Redactieblog

364 x bekeken

Geen waardedrukkend effect nabijgelegen pluimveeschuur

Er treedt geen waardedrukkend effect op bij een woning die vlak bij een pluimveeschuur ligt. De WOZ-waarde is volgens de rechtbank op een juiste wijze vastgesteld.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Middelburg de volgende:

X is eigenaar van een vrijstaande woning in het buitengebied van de gemeente Veere. De gemeente heeft de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2008 vastgesteld op € 441.000. In geschil is de vraag of deze waarde niet te hoog is en tevens of de uitspraak op bezwaar voldoende gemotiveerd is.

Rechtbank Middelburg oordeelt dat in de uitspraak op bezwaar enkele blote beweringen zijn opgenomen. De onderbouwing van deze beweringen had gevonden kunnen worden in de bevindingen van de taxateur, maar deze zijn in de uitspraak niet opgenomen noch daarbij gevoegd. De uitspraak op bezwaar berust mitsdien niet op een deugdelijke motivering.

Het beroep is gegrond. De uitspraak op het bezwaarschrift dient vernietigd te worden. De rechtbank verwerpt de stelling van X dat geen rekening is gehouden met de ligging van de woning binnen de stankcirkel van het naburige legkippenbedrijf. Uit de berekening van verweerder is af te leiden dat de geurbelasting van het pluimveebedrijf op de woning 2,92 odour units per m³ lucht bedraagt. Dit is zodanig veel minder dan de in art. 3, eerste lid, onder d, van de Wet geurhinder veehouderij bedoelde geurbelasting van 8,0 odour units per m³ lucht, waarbij een vergunning wordt geweigerd voor een veehouderij die buiten een concentratiegebied en buiten de bebouwde kom is gelegen, dat niet aannemelijk is dat sprake is van stankoverlast.

De rechtbank is van oordeel dat de waarde van de woning niet op een te hoog bedrag is bepaald, alsmede dat op grond daarvan de rechtsgevolgen van de vernietigde uitspraak op bezwaar in stand kunnen blijven.

Meer informatie: Rechtbank Middelburg, EK, 9 september 2010, nummer AWB 09/995

Of registreer je om te kunnen reageren.