443 x bekeken 21 reacties

Geen landbouwsteun meer voor Schiphol

Sportclubs, vliegvelden en overheden komen niet langer in aanmerking voor Europese landbouwsubsidies.

Staatssecretaris Henk Bleker vindt dat deze steun alleen ten goede mag komen aan agrarische ondernemers. Jaarlijks ontvangen niet-boeren samen een half miljoen euro uit het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Afgelopen voorjaar ontstond er bij de publicatie van de subsidiegegevens door het toenmalige ministerie van LNV veel commotie over de besteding van het geld. Uit de informatie bleek dat luchthaven Schiphol het jaar daarvoor bijna 100.000 euro aan landbouwsteun had ontvangen. Een schaatsvereniging in Gramsbergen mocht iets meer dan 160.000 euro op haar rekening bijschrijven.

Zowel binnen als buiten de sector was de kritiek hierop groot. CDA en VVD vroegen toenmalig landbouwminister Gerda Verburg de regels aan te scherpen. "Dit kan nooit de bedoeling zijn", stelde Tweede Kamerlid Joop Atsma destijds. "Boerengeld hoort in boerenhand." Bleker geeft dus alsnog aan die oproep gehoor. Wat hij met het daarmee vrijkomende geld gaat doen, wil hij nog niet zeggen.

De uitkering van agrarische steun aan niet-landbouwbedrijven is volgens de Europese regelgeving overigens niet verboden. Zolang deze aan de voorwaarden voldoen, is het geven subsidie toegestaan. Wel biedt Brussel lidstaten de vrijheid specifieke ondernemingen uit te sluiten indien de beoefening van landbouw niet het hoofddoel van het bedrijf is. Van die optie maakt Bleker nu gebruik.

Lees ook: 'Regels EU-subsidies aanscherpen'

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jan

  Mijn mond valt open van verbazing als ik dit lees! Schiphol landbouwsubsidie! Het idee alleen al!! Schandalig. Ik mag die Bleeker wel. Trouwens, dit hele kabinet staat me wel aan. Eindelijk 1 met pit!

 • no-profile-image

  jvf

  Geachte forumlezers,kan iemand mij vertellen waar ik de publicatie van de gegevens kan vinden?Ik heb via google al wat geprobeerd,maar niet gevonden wat ik zocht.De reden?;volgens mij zijn er veel meer niet landbouwbedrijven die een bijdrage ontvangen vanuit brussel.Denk bv aan natuurmonumenten,sbb,provinciale landschappen en cooperaties.Mijn vraag in dezen is dan ook:waar komt de grens te liggen?Is bv fr/camp een landbouw bedrijf.Ik had dit graag van te voren even nagekeken,maar dit is mij niet gelukt,maar ik weet op voorhand wel dat dergelijke instanties een veelvoud van 0,5 miljoen binnenhalen.Ik verneem graag uw zienswijze.mvg JVF

 • no-profile-image

  Pietsje Puk

 • no-profile-image

  Student

  Het lijkt wel een landbouwrevolutie met al die goede besluiten laatste 2 maanden.
  Ik zou zeggen; ga zo door dhr. Bleker en mvr. Snijder!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Flinke steuntrekker, je moest je schamen. Dat arme Heineken raakte door Youp van 't Hek het onzuipbare Buckler al kwijt en nou wil je ze ook nog de gerstsubsidie door de neus boren? straks blijft erf helemaal geen chemisch Heinekenbocht meer over om de plee mee door te trekken! Jvf, natuurlijk heeft schiphol absoluut geen recht op zo'n landbouwsubsidie, maar ik blijf erbij dat SBB, NM en de Landschappen duizenden bunders gronden, bijv als weidevogel- of ganzenreservaten, op een of andere wijze agrarisch beheren. En formeel hebben zij daarvoor dan recht op EU-steun. Ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben. Want ze maken er een kolerebende van. Maar dat doen de meeste boeren ook!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Jvf, het is een denkfout dat terreinbeherende instanties als SBB, NM en de Landschappen geen landbouwgronden zouden beheren. Een groot deel van ons natuurbezit bestaat immers uit oude cultuurlandschappen en die moeten onderhouden worden. De manier waarop men dat tegenwoordig meent te mogen doen is een heel ander verhaal. Daarom zou de EU- subsidieverlening verbonden moeten zijn aan de eis, om gras- en akkerland in reservaten deugdelijk, vakkundig en duurzaam te beheren. Dus niet met vreemd vee en niet door Larenstein of WUR-kneuzen. Ik vind zélf dat het beheer van agrarische percelen binnen natuurgebieden veel beter door boeren gedaan kan worden. Want natuurbeheerders maken daar een rotzootje van!

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Henk heeft het (eindelijk) door wat jp met normen en waarde bedoelde, nu de rest van het cda nog.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Juist ja, 100.000 euro steun voor Schiphol. Dat moet toereikend zijn geweest om het ganzenprobleem aan te pakken, maar Schiphol deed niks!!! Waarschijnlijk verdween dat geld gewoon in de een of andere achterzak! Want een luchthaven met een honderdenmiljoenenomzet zit niet om een tonnetje gemeenschapsgeld verlegen.

 • no-profile-image

  jvf

  Herkauwer ????????????

 • no-profile-image

  boerke

  Ja zeg, nu lees ik hier weer iets goeds van die Bleeker. Bravo meneer Henk, ga zo door.
  Zometeen is het CDA toch weer mijn partij

 • no-profile-image

  gert

  Grote schoonmaak van deze belachelijke toestanden

 • no-profile-image

  wzvl

  ik vindt het daarom ook erg jammer dat de naam en adresgegevens geschapt moeten worden uit die lijst. zelf ben ik akkerbouwer en trek ik ook het nodige geld uit brussel, en mijn naam en adres staat ook vermeld bij die 68000 euro die ik ontvang. maakt me niet uit. dit getal zegt toch niets. als ik 20 ha bieten teel weet iedereen ook dat dit ongeveer 68000 euro omzet teweeg brengt..... maar nu de naam en adres gegevens geschrapt gaan worden kunnen deze misstanden dus niet meer door het publiek opgespoort gaan worden. Mijn mond viel namelijk open van verbazing toen ik zag waar het grote europese landbouwgeld bleef hangen. de primaire landbouw was daar met totaal bedrag relatief klein bij en gedeeld door tienduizenden ontvangers. door deze lijst werd mij duidelijk dat idd heel veel landschapsontwikkelingen (lees aanleg natuur) onder de noemer van landbouw geld uitgevoerd worden. Het gevolg is dus dat de boeren de regels en voorwaarden hiervoor krijgen en de beschuldiging dat zij de ontvangers zijn van al dat vele geld. niet dus.

 • no-profile-image

  Gerechtigheid

  Zo, en nu nog instanties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschappen enz. enz. schrappen in dat bestand!

 • no-profile-image

  jvf

  Herk, we zijn het dus eens?idd de nbo's bezitten duizenden ha maar beheren, dat is iets te veel gevraagd.En om te stellen dat landbouw de core bussiness is,volghens mij niet.DUS volgens de redenatie van het artikel:einde subsidie.
  Blijft over mijn vraag :waar ligt de grens.
  mvg jvf

 • no-profile-image

  jvf

  Herk,ik stel geloof ik nergens dat dergelijke Natuurterrein Beherende Organisaties [nbo] geen gronden beheren,hetzelfde geld ook voor schiphol.Of en inzoverre ja dit dan landbouwgronden zijn die door deze nbo's worden 'beheerd' valt nog te bezien.Laatste allinia art :'Zolang deze aan de voorwaarden voldoen, is het geven subsidie toegestaan. Wel biedt Brussel lidstaten de vrijheid specifieke ondernemingen uit te sluiten indien de beoefening van landbouw niet het hoofddoel van het bedrijf is. Van die optie maakt Bleker nu gebruik.'

  In een deel van de gevallen beuren zij alleen de pacht,en voert de pachter het beheer uit volgens de regels die worden gesteld in het programma dat voor de nbo het meest past[opleverd].Vandaar dat ik het ook geen verkeerde zaak vindt,dat het geld wat hiermee gemoeid is,inzichtelijk is voor de belastingbetalers.Immers van een bedrijf met als hoofddoel landbouw is in dezen geen sprake.m.v.g. jvf

 • no-profile-image

  Demeter

  Tip alleen de postcode invullen zonder de letters. Dus postcode 1234 en niet 1234AB.

 • no-profile-image

  je zal het maar

  als ik zoveel zou krijgen dan mag mijn naam zelfs op de voorpagina staan van de telegraaf BELACHELIJK dit is geen boeren maar steuntrekken

 • no-profile-image

  flinke steunvanger

  Zo, ik zie hier, dat nu iedereen eens kan kijken wie wat vangt vanuit de steunpot uit Brussel.
  Maar, geachte buitenstaanders staar u niet blind op de, soms grote, steunbedragen. Want zelfs met deze steun en hun veelal veel te zware en daardoor te dure tractoren hebben velen nauwelijlks te vreten. Maar ze zijn dan wel boer, zeggen ze. Afijn, zonder deze steun, komt er heel veel ruimte vrij. Let maar eens op. Dit geldt natuurlijk niet voor Charlene de Carvalho-Heineken (jawel Heineken vangt ook een heel groot bedrag landbouwsteun).
  Henk, go for it!!!!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste JVF, we zijn het dacht ik in grote lijnen eens. Kijk eens naar Fryslan. Daar beheerd it Gea bijvoorbeeld het hele Noorderleeg en de Warkumerwaard en ook de Alde Feanen met Wildlannen en dat is (voor zover geen wetter of onlan) greidelan dat beweid wordt met paarden, koeien en schapen. Ook SBB heeft in jouw provincie erg veel boerenland in eigendom/beheer. Denk aan de Kollumerwaard en Ezumakeeg, Bant- en Paessenserpolder, de Kolken, Klaerkampermar, Van Oords Mersken, Terwispeler Grootschar, Greate Griene en butenlannen Snitsermar zoals Kop van de Blokseatpolder, Akmarypsterpolder, Witte en Swarte Brekken, Boelstrapolder, Rottige Meenthe, de Deelen, Sonderler Leijen en ga zo maar door. Ik zou het vreemd vinden als zulke megagrootgrondbezitters buiten het algemene agri-beleid gehouden zouden worden. Maar ik vind wél dat zij dan ook verplicht zouden moeten worden om er een verantwoord beheer te voeren. En daarvan is in verreweg de meeste gevallen absoluut geen sprake! Sterker nog: alle natuurbeheerorganisaties voeren tegenwoordig een wanbeheer dat op gespannen voet- of zelfs haaks- staat op EU-beleidsspeerpunten zoals Behoud Rode Lijstsoorten en Behoud Biodiversiteit. Veel van het gerotzooi van NM, SBB en de Landschappen gaat juist ten koste van waarden en functies die ingevolge de EHS en N2000 juist geregenereerd en versterkt behoren te worden. In plaats daarvan maken ze er een waardeloze eenheidsworst van. En daarvoor verdienen ze het om zware boetes te krijgen. En géén subsidiegelden!

 • no-profile-image

  koetje

 • no-profile-image

  wzvl

  beste "je zal het maar krijgen". het houdt niets in hoor. je koopt gewoon bijvoorbeeld 100 ha grond a 50000 euro/ha dan koop je 100 toeslagrechten met een waarde van bijv. 500 euro aan een prijs van 1000 euro (2x de waarde als het lukt). na een investering van 5,1 miljoen euro staat jouw naam met adres ook in dat niets zeggende lijstje, met een bedrag van 50000 euro. maar beste man kijk nu toch eens wie er op de eerste 50 plaatsen staan van groot ontvangers. dat zijn nauwelijks boeren maar wel bedrijven of organisaties welke een groot deel met meerdere miljoenen tegelijk per bedrijf van het totale budget opsoeperen. dat wordt duidelijk als je de gegevens openbaar maakt. en wees maar blij de de boeren nog wat geld krijgen anders was het voedselpakket aanzienelijk duurder. de meeste burgers snappen het nog niet. die denken namelijk dat de subsidies er zijn op de kas van de boeren te spekken maar in werkelijkheid gaat het erom dat europa het voedselpakket goedkoop wil houden. zonder subsidie moet en gaat het voedselpakket naar boven. dus mij is het om het even, afschaffen en hogere prijs, of behouden en lagere prijs. zeg maar wat u wilt.

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.