22 reacties

Natuurorganisaties bezorgd over afronding van EHS

Vijf grote natuurorganisaties pleiten in een brandbrief aan CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma voor het afmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De verenigingen vinden het onverantwoord dat het nieuwe kabinet ’in het zicht van de haven’ flink wil snijden in dit beleid. De voorgenomen bezuinigingen zijn in de ogen van de organisaties onevenredig zwaar en leiden tot een onverantwoorde kapitaalvernietiging. De tot nu toe aangekochte gebieden zijn te klein en bovendien onvoldoende met elkaar verbonden met als gevolg dat de gedane investeringen nog nauwelijks rendement opleveren. Hiervan wordt niet alleen de natuur de dupe, maar ook de landbouw-, recreatie- en watersector.

In het regeerakkoord van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, staat dat het kabinet zich wil richten op de inrichting van natuurgebieden en aankoop tot een minimum zal beperken. De robuuste verbindingszones – volgens de natuurorganisaties essentieel – worden geschrapt. Staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) gaf onlangs aan zo snel mogelijk duidelijkheid te willen geven over de praktische gevolgen hiervan voor boeren.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Nooit geweten dat de natuurorganisaties zo begaan waren met de landbouw. Echt roerend om dit te lezen.

 • no-profile-image

  henk

  Hebben ze het over kapitaalsverlies !
  Als je van goede landbouwgrond nepnatuur maakt ?
  Nou maar hopen dat deze nieuwe regering zich niet laat inpakken door deze groene maffia .

 • no-profile-image

  Willie van Gemert

  De afgelopen jaren was ik bezorgd over het verlies van goede landbouw grond en de risico s van dierenziektes via verbindings zones. Stoppen met die onzin eerst geld naar ouderen en overige hulpbehoevende.

 • no-profile-image

  natuurboer

  En wie bepaald wat natuur is. Voor het begrip "natuur" houden de natuurorganisaties er een eigen visie op na. Dat ze verder met wat nattevingerwerk gestalde hebben gegeven. En het resultaat is nu, dat het huidige "natuur"beleid alleen maar geldverslindende nepnatuur heeft opleverd.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Er klopt meer niet in jou rekensom , Melkveehouder. Wanneer landbouwgrond wordt omgezet in natuurland. Dan zal in het gebied bij 20% minder heffing de boekhoudbalans van het betreffende waterschap ook niet meer kloppen. Immers in dat gebied komt dan minder geld aan heffingen binnen. (omzetting landbouwgrond in natuurland). Waarop de boeren in datzelfde gebied een verhoging van de waterschapslasten tegemoet kunnen zien om de balans bij het betreffende waterschap weer kloppend te krijgen. De natuurorganisaties kunnen het leuk naar zichzelf toe berekenen bij omzetting landbouwgrond naar natuurland . En de boeren zijn bij het dan betreffende waterschap dubbel de klos.

 • no-profile-image

  spotmelker

  Met voorgaanden eens. Laat het kabinet maar wat kettingzagen en disteltangen beschikbaar stellen aan die eikelbijters. Dan kunnen ze nog net voor hun eigen liquidatie de ontstane teringbende opruimen.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Hans, lees eerst het interview met Professor Twan Tak maar eens (google) en vraag je af of je daar je geld aan wilt besteden. Als je dat wel wilt, dan zul je ook B moeten zeggen en doorprocederen tot in Europa. Want de uitslagen van bestuursrechtelijke zaken liggen immers al lang vast. Het is triest maar waar: in dit land is geen onafhankelijke rechtspraak. En nog wat: neem aub geen advocaat in de arm, dan houd je de kosten nog een beetje binnen de perken, want ook mèt advocaat verlies je.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Kritische Lezer heeft (helaas) gelijk Hans. Je kunt alle gelijk aan jouw zijde hebben en zélfs door de RvS in het gelijk worden gesteld, dat wil geenszins zeggen dat je daarmee de zaak tegen de Staat der Nederlanden gewonnen hebt. Want het is helaas in dit land zo, dat burgers het NOOIT juridisch zullen winnen van enige overheid. Maakt niet uit of het een gemeente, waterschap, provincie of het rijk betreft: de ambtelijke molens hebben dermate veel tijd, geld en traineringsmogelijkheden dat zo'n procedure nooit te winnen valt. De enige mogelijkheid die ik zie is om er in de onderhandelingen met DLG zoveel mogelijk profijt (materieel of immaterieel, bijv door goede beheerovereenkomsten/compensatieregelingen) voor jou en jouw bedrijf uit te peuren. Maar zoals Kritische Lezer ook terecht stelt: probeer peperdure juridische kosten te vermijden, want die zullen geen overwinning brengen en alleen maar op geldverkwisting neerkomen.

 • no-profile-image

  hans

  Bedankt voor de tip spotvogel en kritische lezer . Ga wel een bezwaar aantekenen over dit natuur gedrocht en de overlast die gaat ontstaan na invulling, mocht men het gaan afwijzen zoals jullie al zeggen [schrijven] dan houd het op . Als ik niets doe dan verlies ik en wordt het zeker natuur . GEGROET HANS

 • no-profile-image

  de grenswachter

  schrap de ehs maar het gaat hen alleen om het geld. het zijn gelegaliseerde criminele organisaties geworden.

 • no-profile-image

  koetje

  Ja da's wel een goeie Hans,ik vrees alleen dat FG niet zo goed bij kas zit.

 • no-profile-image

  hans

  Koetje Boe voor 100 euro per dag dat ze bij mij zitten onder nom van landingsrechten is natuurlijk om over te praten. GEGROET HANS

 • no-profile-image

  HANS

  Koetje Boe , Deze zware materie gelezen , zouden de natuurbeheerders wel weten waar ze mee bezig zijn . De polder naast mij worden de sloten dusdanig aan gepast waar je nu nog overheen kunt springen[2 meter] verbreed naar plasdras [25 meter] breed gaan worden . Moest vanmiddag voor zaken weg en kwam richting Oosterwolde [fr] een afgegraven stuk land tegen , wat tussen twee bosjes in ligt, dit is vorig jaar gebeurd , het is nu een gebied met pitrussen , distels en de jonge elsenboompje groeien er nu ook al . Doordat ik toevallig de foto toestel in de auto had liggen heb ik direct maar een paar foto's van gemaakt . Omdat ik toch nog een bezwaarschrift ga opmaken kunnen deze foto's er wel bij . Zo zullen de afgegraven gronden er ook uit gaan zien als de boel is afgegraven . Het probleem is dat in het concept brief die ik heb er een open gebied moet blijven zonder boompjes . gegroet hans

 • no-profile-image

  boer in opleiding

  in het zicht van de haven dan wil ik wel eens weten welke haven dan want in mijn ogen is het een bodemloze put. en nog maar weer met meer geld smijten sommige bevolkings groepen in nederland die hebben het harder nodig dan dat natuur. die mensen van de vijf grote natuurorganisaties die zitten toch alleen maar voor zichzelf en voor hun te grote netto lonen, ze zeggen wel dat ze voor de natuur er zitten maar we weten wel beter.

 • no-profile-image

  HANS

  Op nieuwsgrazer staat een artikel, natuurontwikkeling vinex wijken . SP kamerlid Paulus Jansen : Ik vrees het eind voor veel meer van dit soort natuurplannen. Staatsbosbeheer moet al grond verkopen . Dit is pricies het omgekeerden van het beleid van de afgelopen tien a vijftien jaar . Ik ga de in iedergeval het natuurgedrocht dat naast mijn bedrijf ligt , waardoor ik met mijn bedrijf voor ruim 85% ingeklemd ligt , bezwaar maken bij de Raad van State . Deze gelegenheid wordt mij aangegeven en dat zal ik zeker gebruik van maken . Zijn er van iemand nog tips die ik kan gebruiken bij deze bezwaar making naar de Raad van State. Spotvogel , Maak het effe, Kritische lezer of wie dan ook . GEGROET HANS

 • no-profile-image

  jan warmenhuizen

  Laat Henk Bleker voor het NB-geld maar een zwikkie klepel- en bosmaaiers aanschaffen. Dan ken d'r meteen begonnen worden met het opruimen van de Robuuste Hoofdstructuur.

 • no-profile-image

  koetje

  Zeg Hans,ga een ganzenpopulatie-beheersing-plan eisen van FG.Ga ik ook doen maar dan van SBB. Het is mij deze week weer pijnlijk duidelijk geworden hoe de vork bij die lui in de steel zit.Ze zeggen doodgewoon:Het is niet ons probleem maar een probleem van de boeren,die hebben zulk lekker gras.Zij zijn wel de fokkers.

 • no-profile-image

  koetje

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ze noemen het woord kapitaalvernietiging, nou nou. Een ieder die zich de moeite heeft getroost de opzet van de (nieuwe) omslagklassenverordening c.q. waterschapsheffing te bestuderen, weet dat de WOZ waarde (op basis waarvan de heffing tot stand komt) van natuurgebieden is vastgesteld op 20% van de omliggende landbouwgronden. M.a.w. de te betalen waterschapslasten bedragen slechts 20% van de heffing die boeren dienen te betalen. Dit is gebaseerd op de economische waarde van het te beschermen object, aldus heeft natuurgrond slechts een waarde die een vijfde bedraagt van landbouwgrond. Wie is ook al weer de directeur van Natuurmonumenten, en oud-voorzitter de Unie van Waterschappen? Jawel hoor, Jan Jaap de Graeff. En vanuit die hoek spreekt men over kapitaalvernietiging bij het niet omzetten van landbouw- in natuurgrond, terwijl men anderzijds meent dat de waarde van dezelfde (natuur)grond op slechts 20% van landbouwgrond dient te worden gezet? Hoe hypocriet kun je zijn! Volgens de eigen lezing van de Unie van Waterschappen (v.w.b. de onderbouwing totstandkoming waterschapslasten) zou de omzetting van natuurgrond in landbouwgrond aldus een kapitaaltoename van wel 500% bedragen. Oftewel de ene, of de andere lezing van klopt niet.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Melkveehouder, gelukkig dat jij er nu mee komt want tot dusverre wilde niemand mij geloven. Jan Jaap de Graeff en Cees Veerman zitten niet toevallig allebei op het hoogste bestuurspluche bij Natuurmonumenten. De een was directeur Unie van Waterschappen, de andere bedacht en construeerde de WUR, was minister LNV en promoveerde o.a. op dissertatie Grond en Grondprijzen! Samen gijzelen ze nu al 3.5 jaar de hele Vereniging Natuurmonumenten met maar één doel: hele vette winst maken uit al die 'waardeloze' natuurgrond! Ik weet inmiddels ook wel ongeveer hoe dat 'masterplan' in elkaar steekt. En ik zou het graag aan de bijna een miljoen leden tellende achterban willen mailen. Maar de ledenbestanden van NM worden hermetisch afgegrendeld! Nog wel. Maar niks is eeuwig!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Die 5 natuurorganisaties hebben hun hand overspeeld door hun oren te laten hangen naar de walgelijke waanideeën van krankzinnigen zoals Frans Vera cum suis. Zij hadden er afgelopen decennia naar moeten streven om de EHS zo snel en adekwaat mogelijk tot stand te doen komen en zich daarnaast inhoudelijk met de N2000-problematiek moeten bezig houden. In plaats daarvan lieten zij zich als onnozele debielen voor het karretje van wereldvreemde dierenbeulen en besefgestoorde natuurverwoesters spannen. Zie het Oostvaardersplassenmassacre van vorige winter. Er kan niet snel genoeg gestopt worden met die onversneden idiotie en daaraan moet geen euro meer verkwanseld worden! Want met natuurbehoud en ecologie heeft dat alles helemaal niks van doen. Het leidt alleen maar tot nog meer verrotzooiing van ons land. En tot ontoelaatbare verkwisting van geld en ruimte.

 • no-profile-image

  hans

  Ach Koetje Boe dan houden ze toch de handen op bij de provincie, hebben ze begin deze eeuw ook gedaan toen hadden ze 700.000,- tekort waardoor ze bijna , ja bijna het personeel geen salaris meer kregen . FG stond op omvallen . Helaas is dit niet gebeurd . Koetje boe zou eens in een persoonlijk gesprek over deze onderwerp met jou willen hebben . Weet niet hoe je daar tegen overstaat of je dat wel wilt . GEGROET HANS

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.