Redactieblog

1 reactie

EU-hof: toeslagrecht van pachter

Toeslagrechten behoren tot de pachter. Dat zegt het Europese Hof van Justitie in antwoord op vragen van het Nederlandse Pachthof.

"De bedrijfstoeslagregeling vormt een inkomenssteun voor landbouwers met als doel de landbouwbevolking te verzekeren van een redelijke levensstandaard. Er is geen verplichting voor de pachter om de toeslagrechten bij het verstrijken van de pacht aan de verpachter over te dragen", aldus het Europese Hof.

Er is volgens het Hof ook geen reden om aan te nemen dat de pachter door het verbod op ongerechtvaardigde verrijking verplicht zou zijn om toeslagrechten bij het verstrijken van de pacht aan de verpachter over te dragen of om de verpachter hier een vergoeding voor te geven.

De uitspraak is onderdeel van het proefproces dat LTO voert in samenwerking met de Federatie Particulier Grondbeziet (FPG). De zaak wordt gevoerd aan de hand van een pachter van de Gemeente Kampen die onenigheid kreeg over de eigendom van de toeslagrechten. Het pachthof in Arnhem wilde nog geen uitspraak doen, maar eerst informatie inwinnen bij het Europese Hof. De uitspraak van het Pachthof wordt de komende maanden verwacht.

LTO reageert positief op het advies. "Het sluit aan bij onze visie dat toeslagrechten van de pachter zijn. We hopen dat het Pachthof het advies overneemt", aldus Dries van Rozen van LTO Noord. Ronnie van Woudenberg van de FPG reageert dat het advies te verwachten was. "Maar wij zijn nog steeds van mening dat het nationale pachtrecht en niet Europeesrechtelijk."

Eén reactie

 • no-profile-image

  gli

  Zo hoort het toch ook.
  Gelukkig dat het Pachthof zo verstandig was om een hogere instantie te laten oordelen. Misschien is men tot de conclusie gekomen dat de blunder die men heeft begaan bij de waardebepaling van het melkquotum niet voor herhaling vatbaar was. Er is nu lang genoeg beknibbeld op de vermeende voordelen van een pachter die steeds meer in het xxxxxx hoekje komt. Gigantische pachtverhogingen die nergens op slaan, melkquotum dat zogenaamd van de verpachter is!!! hoe kunnen ze het bedenken! Let wel: oorspronkelijk en eigenlijk nog steeds ben ik van mening dat de waarde van het quotum nul euro zou moeten zijn. En dat zou herleidt moeten worden met duidelijke en wat mij betreft forse en gevoelige informatie, niet te omzeilen met allerlei uitvindingen van advocaten, belastingadviseurs en dergelijke.
  Handige jongens die in de eerste en de volgende plaatsen aan zichzelf denken.
  Let op: ik ben er op tegen dat het melkquotum enige waarde heeft. Maar als er waarde aan toegekend moet worden hoort die bij de pachter te liggen en volstrekt niet bij de verpacher.
  Toelichting: ik heb geen centje pijn of voordeel van mijn conclusie. Maar de opvatting die tegenwoordig gangbaar is van marktgericht en het kapitalistische (het angelsaksische) systeem hangt mij de keel uit. Let ook op ik heb nog nooit op eenn linkse parij gestemd!

Of registreer je om te kunnen reageren.