Redactieblog

Netwerk voor klimaatneutraal produceren

De Wageningen UR en het Louis Bolk instituut gaan een project beginnen waarin gestreefd wordt naar klimaatneutrale productie.

In dit project staan zestien voorbeeldbedrijven centraal die actief zijn in varkens- of pluimveehouderij of in de akkerbouw. "Op deze bedrijven zullen praktische maatregelen worden genomen om uiteindelijke klimaatneutraal te worden. De ondernemers worden daarbij begeleid door onderzoekers en adviseurs", leggen de initiatiefnemers uit.

De klimaamaatregelingen zijn te verdelen in vier verschillende sporen; zuinig met energie, het produceren van duurzame energie op het eigen bedrijf, het reduceren van broeikasgasemissie en het vergroten van de CO2 vastlegging op het eigen bedrijf. Voor elk spoor worden de technieken verder verkend, benut, geoptimaliseerd en gedemonstreerd.

Het project begint eind van dit jaar en loopt tot 2013. Boerenklimaat.nl wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.