Ongeloofwaardig

agd.media
De commissie-Van Dijk heeft onverwacht harde conclusies geveld over de aanpak van de Q-koortsepidemie.

Onverwacht, omdat de commissie gezien haar samenstelling dichtbij de agrarische sector staat en dus vooraf zou kunnen worden geacht veel begrip te hebben voor de landbouw-achtergrond bij de aanpak. Dat verwijt heeft de commissie met haar conclusies wel geloochenstraft. Van Dijk is onbarmhartig voor de beide ministeries, LNV en VWS: er is te laat ingegrepen. LNV wilde zeker zijn van zijn zaken alvorens het de sector wilde confronteren met beperkende maatregelen en VWS heeft onvoldoende hard met de vuist op tafel geslagen. Mogelijk omdat het aanvankelijk een regionaal probleem leek en over de ziekte betrekkelijk weinig bekend was.

Een opener houding, vooral ook naar de burgers, had wellicht niet de ernstige gevolgen van de ziekte kunnen wegnemen, maar wel veel onzekerheid. De sector had meer kunnen worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheid, stelt Van Dijk, maar de sector had die verantwoordelijkheid ook zelf kunnen nemen. Dat had de sector veel krediet opgeleverd. LTO mag dan, mét beide ministeries, blijven beweren dat de volksgezondheid voortdurend voorop heeft gestaan, maar moet niet gek opkijken dat dit niet door iedereen wordt geloofd.

Of registreer je om te kunnen reageren.