Redactieblog

GD begint pilot para-tbc melkgeiten

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) begint een pilotproject om te kijken hoe para-tbc bestreden kan worden in de melkgeitenhouderij.

Dat zegt dierenarts Daan Dercksen op de GD Geitendag in Wijchen. Via een project worden twee groepen van acht tot tien melkgeitenbedrijven gevolgd. "We beginnen met een nulmeting op de bedrijven. Daarna gaan we kijken of er maatregelen mogelijk zijn om de ziekte beter te bestrijden door bijvoorbeeld individuele uitscheiders van para-tbc te traceren en deze af te voeren", legt Dercksen uit. "De geitensector is veel kleiner dan de rundveehouderij. We zouden de methode die in de rundveehouderij wordt gebruikt kunnen overnemen, maar deze is voor een kleine sector te kostbaar. Daarom moeten we innovatief op zoek naar andere mogelijkheden."

Para-tbc komt op geitenbedrijven veel voor. De chronische bacteriële infectie aan de darm leidt op termijn tot vermagering van de dieren. Het eerste jaar vertoont een dier geen klinische verschijnselen, maar een infectie leidt tot grote productiederving. "De ziekte wordt nu bestreden door vaccinatie en door lammeren zo snel mogelijk bij de moeder vandaan te halen", zegt Dercksen.

Para-tbc komt op de meeste geitenbedrijven in meer of mindere mate voor. "De bestrijding is lastig omdat er weinig bekend is over de verwekker en de diagnostiek is lastig. Daarnaast verspreidt de bacterie ook in de omgeving", zegt Dercksen.

De pilot wordt gedaan in opdracht van het Productschap Zuivel.

Of registreer je om te kunnen reageren.