Vraagtekens bij besluit WKK-subsidie

De beslissing van economieminister Maria van der Hoeven geen subsidie te verlenen voor nieuwe warmtekrachtkoppelingen (WWK's) is gebaseerd op een te rooskleurig beeld van de markt.

Dat blijkt uit een studie van CE Delft naar aanleiding van een motie van VVD en Groenlinks.

Volgens de onderzoekers wil het feit dat een installatie rendabel is nog niet zeggen dat ondernemers daar in gaan investeren. Van der Hoeven heeft geen rekening gehouden met de weerstanden, in de vorm van nieuwe risico's en kosten, die bedrijven moeten overwinnen om een WKK aan te schaffen. Bovendien laat zij ten onrechte de warmtekorting achterwege.

De conclusie van de minister dat in alle categorieën installaties rendabel kunnen worden geëxploiteerd, geeft dan ook een te positief beeld van de werkelijkheid. Dat geldt met name voor de industrie, waar de investeringen in WKK's achterblijven ten opzichte van de glastuinbouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.