Redactieblog

478 x bekeken

Bijna 6 procent meer mestvervoer in 2009

In 2009 is 5,8 procent meer mest vervoerd dan in 2008.

Dat blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen. Tot en met half december is 22,55 miljoen ton dierlijke mest vervoerd. De voorsprong ten opzichte van 2008 is in de tweede helft van 2009 wel minder geworden. In de eerste helft van het jaar was de voorsprong nog 18 procent. In de cijfers is zichtbaar dat er meer gebruik wordt gemaakt van tussenopslagen voor dierlijke mest.

De toename van mesttransport vindt plaats bij alle mestsoorten. Vorig jaar werd met 11,2 miljoen ton 5,7 procent meer varkensmest vervoerd. Het transport van rundveemest steeg 4,4 procent naar 6,5 miljoen ton. De toename van pluimveemest was met 1,4 procent beperkt. In 2009 was sprake van veel vraag naar pluimveemest, waardoor de mestafzetkosten voor pluimveehouders fors daalden. Bij de categorie mengmest is met 31 procent de grootste groei geboekt. In totaal is 1,7 miljoen ton mengmest vervoerd. Mengmest is een combinatie van mestsoorten. Dit is vooral mest die afkomstig is uit mestsilo’s in de akkerbouwgebieden.

De meeste mest is naar akkerbouwers vervoerd: 6,5 miljoen ton. Dat is een toename van 5,7 procent. Intermediairs hebben in totaal 4,8 miljoen ton ontvangen. Dit is een toename van 7 procent. Het gaat hier om mest die naar tussenopslagen is vervoerd. Graasdierbedrijven hebben 3,1 miljone ton mest ontvangen, een toename van 6,8 procent. De export van dierlijke mest is in 2009 met 3,1 procent toegenomen naar 2,3 miljoen ton.

Of registreer je om te kunnen reageren.