Onbetaalbaar

agd.media
Schiphol hoeft volgend jaar niet meer op 100.000 euro aan landbouwsubsidies te rekenen.

Staatssecretaris Henk Bleker van landbouw heeft een einde gemaakt aan de praktijk dat bedrijven die geen agrarische activiteiten ontplooien, een beroep mogen doen op steun uit Brussel. Daarmee zullen ook onder meer sportclubs en lagere overheden hun aanspraken moeten laten varen.

Dat is een goede zaak. Sinds jaar en dag vloeit een deel van het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naar niet-boeren. Hoewel het om relatief weinig geld gaat en de uitkering volgens de regels geschiedt, draagt dit bepaald niet bij aan de waardering van de burger voor dit beleid. Velen vinden toch al dat het budget flink moet worden teruggeschroefd.

Protest van de slachtoffers van dit besluit lijkt weinig zinvol. Brussel staat het toe dat lidstaten bedrijven die zich niet primair met landbouw bezighouden, uitsluiten van subsidie.

Het zou evenwel nóg beter zijn als dergelijke praktijken simpelweg in de gehele Europese Unie worden verboden. Financieel scheelt dat misschien niet eens zo heel veel, maar voor het imago van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is een dergelijk verbod onbetaalbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.