Redactieblog

703 x bekeken 1 reactie

Waterschap: meer lozing condenswater

Waterschap Zuiderzeeland merkt een toename van het aantal lozingen van condenswater van warmtewisselaars op oppervlaktewater.

"De afgelopen periode hebben we het op drie bedrijven geconstateerd", zegt teamleider handhaving Jelle Visser van het waterschap. De overtredingen zijn in overleg opgelost, waardoor geen sancties zijn opgelegd. Bij een warmtewisselaar wordt de inkomende buitenlucht verwarmd met warmte uit de stal. Hierbij komt condens vrij. Deze condens wordt bij veel pluimveebedrijven geloosd op het oppervlaktewater.

"Dit is niet gewenst, omdat uit onderzoek blijkt dat in dit condenswater veel zuurstofbindende stoffen en stikstof zit", legt het waterschap uit. Hierdoor wordt het oppervlaktewater verontreinigd. De zuurstofbindende stoffen onttrekken zuurstof uit het water, wat schadelijk is voor het waterleven. De stikstof veroorzaakt algenbloei, wat de waterkwaliteit ook niet ten goede komt.

Het condenswater moet volgens het waterschap voortaan worden opgevangen of geloosd worden in de bodem. "In de bodem is het nadelige effect van de stikstof en de zuurstofbindende stoffen kleiner dan in water. Voor het lozen in de bodem is wel toestemming van de gemeente nodig", zegt Visser.

Het waterschap ziet het liefst dat het condenswater wordt opgevangen en daarna als meststof wordt uitgereden over het land. "We hebben hierover ook met de producent van de warmtewisselaar gesproken zodat er voor plaatsing van de installatie maatregelen kunnen worden genomen", aldus Visser.

In andere waterschappen speelt het probleem in de praktijk nog niet. Visser: "We hebben hier overleg over gehad en de aanpak van de problematiek besproken. Andere waterschappen hebben aangegeven dezelfde werkwijze als Zuiderzeeland toe te passen."

Eén reactie

  • no-profile-image

    ex handhaver

    Slaat waterschap Zuiderzeeland hier de plank niet mis. Om wat voor concentraties gaat het? Daar heb ik geen zicht op. Zitten er meer stoffen in dan in het effluent van rwzi"s. Zoja, dan zal dit op de riolering of gelijkwaardige installatie (iba) geloost moeten worden. Zit er minder in dan het effluent dat komt vergunningverlening om de hoek kijken, zeker bij een pluimveebedrijf die qua grootte al gauw onder de IPPC richtlijnen valt.
    Maar om het afvalwater zomaar in de bodem te laten verzinken?? En afvalwater uitrijden als meststof is al helemaal verboden!!
    Graag een reactie van Jelle Visser.

Of registreer je om te kunnen reageren.