Redactieblog

Onzichtbaar

De wetenschap geeft af en toe hoop voor de toekomst.

Soms worden er veelbelovende uitvindingen gedaan. Een team van fysici van de universiteit St. Andrews in Schotland heeft een materiaal ontwikkeld, dat het licht dat er op valt zo manipuleert, dat alles onder die stof onzichtbaar wordt. Het is er nog wel, maar je ziet het niet meer.

In het nieuws ging het vooral om Harry Potter-mantels, waardoor personen onzichtbaar zouden kunnen worden. The Invisible Woman. Dat kan grote voordelen hebben voor spionnen, inbrekers en spelers van Feyenoord.

Maar ik zag toch vooral de grote zegeningen die de toepassing van dit materiaal zou kunnen hebben voor het landschap. Denk je maar eens in dat je alles wat lelijk is, onzichtbaar zou kunnen maken. Hoogspanningsmasten, windmolens, torenflats zouden niet langer storende elementen in het landschap vormen. Je zou heel Lelystad kunnen inpakken. Schiphol, achterstandswijken, de Betuwelijn, Afghanistan, de mogelijkheden zijn enorm. Industrieterreinen kunnen niet alleen op zichtlocaties worden gevestigd, maar ook op non-zichtlocaties.

Voor de landbouw zijn meteen alle problemen opgelost. Megastallen kunnen overal worden neergezet, mits onzichtbaar. Opslagloodsen, zo groot als je wilt. Koeien in het landschap, geen probleem, je maakt de stal onzichtbaar, zodat je de koeien gewoon ziet lopen in het gras. En als je dat niet wilt, kun je ook de koeien zelf onzichtbaar maken.

Er zijn natuurlijk nog wel een paar technische problemen. Hoe voorkom je dat je met je trekker dwars door je onzichtbare megastal rijdt? Waarschijnlijk wordt dat een speciaal brilletje.

Grootste probleem is dat er overheidsbeleid moet worden ontwikkeld. Op basis van een speciale Onzichtbaarheidswet zullen Onzichtbaarheidsplannen moeten worden opgesteld, waarin staat aangegeven welke objecten onzichtbaar dienen te worden gemaakt. Hoewel ik zelf al een paar interessante aanvragen in voorbereiding heb, denk ik toch dat er niets van terecht zal komen. De overheid wordt zelf steeds onzichtbaarder.

Of registreer je om te kunnen reageren.