Redactieblog

1 reactie

Is coöperatie middel of doel? (3)

Deze keer het bestuur. Natuurlijk vindt die de coöperatie een middel om het doel – een beter inkomen voor de boer – te bereiken. Maar lukt dat?

In hun ogen wel. Ze staan echter voor een onmogelijke opgave. Vooral bij de grote coöperaties. Ze worden geacht verstand van zaken te hebben. Te kunnen beoordelen wat hun coöperatie doet en moet doen.

Dat doen ze met beperkte middelen. De top van de coöperaties is bemand met hooggeschoolde lieden. Daar steekt de gemiddelde topbestuurder mager bij af. Zowel wat scholing als wat ervaring betreft. Bij een nieuwe directeur van een coöperatie wordt zijn verleden als manager uitgebreid gepresenteerd. Een pienter hoofd, gepaard gaande met een goede opleiding en een ruime ervaring als – internationaal – leidinggevende is een pre.

Hoe armoedig tekenen zich daar onze bestuurders bij af. Hogere Landbouwschool is al heel wat. Als er een nieuwe bestuurder komt, wordt dat maar achteloos vermeld. Zijn boerenbedrijf breed wordt uitgemeten. Zijn bestuurlijke ervaring wordt genoemd. Echter niet de resultaten van de bedrijven waarvan hij of zij bestuurder was.

Dat tekent de verhouding tussen de directies en de besturen. Bij de directies veel meer kennis en ervaring. Bij de bestuurders veel goede wil en – soms – een goed boerenverstand. Dat laatste is een grote verdienste.

Maar is het evenwichtig? Worden de boerenbelangen voldoende verdedigd? Nee. Bestuurders zijn te vaak de papegaaien van de directie. Drijven vaak ver van de boer af. Nestelen zich op het pluche naast de directie. Daardoor ontstaat de enorme afstand tot de leden.

Over oorzaken de volgende keer.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Han

    In dit artikel wordt duidelijk op welke criteria een nieuw bestuurslid wordt gekozen >zijn bedrijf<, >is hij goed boer< Niemand vraagt is hij goed bestuurder, heeft hij ervaring met medewerkers, heeft hij veel over de "heg" gekeken etc. Daar komt bij dat we niet meer voor oude zakkige organisatie willen doorgaan, Dus moet hij / zij JONG zijn. Waar is nu de ervaring opgedaan in het leven. De meeste boeren blinken niet uit in samenwerken en samen besluiten. Het gevolg kan dus zijn dat de beroeps bestuurders de >overmacht< krijgen en het boeren bestuurslid hun idee mag vertalen en vertellen bij zijn achterban en die overtuigen van het gelijk van de Directie die toch alles tot in de puntjes heeft uit geplozen.

Of registreer je om te kunnen reageren.