebbende heeft opgelegd.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Arnhem de volgende:

Belanghebbende verkrijgt in 1999 bij notariële "akte van ruilverkaveling bij overeenkomst" een perceel grond. Omdat in de akte een beroep is gedaan op artikel 15, eerste lid, onderdeel l, WBR (vrijstelling i.v.m. ruilverkaveling), is er geen overdrachtsbelasting voldaan. Uit een onderzoek van de FIOD blijkt dat er sprake was van een gewone verkooptransactie, en niet van ruilverkaveling. De inspecteur legt een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting aan belanghebbende op, omdat de vrijstelling niet van toepassing is.

Hof Arnhem oordeelt dat de inspecteur de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht aan belanghebbende heeft opgelegd. De stelling van belanghebbende dat de naheffingsaanslag aan de notaris had moeten worden opgelegd omdat in de notariële akte domicilie ten kantore van de notaris was gekozen, vindt volgens het hof namelijk geen steun in het recht. Dat de naheffingsaanslag ook naar de notaris gezonden had kunnen worden, doet er volgens het hof ook niet aan af dat de naheffingsaanslag terecht aan belanghebbende is opgelegd. Belanghebbende is immers de belastingplichtige verkrijger. Het hof laat de naheffingsaanslag in stand.


Meer informatie: Hof Arnhem, MK II, 16 november 2010, nummer 10/00156

Of registreer je om te kunnen reageren.