304 x bekeken 14 reacties

Verburg wil geen verhoging exportrestituties

Landbouwminister Gerda Verburg ziet niets in een verhoging van de exportrestituties voor zuivelproducten.

De Europese Unie zou daarmee een verkeerd signaal afgeven aan haar handelspartners en bovendien haar positie in internationale fora kunnen schaden, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de ingelaste Europese top over de zuivelsector op 5 oktober.

Zoals eerder al aangegeven steunt Verburg wel de voorgestelde verlenging van de van de interventieperiodes voor boter en mager melkpoeder. "Daarom sta ik in beginsel ook positief tegenover het voorstel de bevoegdheden van de Commissie tot ingrijpen in de markt onder bijzondere omstandigheden uit te breiden tot de zuivelsector", aldus de minister

Verder schrijft Verburg de mogelijkheid van nationale verevening bij de melkquotering te blijven toepassen aangezien de Europese Commissie geen voorstel heeft gedaan hier een einde aan te maken. Zij zal echter geen gebruik maken van een eventuele nieuwe opkoopregeling voor quota, omdat deze gefinancierd zou moeten worden door extra superheffing te innen bij overschrijders.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte jonge Melkveehouder,uit Boekel. Misschien kunnen wij wel ruilen!(?) U wilt misschien wel uitbreiden?.

 • no-profile-image

  Koeienboer.

  Wie is geen Boer?, heeft zij/hij ook een Naam en Adres? Misschien bent u wel geschikt om Siem-Jan Schenk,op te volgen?

 • no-profile-image

  verbaasde

  De hele discussie om de prijzen van zuivel binnen de EU meer dan een beetje hoger te krijgen dat de wereldmarkt staat of valt bij het opnieuw sluiten van de EU grenzen voor goedkopere import. Met het openen is ook door Duitsland Frankrijk en Polen ingestemd. De overige belangen hierbij zijn zo groot dat opnieuw sluiten een utopie is. Wees realistisch. De gemiddelde prijs van de afgelopen 3 jaar was ook zo slecht nog niet.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Beste jonge Melkveehouder,uit Boekel. Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden voor mijn reactie op uw reactie. Als 50 plusser had ik mij fatsoenlijker moeten benemen,het spijt mij zeer!. Toch wil ik nog een antwoord geven op uw mening. In de agrarische sector is de nood hoog! In de eerste plaats, de Glastuinbouw,daarna melkvee-,varkens-,akker- en alle andere boeren die het moeilijk hebben. U als jonge melkveehouder wordt nu geconfronteerd met lage opbrengstprijzen van de melk. Daardoor kan financiele nood ontstaan, gelukkig niet alleen bij u, bij ons is dat ook zo. En niet alleen bij ons, bij heel veel! anderen ook!!!. Een schrale troost is dat,meer niet. Nu kan ik mij voorstellen, dat u tussen hoop en vrees leeft. Het grootste probleem van de vrije Economie is;genadeloosheid!!!. Met andere woorden het Kapitalistische systeem kent geen genade(op enkele uitzonderingen na, als er sprake is van naastenliefde). De mening die u hebt ten opzichte van Nederland en Midden-Europa kan ik begrijpen, als u bedoelt dat de omstandigheden niet precies de zelfde zijn. De melkprijs is wel het zelfde,ook slecht, in augustus 24 cent per kg. Daar kunnen wij ook niet alle Rekeningen van betalen! Goed,nu de oplossing,mij is bekent, dat heel veel melkproducenten bereid zijn quotum in te leveren!.Je hoort getallen tussen 5 en 15%. Voor Nederland zou dat een oplossing kunnen zijn. Voor Duitsland en Frankrijk ook! Nu de vraag; is dat voldoende?,willen alle melkveehouders dat?. Ja maar,denkt u misschien,dat moet de Politiek regelen,er moet een nieuwe Regulering komen! enzovoort!. Het Canadese systeem heeft minister Verburg als onbruikbaar gequalificeert,jammer zegt u misschien,(?). Bovendien heeft de Europese Commisie besloten de melk quotering na 2015 of in 2015 te be-eindigen. Dat geldt voor de hele EU!,ook voor Nederland en Midden-Europa!!!. Maar ik zie nog een mogelijkheid;als de Nederlandse Melkveehouders Vakbond alle melkproducenten op 1 noemer krijgt!,kan misschien(?) binnen de Nederlandse grenzen,het Canadese Quotumsysteem ingevoerd worden. Maar u begrijpt dat het niet eenvoudig zal zijn. Zonder toestemming van de EC zal het niet kunnen,denkt o.g.t. En zolang Nederland bij de EU blijft,hebben wij met elkaar te maken. Tenslotte is Nederland geen Eiland!.zelfs Export land,Duitsland ook overigens. Jonge Boer uit Boekel,ik wens U wijsheid en sterkte toe !!!.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Piet , Denk je nu echt dat andere landen 10-15 % willen inleveren als die hun nationaal quotum nog niet vol melken er word nu al met het vingertje gewezen naar de melkveehouders hier, zij zijn het die jaar op jaar over het melkquota melken en daarom zal hiet het percentage veel hoger komen te liggen

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geen verhoging van de exportrestitutie's. Wel uitbreiding van de interventieperiode. Fonterra verwacht een prijsverhoging op de wereldmarkt van 12%. Alles bij elkaar geeft het weer een wat beter gevoel. Als nu de melkverwerkende industrie zich ook wat royaler op zal stellen,kunnen wij weer rustig slapen!.

 • no-profile-image

  melk

  vd zanden moet je daarin gelijk geven wij zijn degene die in hun ogen de markt verziekt hebben met te veel te melken en om dan vervolgens te zeggen dat ze in moeten leveren zou denk ik niet zo goed overkomen

 • no-profile-image

  Wijzen uit het Oosten

  Waarom wil Verburg de export restitutie niet verhogen? Ze is bang dat daardoor de grondstof prijs van melk te hoog wordt in Europa. Export naar de wereldmarkt wordt daardoor bemoeilijkt. Moet alles bloeden voor de 4 tot 7 % export die Europa netto afzet op de wereldmarkt. Europese landen hebben zich toch verenigd om elkaar te versterken met als doel een beter welzijn voor mens dier en millieu. Het verhaal hieronder wat ik eerder al schreef bevestigd de reactie van Verburg. Het is een reactie die zuivelorganisaties LTO de politiek en de rabobank onderschrijven. Ik vraag me af of we alles moeten prijsgeven voor de wereldmarkt. Wie worden hier nu werkelijk beter van!!!

  Nederland fixeert zich te veel op de wereldmarkt (een oneerlijke markt met een oneerlijke prijs). Die wereldmarktprijs is altijd laag. Om hier te kunnen overleven is het noodzakelijk dat de grondstofprijs melk in Europa laag is. Mijn indruk is dat de grote cooperaties zoals friesland campina en Arla hier een groot voorstander van zijn. Nederland exporteert Netto +/-25% van zijn melkafzet buiten europa. Met een lage grondstofprijs kunnen deze fabrieken goede resultaten boeken ten opzicht van de cooperaties die gericht zijn binnen Europa. Europa zelf exporteert Netto 4 tot 7% naar de wereldmarkt(veel landen in europa importeren zelfs). Het is niet verwonderlijk dat onze buurlanden zeggen, moeten we voor die 4 tot 7% export buiten europa deze lage melkprijs accepteren om te kunnen concureren. Dan liever 4 to 7% minder produktie met een eerlijke prijs waar van te leven valt.

  +/-75 % van de Nederlandse melk wordt binnen Europa (incl Nederland) afgezet. Europa zelf exporteert netto ongeveer 4 tot 7% naar de wereldmarkt.

  Wanneer de liberalisering volledig wordt toegelaten konden we ook binnen de europese exportmarkt wel eens flink terrein gaan verliezen. (Europese landen mogen dan meer produceren en ook de importen van buiten Europa zullen gestaag toenemen). Het uitbreiden naar grote megastallen in ons kikkerlandje zal tot veel weerstand gaan leiden. En het zal moeilijk zijn de produktie van melk op te schalen, door toenemende vraag naar voer, grond en mestafzet.(de kosten van quota vervallen maar zullen dus op een andere plek worden neergelegd maar worden in elk geval niet minder)

  In feite moeten we onze buurlanden erkentelijk zijn dat zij opkomen voor regulering van de melkproduktie. Nederland heeft hier als een van de weinig europese landen het eerste baat bij.

  Wanneer we door de liberalisering ook de export binnen europa verliezen dan blijft inderdaad zoals verburg zegt geen melkveehouder meer over.

  Mijn indruk is dat de grote cooperaties streven naar een grote omzet met een lage grondstofprijs. goed voor de cooperaties die exporteren buiten europa en het zo net iets beter kunnen doen dan hun collega cooperaties. Maar slecht voor de binnenlandse europese markt. Slecht voor mens dier en milieu. Het melk uitrijden is misschien niet acceptabel. Maar een miljoen liter melken en 500.000 liter hiervan gratis weggeven, zet ook geen zoden aan de dijk. Melk verpoederen voor de derde wereld is een prima idee. Het zou mooi zijn dat alle boeren standsorganisaties incl NZO en zuivelcooperaties zich hier voor in gaan zetten.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Meneer vd. Zanden,uw visie deel ik ook. Maar wij moeten ook rekening houden met de idealisten, heb ik gemerkt. In hoeverre de Politiek deze groep ( ik schat meer dan 50%) tegemoet wil komen weet ik natuurlijk ook niet. Vandaag zijn de verkiezingen in Duitsland,dat betekent dat Mevr. Ilse Aigner (de duitse Landbouwminister)geen idealistische uitspraken meer hoeft te doen. De melkveehouders zijn verdeeld in drie groepen denk ik; zoals gezegd,de idealisten, de realisten en de groep, geen mening!. In uw reactie's valt mij steeds duidelijk op, dat uw visie van gezond verstand getuigt,daar is niets mis mee!.

 • no-profile-image

  geen boer

  Ik denk dat inderdaad het grootste deel van de NL veehouders aanvoelt dat voor de wereldmarkt produceren in een klimaat van toenemende milieu- en welzijnseisen een hachelijke onderneming gaat zijn. Een enkeling zal zich daarnaast ook realiseren dat grondgebonden (anders dan intensieve) landbouw anders op prijsdalingen reageert dan industrie: bij daling van de prijzen gaat de boer ipv minder juist méér produceren, net zolang tot hij het niet meer bolwerkt en grond gaat verkopen. Diegene die de grond koopt produceert gewoon door. Zodoende beland je in een neergaande spiraal, hebben we al 2 keer gezien, eind 19e eeuw en in de jaren dertig. Voor diegenen die denken hoe kun je daar nú nog mee aankomen; de afgelopen 6 maanden kon je 't alweer zien, opbrengst onder kostprijs maar wat deed de productie? Stel je eens voor dat we géén quotum en géén interventie hadden gehad...man, man, man.
  De kaalslag die dit op het platteland tot gevolg zou hebben wordt nooit en te nimmer door de grotere EU landen geaccepteerd en je zult zien dat men dan alleen nog maar een paardenmiddel ter hand kan nemen: grootschalige interventieaankopen, opslag en vervolgens verhogen restituties, op rekening van de belastingbetaler. Nú pleiten voor een zo flexibel mogelijke voortzetting van de productiecontrole, geflankeerd door een interventiesysteem dat door de flexibiliteit zo min mogelijk gehanteerd behoeft te worden, getuigt volgens mij eerder van realisme dan idealisme!

 • no-profile-image

  jonge melkveehouder

  Piet als jij is met je beleid in midden europa bemoeit, inplaats dat je Nederlandse veehouderij aan het afbreken bent!! Geemigreerd is geemigreerd!
  Of heb je soms spijt dat je niet in NL bent gebleven?

 • no-profile-image

  geen boer

  In antwoord op diverse oproepen regulering te concretiseren wil ik best een voorzetje geven: gooi het bestaande systeem niet volledig weg om een nieuw reguleringssysteem te komen; dat kost alleen maar handenvol geld en is vooral goed voor allerlei adviesbureautjes dichtbij de politiek, maar probeer het bestaande systeem met de bestaande landenquota, geleidelijk flexibeler te maken, bijvoorbeeld een herijking van de quota (met behoud van de verhouding per lidstaat) per kwartaal of halfjaar. Dat de quota intracommunautair in de huidige verhouding blijven is vooral voor NL belangrijk aangezien zij disproportioneel veel produceren. Deze flexibiliteit zal interventie zo laag mogelijk houden, echter dit instrument zal wel achter de hand gehouden moeten worden net als nu. Je zit dan natuurlijk met WTO etc. maar daar zal een harde boodschap overgebracht moeten worden dat de EU dit ter verdediging van haar eigen belangen doet, gezien de grote strategische belangen en hogere kostenstructuur door hoger welvaartsniveau en aanvullende dure milieu en diervriendelijkheids-eisen. Daar heb je politici met kloten voor nodig, en aangezien Verburg zich in dit topic al bang maakt 'voor de fora' (=mooie-baantjes-generatoren) zullen we het wel van F of D moeten hebben. Net als nu over de interventieuitbreiding trouwens, die voor de NL veehouders ook maar mooi goed uitpakt. Misschien niet gemakkelijk, maar m.i. wel uitvoerbaar. Isolatie van NL binnen de EU lijkt mij door de verregaande integratie van wet- en regelgeving daarentegen vrijwel onmogelijk. Ik las in een ander topic nog een zeer terechte opmerking: mocht het toch richting wereldmarkt gaan, laten Verburg en de LTO zich dan ook hardmaken voor afschaffing van minimumloon en het sociale stelsel, en zeggen: sorry mensen, die oude zekerheid was leuk, maar de internationale fora willen wereldmarkt voor iedereen; en jullie wennen er vanzelf wel weer aan!

 • no-profile-image

  realist

  Verburg heeft niets te willen, ze moet gewoon luisteren naar wat de grote jongens op 5 oktober in het zuiveloverleg afspreken en dat daarna braaf uitvoeren.

 • no-profile-image

  geen boer

  neen, NL wordt niet zozeer aangerekend dat we teveel zouden melken, maar wél dat we, via kapitein Verburg koersend op het LTO kompas, die 2% er door gedramd hebben. Triomfantelijk kwam ze ermee thuis, van deze Pyrrhus-overwinning. De 5e zou ze er goed aan doen diezelfde drammerigheid thuis te laten en in ieder geval niet tégen te stemmen. Qua stemmen is ze toch in de minderheid en grootmachten D, F en PL hebben we inderdaad nog nodig, sowieso voor derogaties. Oh nee, overbetaalde Wageningen profs vonden die derogatieaanvragen toch al een schande!

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.