347 x bekeken 25 reacties

Bleker: stop met aankopen voor verbindingszones

De verwerving van gronden voor robuuste verbindingszones wordt vanaf nu niet meer door het rijk gefinancierd.

Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker in een brief aan de provincies. De aankoopplicht voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) schort hij op. Met die bepalingen geeft Bleker uitvoering aan de passages in het regeerakkoord van VVD en CDA over natuur.

De twee regeringspartijen willen de EHS 'herijken' en de robuuste verbindingszones schrappen. Bleker gaf bij zijn aantreden aan zo snel mogelijk duidelijkheid te willen over de gevolgen hiervan. De provincies reageren verschillend op de brief.

"Wij hebben altijd gezegd dat het wel wat minder kan", zegt de Overijsselse gedeputeerde Piet Jansen. Gelderland denkt daar anders over. Gedeputeerde Harry Keereweer twitterde vanochtend dat de brief van Bleker ingaat tegen eerder gemaakte afspraken met de rijksoverheid.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  herkauwer

  Zo is het Han. Gelderland kan nog zoveel bureaucratisch en ondemocratisch genomen besluiten willen uitvoeren, maar er is domweg geen geld om die onnutte kladderadatsj dwars over de Veluwe en door het rivierengebied heen aan te leggen. Want dat gaat tientallen miljarden kosten. Het zou goed zijn als Rutte alle provincies op hun verantwoordelijkheid zou wijzen om geen cent meer te vergooien aan die Robuuste Rotzooi. Anders gaat de bv Nederland straks nog écht failliet!

 • no-profile-image

  H. van Hilst

  Stopzetten van de realisering van de EHS is een dom en kortzichting besluit.
  Het getuigt van een schokkend gebrek aan visie, inzicht en betrokkenheid.
  Schande!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste heer/mevr. van Voorst tot Voorst. Mr. Kunst van de LNV Raad heeft bij brief d.d. 26 juni 2009 (Kenmerk BRE-LNV 029/09) aangegeven dat de Federatie Particulier Grondbezit op 27 mei 2009 haar klacht heeft ingetrokken v.w.b aankoop van gronden met belastinggeld c.q. beweerdelijke staatssteun. Daarbovenop valt in deze brief te lezen dat de Verklaring van Linschoten is ondertekend, inhoudende dat particuliere grondeigenaren dezelfde subsidie kunnen ontvangen als de terreinbeherende instanties. Naar mijn mening heeft men een deal gesloten om verdere trammelant te voorkomen. Het argument dat van staatssteun geen sprake is omdat er geen handelsbelemmeringen tussen de lidstaten optreden is een open deur intrappen. De Nederlandse boer wordt wel degelijk geconfronteerd met concurrentienadeel als gevolg van staaststeun van de overheid. Wellicht kunt u c.q. uw vereniging deze informatie goed gebruiken en zelf (nogmaals) een (goed onderbouwde) klacht bij de DG Concurrentie van de Europese Commissie indienen.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Dit is goed nieuws. Weliswaar moet de EHS wél worden verwezenlijkt, maar dat kan op een veel eenvoudiger (en dus ook goedkopere) manier dan door de grote graaiers van de natuurontwikkeling wordt beweerd. Stoppen met de EHS-realisatie zou neerkomen op het teniet doen van veel roerende en onroerende investeringen die afgelopen decennia al gedaan zijn. De Robuuste Hoofdstructuur heb ik van meet af aan gezien als een levensgrote bedreiging voor talloze gevestigde materiële en immateriële belangen in onze buitengebieden. Zulke plannenmakerij getuigt van regelrechte minachting voor mens, cultuur, landschap en gezond normbesef. Ik ben er groot voorstander van dat degenen die deze plannen met hele leugens, halve waarheden en verdraaide feiten tot beleid hebben weten te concretiseren, hoofdelijk zullen worden aangeslagen voor de financiële konsekwenties van deze humbug. Of tenminste in de gelegenheid zullen worden gesteld om hierover langdurig in retraite te gaan. In een veilig gesloten rijksbehuizing!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik snap Harry Keereweer niet. Zoals gisteren te lezen viel op verscheiden fora vertegenwoordigd natuur een hoge economische waarde welke behoorlijk wordt onderschat. Kom op Harry, bel WUR, maak een businessplan voor de bank en ga aankopen. Dat is eens wat anders dan met (in principe onrechtmatig verkregen) belastinggeld uit Brussel grondaankopen financieren. En Harry, zou je de rente en oplossing niet kunnen opbrengen, dan moeten die profs uit Wageningen maar bijspringen door een gedeelte van het salaris af te staan en de broekriem aanhalen. Ze hebben toch gerekend aan het verhaal, en als het niet klopt dan gewoon laten dokken. Succes Harry, enne........ ik ben maar wat blij met Bleker aan roer als ik dit beleidsvoornemen lees.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  En rekenen kunnen ze bij de WUR als de beste, Melkveehouder. Dus dat komt vast wel goed.

 • no-profile-image

  geurt

  Bleker kan schrijven wat hij wil,provicie gelderland gaat gewoon door op de ingeslagen weg!

 • no-profile-image

  Henk Mol

  Goede beslissing HenkBleker , No-nonsens beleid , geeft duidelijkheid.

 • no-profile-image

  jan

  Hoezo afspraken Kereweer Zo ken ik er ook wel een paar waar Kereweer zich totaal niet aan afspraken houd Kijk eerst maar eens naar je eigen afspraken voor je ook maar naar een ander durft te wijzen Goed gedaan Bleker wat volg er nog meer

 • no-profile-image

  Buitenstaander

  Dat niemand nog oppert wat dit voor de grondprijzen betekent... Die zullen echt niet gaan stijgen. Dus valt de onderpandswaarde her en der weg. Oeps. de zwaarste investeerders in de problemen??

 • no-profile-image

  fryske boer

  Bleker topkerel.

 • no-profile-image

  B.G.

  Wacht maar, als iedereen in de gaten krijgt wat Natura 2000 in de praktijk gaat betekenen, dan was de EHS een zegen!

 • no-profile-image

  Henk

  Goed gedaan Bleker,volgende stap alle milieu clames die over de bedrijven zijn gelegd als gevolg van de EHS en de verbindingzones,schrappen en wegstrepen zodat er weer ontwikkelings mogelijkheden op de bedrijven mogelijk is.

 • no-profile-image

  Han

  Geurt. Mooi krachtdadige woorden schrijf je. Helaas als het geld op is en daar lijkt het veel op, zal kopen moeilijk worden. Laten we wel zijn voor bureaucraten is verandering van richting en bijna onmogelijke opgave. Hier komt nog bij dat de banken gebaad zijn bij prijshoudende gronden om hiermee de hypotheek verstrekking aan boeren mogelijk te blijven maken en niet tot de conclusie komen dat er meer uitgeleend is dan er zekerheid is. Ze willen per slot niet in dezelfde val trappen als de Amerikanen. Dus zorg dat er vraag naar grond blijft door mensen met een goed gevulde beurs. Zie hier de motivatie van Wijffels en Veerman om te hameren op Natuur aankopen met geld van de staat, die daardoor op andere fronten hartstikke vast zal lopen. Natuurterrein levert geen export op, landbouw wel, dus geen valuta om import mee te bekostigen.

 • no-profile-image

  rose both

  nb. er komen nog steeds meer huizen te koop, want het aantal sterftegevallen onder (hoog)bejaarden gaat gewoon door,en mensen gaan weer of blijven bij elkaar wonen om de woonlasten te verminderen.
  En omdat de grote gezinnen zijn verdwenen en bovendien mensen later in hun leven kinderen krijgen is er gedurende langere tijd minder vraag naar woningen.

 • no-profile-image

  S. van Voorst tot Voorst

  De EHS kan er alsnog komen, maar daarvoor hoeven geen gronden meer te worden aangekocht met belastinggeld. Daarmee zal het prijsopdrijvend effect ook teniet worden gedaan en zal eindelijk weer sprake zijn van marktconforme grondprijzen. Vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer zijn goedkoper dan aankoop- en omvormigssubsidies. Ook is agrarisch natuurbeheer beter voor de biodiversiteit, want van natuur alleen kan de fauna niet eten. Zie www.vereniginggg.nl (Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters) en steun de door particuliere grondbezitters in Brussel aangespannen klachtprocedure inzake aankoopsubsidies tegen de Staat der Nederlanden.

 • no-profile-image

  Henk

  Iedere stembusgang een ander beleid? Het word wel erg wisselvallig weer in politiek land. Een andere regering , een andere wending? Langlopende projecten als zijnde de ecologische verbindingszone's en bijbehorende robuste verbindingszone's. Deze dienen over de tijdsduur van zittende regeringen te worden voltooid. Dat geeft zekerheid, dat wil de boer en burger toch?

 • no-profile-image

  koetje

  Doet ie echt niet omdat hij zo'n hekel aan natuur heeft hoor,simpel en alleen maar omdat de centjes op zijn.Als de potjes straks weer zijn gevuld begint de hele ellende weer van voor af aan.

 • no-profile-image

  herkauwer

  Beste Henk, dat is écht een Masterplan! Zou het jou lijken om die kudde afgedankte SBBnietdeugen naar Irkutsk af te marcheren? Er hoeft geen wintervoer mee, want de natuur doet de selectie!

 • no-profile-image

  henk

  Herkauwer! In Rusland is nog echte natuur, klopt. Inderdaad voor deze lieden een "bedrijfs"uitstapje.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Stopzetten van de realisering van de EHS is een intelligent besluit. Het getuigt van geweldige realisteitszin en moed om in deze in deze financieel moeilijke tijden op te staan tegen het schrikbewind van de milieutaliban en de rest van correct links Nederland. Hulde!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Néé Henk, dat willen boer en burger helemaal niet! Het EHS-beleid werd in 1990 gestart en loopt dus al 20 jaar over 8 kabinetten. Het zou inderdaad krankzinnigenwerk zijn om daar nu nu mee te stoppen. Want het geld voor de EHS is niet op en kan heel goed veel functioneler gebruikt gaan worden om het ecologische bouwwerk te completeren. Die Robuuste Hoofdstructuur is een bedenksel uit de koker van dezelfde hufters die in de Oostvaardersplassen duizenden dieren laten doodhongeren. Dat zijn je reinste natuurcriminelen en hun waanideeën moeten per direct gestopt worden. Nu kan dat nog zonder al teveel schade. Maar de allerlaatste halve rooie eurocent moet er dan ook per heden aan verspild zijn geweest!

 • no-profile-image

  herkauwer

  Men maakt progressie aan de WUR, beste Kritische Lezer. Ik moest vanmiddag even aan de Bornse Steeg zijn en jawel hoor! Aalt Dijkhuizen himself gaf aan 8e jaars studenten (want Landbouw Laden Lichterij -kortweg LLL - is een loodzwaar vak) een bijspijkercollege landbouwoptellen en landbouwaftrekken. Het eerste deel van het college bestond uit een typisch Wagenings potje leerstofinstampen: een en een is twee twee en twee is vier, nou ja je kent dat wel. Maar het vervolg ging in een verbijsterend stukje Foodvalley's gebarentaal dat zijn weerga niet kent. Men blijkt, kortom, in Wageningen aanzienlijk sterker te zijn in het aftrekken dan in het optellen. Om van het vermenigvuldigen door delen nog maar te zwijgen. Ik zag hierin direct een bewijs temeer dat die Minasgaten niet per ongeluk zijn ontstaan. Want plus of min? Dat scheelt een hele ruk!

 • no-profile-image

  Henk

  Herkauwer! Voorwat betreft de Oostvaardersplassen en andere gebieden die daaraan gelijkstaan het volgende. Diegene die dit beleid onderschrijft ( politici / terreinbeheerders). Deze mensen mogen wat mij betreft een reisje boeken per trein naar midden siberië. Tis daar soms wel aan de koude kant, maarja de sterksten zullen het wel overleven.

 • no-profile-image

  rose both

  Buitenstaander, dus de EHS had de bedoeling om de grondprijs in stand te houden, om de basiswaarde van de boerenbedrijven op bankhoogte te houden, en dus de boeren aan de schuld?
  De banken de ook de project ontwikkelaars financieren die klei en zand winnen om steden te bouwen en daarvoor grond goedkoop willen kunnen aankopen en het vervolgens goedkoop doorschuiven naar de " natuur". De boeren en burgers zitten aan alle kanten dik in de hypotheken,de banken vangen aan alle kanten door monsterverbonden te sluiten met allerlei partijen. Maar het gaat alleen goed zolang er woningnood is; men heeft zich totaal verkeken op de bijeffecten: wie moet werken kan geen grote gezinnen verzorgen. Begint later of helemaal niet aan kinderen Het grote aantal kleine gezinnen en het grote aantal singles kan niet voorbijgezien worden. Door de demografische veranderingen verandert de huizenmarkt die moest betalen voor de aankoop van gronden en natuurgebieden (samen met de gasopbrengsten, die ook gaan teruglopen door recessie enverminderd gebruik)
  Door stilvallen van de huizenmarkt valt een heel belangrijk peiler onder het huidig economisch gedachtegoed weg.

  Het is zaak daar eens heel goed over na te denken.
  En dan ook eens in ogenschouw te nemen, hoeveel tussen"handelaars" er tegenwoordig meeliften op een liter melk...
  ambtenaren en ambtelijke diensten, die ook allemaal gehuisvest en vervoerd moeten worden,
  veearts, stallenbouwer, adviseur, inrichter, leveranciers van inrichtingen, veevoerhandelaar, zzp-er, transporteurs, leveranciers van mengmiddelen voor herfstvla's en yoghurtdranken, zuivelverwerkende industrieën, opnieuw transporteurs, opslagbedrijven,groothandelaren met hun gebouwen en personeel,supermarkten met personeel, gebouwen en inrichtingen...

  En de boer maar opschalen en "op wereldmarktniveau "werken.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.