Redactieblog

624 x bekeken 4 reacties

Countus: mestkosten dreigen quotumkosten te vervangen

De mestafzetkosten voor rundveebedrijven dreigen in de toekomst de kosten voor melkquotum te gaan vervangen.

Dat zegt bedrijfsadviseur Lambert Schuldink van Countus tijdens een bijeenkomst over Mest en Energie van Stimuland en Countus in Raalte. "Melkveehouders houden op dit moment veel te weinig rekening met de afzetkosten van mest. Er is gewoon te weinig aandacht voor, omdat de meeste melkveehouders een groot deel van de mest afzetten op eigen grond. Maar de bedrijven die fors aan het uitbreiden zijn, vergeten dat ze de extra mest die de extra koeien produceren moeten afvoeren. Dat is een forse kostenpost", aldus Schuldink. Hij berekent dat de extra liters melk die geproduceerd worden op een bedrijf met dezelfde omvang 3 tot 4 cent extra mestafzetkosten per liter kost.

Een pasklare oplossing voor de extra mestafzetkosten is er niet, zo blijkt tijdens de bijeenkomst. Het verlagen van de mineralenproductie van de veestapel door aanpassingen in het rantsoen, minder jongvee aanhouden of mest scheiden zijn mogelijke oplossingen. "Mest scheiden in een dikke en dunne fractie is lang niet voor alle bedrijven effectief", constateert Gerjan Hilhorst van praktijkcentrum De Marke van de Wageningen UR op basis van onderzoek binnen het netwerk Koeien en Kansen.

"Het is heel bedrijfsafhankelijk. Uit het scheiden met de mobiele mestscheider op verschillende bedrijven blijkt dat het scheiden ook lang niet overal even goed werkt. Afhankelijk van de noodzaak van het afvoeren van mest, op basis van fosfaat- of stikstofoverschot is scheiden soms nog duurder dan de afzet van onbewerkte drijfmest. Het is dus zaak om goed te rekenen voordat gekozen wordt voor mestscheiden", aldus Hilhorst.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  w.

  Mestkosten kun je elk jaar opnieuw bepalen voor hoeveel mestafzet je gaat betalen(en de prijs die dan actueel is), bij quotum moet je voor jaren in de toekomst al geld lenen en dan ook nog terugbetalen(kan niet bij huidige melkprijs) intensieve veehouderij werkt al jaren met mestafzetkosten, lijkt mij goedkoper dan hele dure grond bij gaan kopen(moet je nog bewerken en loonwerkkosten op maken ook) gevolg is, nooit meer tijd voor gezin en voor je zelf.

 • no-profile-image

  K.I.S.S.

  Wat een stelling (oud nieuws) mest bestaat uit uit water plus ruwe celstof
  Bedenk een systeem waarmee het water gezuiverd word(hergebruik ) restprodukt verbranden en stroom mee maken (technieken bestaan allemaal al) dus geen mest meer over en je kunt weer onbeperkt melken!!!

 • no-profile-image

  koetje

  Zie hier het nieuwe quotastelsel voor de toekomst,het wordt weer net als vroeger; een stukje grond erbij;een paar beestjes erbij. Probleem is alleen dat grond kopen voor mestafzet alleen uit kan als de mestafzetkosten de pan uitrijzen.Dus wordt je in Nederland als boer langzaam de nek omgedraaid.

 • no-profile-image

  boerin mid friesland

  Ben het met koetje eens , na de melk komt de mest.
  Wordt het nu niet tijd om gezamelijk te strijden voor een kostprijsdekkende melkprijs en een flexcibel qotumsysteem zodat we niet meer hoeven te melken om een boterham te verdienen voor ons gezin

Of registreer je om te kunnen reageren.