Redactieblog

474 x bekeken 27 reacties

Vogelaar: mestbeleid is drama

Het huidige mestbeleid is een drama voor de bodemvruchtbaarheid. Dat vindt melkveehouder en bestuurder Jan Cees Vogelaar.

”Het huidige gebrekkige milieubeleid zorgt ervoor dat het organische stofgehalte in de bodem snel achteruit gaat. Maar niemand durft hardop te zeggen dat het huidige beleid een drama is, want we zijn zo blij dat we derogatie hebben”, zei Vogelaar gisteravond tijdens een debat in de Rode Hoed in Amsterdam.

Vogelaar was als voorzitter van de LTO-vakgroep melkveehouderij betrokken bij de totstandkoming van het huidige beleid. ”Ik heb er veel spijt van dat we toen niet harder gestreden hebben tegen deze plannen”, zegt Vogelaar. Hij vindt dat het beleid met stikstof en fosfaat gebaseerd is op de kennis van de jaren tachtig, die inmiddels al lang achterhaald is. ”De Ieren hebben het beter geregeld. Daar mag meer dierlijke mest gebruikt worden, waardoor er ook meer organische stof in de bodem komt.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Nee, Verstraten dat is Godsonmogelijk. Van de normen van de mestwet hebben alleen de extensieven en de akkerbouwers last. De intensieven bouwen fluitend een saldo op. 30% van de mest wordt als zwarte mest uitgereden. De situatie is dus onveranderd, alleen anders verdeeld, waarbij de intensieve bedrijven worden bevoordeeld. Onder de MINAS meenden die achterlijke milieuclubs ook al een enorme vooruitgang te bespeuren. Totdat ze in de gaten kregen dat het allemaal onzin was, toen hoorde je ze niet meer.

 • no-profile-image

  gelderlander

  Misschien moet er een extra randvoorwaarde voor toeslagrechten komen door een bepaald organisch stof niveau in de grond te verplichten. Zorg maar dat je dat niveau haalt uiteindelijk zal het ook economisch ook interessant zijn.

 • no-profile-image

  boer

  Het is niet alleen een drama voor de bodumvruchtbaarheid, maar ook voor de portemonnee van m.n. de varkenshouder.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  "De NVV werkt keihard aan het mestprobleem". Als je je zelf eens in de materie zou verdiepen, dan zou je weten dat er niets op te lossen valt. Er IS nl. helemaal geen mestprobleem, dus alles wat nu weer bedacht wordt zal ook weer onnodig geld kosten. Roepende: je hoeft geen profeet te zijn of de wijsheid in pacht te hebben; je moet alleen een klein beetje kunnen rekenen. Boer Stuifzand heeft beter in de gaten dat er inderdaad een probleem gecreëerd is. Geloof me, als we eerst eens zouden kijken naar de verschillen tussen de verschillende mineralen, dan zou de bodemvruchtbaarheid nergens naar beneden gaan en de intensieven (die zich nu scheel betalen aan mestafzet) zijn dan ook beter af. Maar ja, als niemand wil luisteren....dan zal er eerst nog veel meer vernield worden in de landbouw.

 • no-profile-image

  boer

  Is dit nieuws dan? Wij boeren weten dit toch al vele jaren? Er wordt kunstmatig een mestoverschot gecreërd, dat is de overtuiging van vele. De mestwet wordt gebruikt om de boerenstand te saneren. Een gemiddeld bedrijf is een inkomen kwijt aan de mest. Operatie geslaagd, patiënt overleden.

 • no-profile-image

  koetje

  Zeg Kritische Lezer,heb je toevallig dat rapport ook doorgelezen wat ik hier een tijdje geleden plaatste richting Hans?In dit rapport stellen die onderzoekers dat er in Nederland helaas geen grond is met een lage fosfaat toestand.Het grote probleem is volgens hun met grond met een goede fosfaattoestand dan:wanneer je van die grond natte natuur wil maken komt dat fosfaat door allerlei factoren(vernatting) versneld vrij en vervuild het grond en oppervlakte water(algengroei enz).Maw wanneer je die grond niet omzet in natte natuur blijft het fosfaat gewoon in de grond zitten en spoelt ook niet uit.Natuurontwikkelaars zijn daarom wel verplicht om die gronden af te graven wanneer ze hier natte natuur van willen maken.Dit zijn geldverslindende operaties. Doen ze dit niet dan zijn ze grote milieu vervuilers.Lijkt mij dan wel weer logisch wie hier weer verantwoordelijk voor worden gesteld:de boeren.

 • no-profile-image

  verstraten

  beste cas, helvoirt.
  dat het nitraatgehalte in het grondwater sinds de invoering van het mestbeleid daalt komt dus niet door de aangescherpte mestnormen?

 • no-profile-image

  sukkels

  Niemand durft het te zeggen ???? De varkenshouders en akkerbouwers roepen dat al jaren maar dat melkveeclupje wat lto heet deed hier niets opuit omdat deze sectoren achtergesteld worden in hun vereniging. Varkenshouders en akkerbouwers die nog lid zijn van lid hebben duidelijk de boot gemist hoe er met hun gesolt worden en staan dus mijlen ver van de werkelijkheid. Dus boeren wordt nu eens wakker en zeg op dat lidmaatschap en sluit je aan bij diegenen die WEL wat doet voor ondernemers....de vakbonden !!!!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Inderdaad Kritische Lezer, Henk van der Pol heeft het elders op deze webpagina uittentreuren uitgelegd. Het is allemaal terug te vinden in de forumdiscussies: "chauffeur met teveel kippenmest in duitsland" en "puber verdubbelt mesthandel", die beiden vorige winter in agd.nl gehouden werden.

 • no-profile-image

  Roepende

  Kritisch is altijd goed kritische lezer, maar soms ook goed om jouw tunnel eens te verlaten. Je hebt de wijsheid niet in pacht en ook Van der Pol is geen profeet.

 • no-profile-image

  Cas

  Beste Verstraten, als de dat verband tussen de het aangescherpte mestbeleid en het nitraatgehalte keihard was, waarom moet het mestbeleid dan jaarlijks nog verder aangescherpt worden? Dan was het "probleem" toch al lang opgelost. Het verband tussen mestbeleid en nitraatgehalte is namelijk flinterdun.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Die is er zelfs helemaal niet!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  En als iets achterhaald is , is het dan nooit meer te veranderen? Dan leven we toch wel in een heel triest land tegenwoordig

 • no-profile-image

  gekke henkie

  de lto hobbelt altijd achter de feiten aan.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Is dat niet de Vogelaar die er als voorzitter van de NMV achter kwam dat LTO beter betaalde? Die rap van de tong gesneden is, maar als het lastig wordt net zo weinig zinnigs uitbrengt als zuster Ella? Ja, wat moeten we dan hier nog van vinden?

 • no-profile-image

  paul

  dan moeten we de Ieren maar volgen, moet toch niet zo moeilijk zijn ?

 • no-profile-image

  boerin

  Nou, lto doe er maar eens iets aan en laat zien waar je voor staat, tijd om de mondjes open te doen. en natuurlijk wel geluid uit laten komen. En deze keer wel in boeren richting en niet de richting die de overheid wil.

 • no-profile-image

  Ton

  De slinger is veel te ver doorgeslagen met het mestbeleid. Men maakt moetwillig armoede bij de landbouwgrond en de boeren! Zo moeten de boeren wel stoppen en komt er grond vrij voor natuur. Dit gemeen spel is allang gaande! En daar werken boerenbestuurders zelf nog aan mee ook. Zij strijken er zelf nog veel geld van op. Hoe krijg je de voedsel voorziening Nederland uit! Werk daar als boeren niet aan mee!!!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Beste Cas, die laatste 2 zinnen daar sla je de spijker mee op de kop. Alleen: men telt geen stikstof en fosfaat bij elkaar op, maar mineralen uit verschillende leefwerelden. Dit doen ze zowel bij stikstof als fosfaat. Dáár zit de fout. Voor wat betreft de koolzuurassimilatie krijg je dan het volgende: de plant zet anorganische mineralen (kunstmest, verse mest) om in organische (plantaardige mineralen). Er worden als het ware 2 (anorg.) mineralen samengeperst tot één (org.) mineraal waarbij zuurstof wordt uitgestoten. Deze (org) mineraal heeft een andere waarde. (vergelijk het met twee 10 cent stukken die samensmelten tot één 20 cent stuk). De "deskundigen" tellen deze mineralen echter als gelijkwaardig. Je voert dus bij het oogsten een 20 cent stuk af, terwijl je die weer aanvult met een 10 cent stuk. De helft van de waarde dus. Je begrijpt dat de planten mineralen tekort gaan komen en zoveel mogelijk reserve uit de grond gaan halen. Dáár komt nu het dalen van de bodemvruchtbaarheid vandaan. Wat je dus bij het bemesten van de gewassen LIJKT te verliezen (het is niet echt weg, alleen anders opgeslagen), komt weer terug bij het voeren van de dieren. Daar hebben we immers te maken met het omgekeerde proces, nl: de ademhaling. En Koetje Boe: met zulke rapporten moet je je niet onledig houden, die kunnen zo bij het oud papier.

 • no-profile-image

  lto

  wat een gelul, de NVV werkt keihard aan het oplossen van het mestprobleem, want dit kost gewoon teveel geld en dat wordt niet gebruikt om het op te lossen maar verdwijnt in de pocket van de intermediar. Dus verdiep je eens in de materie en concludeer dat de NVV er hard aan werkt, oke is erg lastig maar erg gebeurt wel degelijk wat

 • no-profile-image

  Leen

  Niet alleen mestbeleid is drama. Gisteren een rondje Noord-Nederland gedaan en het is vrijwel nergens mogelijk om een vanggewas na de mais te zaaien. Alles is verreden. En de "handhavers" maar vliegen, geen middel wordt gespaard. Pachtprijsbeleid: Ook een idiote vertoning, zo kun je nog wel even doorgaan. Van ELI niet veel beters te verwachten (heeft ons met WION opgezadeld). Belangenbehartiging is kent geen compromis. Maak dat LTO maar eens duidelijk.

 • no-profile-image

  pietflevo

  Als iets achterhaald wordt, zal nooit iets teruggedraait worden, een ambtenaar geeft nooit fouten toe. Men neemt alleen iets aan van de fors betaalde nutteloze onderzoekers., die vaak lijden aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis

 • no-profile-image

  Cas

  Beste John, lef? Misschien heeft Jan Cees wel het lef gehad, maar de systematiek van het mestbeleid wijzigt met gve/ha niet. Je moet je de vraag stellen of 4 koeien per ha vervuilender is dan 2 koeien per ha. Dat denken we, maar dat is niet zo. Juist op deze veronderstelling gaat het hele mestbeleid mank. Het huidige mestbeleid veronderstelt namelijk een relatie tussen toediening van organische mest en het N-gehalte in het grondwater. Nu is die relatie flinter-flinterdun, omdat heel veel tussenstappen (vastlegging door bodem en bodemleven, gewasproductie en het assimilatieproces) gemakshalve wordt overgeslagen. Gewoon omdat de "deskundigen" daar geen grip op kunnen krijgen. Doordat de relatie tussen mesttoediening versus N-gehalte in grondwater flinterdun is, is het toch absurt dat het mestbeleid gebaseerd is op mestproductie/ha. Er zijn mensen die het lef hebben om dit telkenmale ten gehore te brengen, helaas hoort Jan Cees daar niet bij.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  De LTO doet niets aan de mestwet omdat de (Z)LTO de mestwet zelf heeft doorgedrukt bij LNV. De NVV doet ook niet echt iets aan de mestwet omdat ze daar (evenals bij de LTO) dondersgoed weten dat 85% van de intensieve bedrijven een saldo opbouwt. Zij doen dan ook alleen in zoverre iets, dat ze blijven mekkeren over de mestmonsters en daardoor het ECHTE probleem niet aanpakken. De NMV doet ook niet echt iets, omdat ook daar de bestuurders met een intensief bedrijf alles tegenhouden (al vanaf de invoering van MINAS). En LNV doet niets omdat ze daar niet eens snappen waar ze het over hebben. De ECHTE oorzaak van deze puinzooi is het gebrek aan kennis en het gebrek aan het kleinste beetje algemene ontwikkeling. Zie hier de ingrediënten van een bananenrepubliek. Henk van der Pol heeft tot in den treure uitgelegd waar het probleem in zit en wat de gevolgen zijn.

 • no-profile-image

  Cas

  Inderdaad Kritische lezer. Er is een mestprobleem gecreeerd waarbij de rekenregels gebaseerd zijn op foutieve theoretische grondslagen. De overheid en haar ingehuurde specialisten denken dat ze de bemesting en bodemvruchtbaarheid begrijpen, maar dat doen ze niet. Bemesting en bodemvruchtbaarheid is namelijk geen simpel "telraammodel" waarbij gemakshalve stikstof/fosfaat bij elkaar wordt opgeteld en afgetrokken. Het hele assimilatieproces en de invloed van het bodemleven is namelijk veel complexer. Daar houdt het mestbeleid totaal geen rekening mee.

 • no-profile-image

  john

  Jan Cees had jaren geleden wel het lef om in te zetten op zoveel GVE per ha. Maar dat werd toen weggehoond. Dat was de beste oplossing geweest. Hij durft het tenminste toe te geven. Het is nog niet te laat voor de huidige besturders, als ze maar geen tweede LNV worden en achter elke hype en Wakker Dier en consorten aanhollen. Dit alles onder het motto; 'de samenleving wil meepraten'. Prima maar wel met de euro's erbij

 • no-profile-image

  Kritische Lezer, dit is momenteel het meest omvangrijke mestdossier dat de agd redactie nog niet verdonkeremaand heeft. Ik krijg reuze zin om deze zaak bij de Nationale Ombudsman aanhangig te maken. Alleen ben ik geen boer en heb ook geen mestsaldo. Maar als we alle gedupeerden nu eens verzamelen en samen een klacht indienen, onderbouwd met alle info die we hebben vergaard? Dan heeft ELI/LNV geen poot meer om op te staan. Ik zou zeggen: give it a try!

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.