Redactieblog

Einde prijsstijging grond in Brabant

De grondmarkt in Noord-Brabant is het afgelopen jaar vrijwel tot stilstand gekomen. Dat concludeert ZLTO Vastgoed.

De grondmarkt in Noord-Brabant wijkt hiermee niet af van de rest van Nederland. ”De grondprijs is sinds 2005 gestaag gestegen. In sommige regio’s is de prijs in deze periode bijna verdubbeld. Dit jaar is deze prijsstijging duidelijk tot stilstand gekomen en nu is het afwachten welke kant het op gaat”, analyseert makelaar Jo van Kreij van ZLTO Vastgoed uit Den Bosch.

Een aantal grote spelers van buiten de agrarische sector, de overheid en projectontwikkelaars, zijn als gevolg van de economische crisis en overheidsbeleid niet meer in actie op de grondmarkt. ”De onttrekking van grond aan de landbouw is hiermee fors teruggebracht. Alleen voor infrastructurele werken, zoals een fietspad van Den Bosch naar Oss en het verbreden van weg tussen Veghel en Den Bosch, wordt nog landbouwgrond aangekocht”, zegt Van Kreij. Sommige projectontwikkelaars hebben gronden die ze hebben aangekocht voor ontwikkeling terug verkocht aan agrariërs omdat de projecten voor huizenbouw worden verkleind.”

Door de economische crisis is ook het opkopen van totale bedrijven vrijwel stil komen te liggen. De handel in losse grond is eveneens rustig. ”In de akkerbouw zien we wel effect van de prijsontwikkeling van de producten. Nu de akkerbouwgewassen wat duurder zijn, zie je dat akkerbouwers meer belangstelling hebben om grond te kopen. Vanuit de melkveehouderij is de belangstelling ondanks de hogere melkprijs nog iets minder. Zij zijn door de lage melkprijs van vorig jaar toch wat voorzichtiger geworden om te investeren”, constateert Van Kreij.

Vanuit de varkenshouderij is vrijwel geen vraag naar grond. ”In deze sector wordt door de lage prijzen weinig verdiend. Bovendien vragen milieu- en welzijnsmaatregelen investeringen in de stal. Hierdoor is er geen belangstelling om grond te kopen.”

De grondprijzen in Noord-Brabant variëren van 45.000 tot 65.000 euro per hectare. De goedkopere gronden liggen in gebieden als de Kempen, terwijl de duurdere gronden vooral in het midden van Brabant liggen, in de gebieden waar ook veel boomteelt zit.

ZLTO Vastgoed concludeert dat het op dit moment een heel onzekere tijd is op de vastgoedmarkt. Hierdoor zijn velen afwachtend. ”Met name het stopzetten van de aankopen voor natuur roept onzekerheid op, omdat de natuur nu mogelijk particulier aangelegd kan worden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.