Redactieblog

1 reactie

'Sojagebrek treft vooral pluimveesector'

Wanneer de import van soja uit Noord- en Zuid-Amerika stil komt te liggen, wordt de pluimveehouderij het hardst getroffen.

Dan komt de varkenshouderij. Dat blijkt uit een risico-analyse van crises, uitgevoerd door het platform Kennis en Samenleving van het ministerie van landbouw.

Het platform onderzoekt de gevolgen van calamiteiten voor de landbouw en het voedselsysteem. Als de soja-import vanuit Noord- en Zuid-Amerika stokt, heeft dit direct gevolg op de productie van pluimvee- en varkensvlees, omdat deze productie sterk afhankelijk is van soja. Ook de eierproductie daalt fors. De rundveeproductie daalt minder snel en geleidelijker. De prijzen voor varkens- en pluimveevlees stijgen snel, gevolgd door de eierprijs. Pas na enkele jaren zal de productie en prijs weer op een stabiel niveau zijn.

"Naast de directe gevolgen zullen er ook neveneffecten zijn. Consumenten gaan hamsteren en boeren en beleggers zullen meer speculeren", zegt Wouter van der Weijden van het platform. "Niet vraag en aanbod, maar de prijs wordt sturend. De prijsschokken werken marktontwrichtend."

Ook zal de criminaliteit toenemen in de vorm van diefstal en smokkel. "In Europa zal op kleine schaal ondervoeding optreden. In de rijke gebieden is door minder verspilling en de omschakeling naar andere producten ondervoeding te voorkomen. Dit geldt niet voor arme steden in met name Oost-Europa", zegt Van der Weijden. Ook in ontwikkelingslanden die voedsel importeren zal ondervoeding toenemen als gevolg van prijsstijgingen.

Van de Weijden vindt dat de overheid te weinig aandacht heeft voor risico-analyse van crises. De soja-crisis zoals beschreven kan voorkomen worden door de soja-aanvoer meer te verspreiden of Europa minder afhankelijk te maken van soja-import. Onderzoek naar de gevolgen van extreme misoogsten in Europa als gevolg van weer, een planten- en dierziekte-epidemie of een vulkaanuitbarsting loopt nog.

Eén reactie

  • no-profile-image

    john

    Dit vind ik nu leuke en waardevolle onderzoeken. Zeker nu met de discussies over het gemeenschappelijk landbouw beleid en het liberaliseren van de landbouw. Kenmerken van een goede economie zijn namelijk een stabiele en goede voedselvoorziening en dat willen we toch in stand houden?

Of registreer je om te kunnen reageren.