Redactieblog

195 x bekeken

Termijn terugvragen BTW uit andere EU-landen verlengd

Per 1 januari 2010 zijn de regels om btw uit andere EU-lidstaten terug te vragen, gewijzigd.

Ondernemers die in Nederland zijn geregistreerd voor btw-doeleinden en btw opgelopen in een andere EU-lidstaat willen terugvragen moeten hiertoe een teruggaafverzoek elektronisch via de portaalsite van de Nederlandse Belastingdienst indienen. Dit elektronische systeem vervangt het vroegere, op papier gebaseerde systeem en biedt enkele voordelen. Zo maakt het elektronische systeem het teruggaafproces voor ondernemers eenvoudiger omdat zij een teruggaafverzoek voortaan alleen nog maar in één lidstaat -de lidstaat van vestiging- hoeven in te dienen en niet meer bij andere lidstaten waar zij btw hebben voldaan. Daarnaast biedt het elektronische systeem ondernemers meer rechtszekerheid doordat het voorziet in strikte termijnen en de betaling van rente als een lidstaat de btw-teruggaaf te laat uitbetaald.

Volgens de richtlijn moeten ondernemers hun teruggaafverzoeken uiterlijk 30 september van het kalenderjaar volgend op het teruggaaftijdvak bij de lidstaat van vestiging hebben ingediend. Voor de teruggaaf van btw die in het jaar 2009 in rekening is gebracht ligt de situatie iets anders. Een aantal lidstaten hebben hun portaalsites pas laat in 2010 geopend: de laatste portaalsite zelfs midden mei hetgeen ten koste is gegaan van de termijn om een teruggaafverzoek te kunnen indienen. De Europese Commissie vond dit een ongewenste situatie en heeft daarom op 15 juli 2010 een voorstel ingediend om de termijn voor de indiening van teruggaafverzoeken uit het jaar 2009 te verlengen tot 31 maart 2011. De 27 EU-landen hebben hierover op 29 september 2010 overeenstemming bereikt. De website van de belastingdienst bevestigt per diezelfde dag deze eenmalige verlenging van de deadline.

Meer informatie: www.belastingdienst.nl, persbericht 29 september 2010

Of registreer je om te kunnen reageren.