Redactieblog

Agrifirm en Cehave Landbouwbelang onderzoeken fusie

De agrarische coöperaties Agrifirm en Cehave Landbouwbelang willen fuseren, bevestigen beide organisaties vanochtend.

De coöperaties beginnen hiervoor een onderzoek dat drie tot vier maanden gaat duren. De plannen zijn gisteren tijdens de ledenraadsvergaderingen besproken.

Agrifirm en Cehave verwachten door een fusie stevige financiële en strategische voordelen. De voorgenomen fusie verbreedt de basis voor productvernieuwing, verlaagt de kosten en versterkt de inkooppositie. “Dit biedt extra groeikansen voor zowel de Nederlandse als de buitenlandse activiteiten van beide ondernemingen. Dit leidt tot betere technische en financiële resultaten voor de leden”, aldus de coöperaties. Agrifirm en Cehave verwachten samen ook beter in te kunnen spelen op snelle ontwikkelingen in de agrarische sector.

Het onderzoek naar de fusie richting zich op het vormen van een nieuwe coöperatie die dicht bij de klant staat. Hierbij wordt gekeken naar strategie, synergievoordelen, organisatiestructuur, ledenbeloningen, naam en vestigingsplaats van de nieuwe onderneming.

Naar verwachting beslissen de ledenraden van beide organisaties rond de jaarwisseling over de fusie. De voorgenomen fusie wordt op korte termijn ter goedkeuring voorgelegd aan de NMa.

Agrifirm en Cehave Landbouwbelang zijn beide actief op zowel veehouderij- als akkerbouwgebied. Agrifirm heeft als werkgebied het midden en noorden van het land, terwijl Cehave vooral in het Zuiden actief is.

Of registreer je om te kunnen reageren.