AID controleert meer op dierrechten

De Algemene Inspectiedienst (AID) gaat volgend jaar vaker controleren of veehouders niet te veel dieren op hun bedrijf hebben.

In 2008 constateerde de organisatie dat 72 van de 108 geïnspecteerde ondernemingen over onvoldoende dierrechten beschikken. Dat blijkt uit het jaarverslag van de dienst. Op ruim een kwart van de gecontroleerde bedrijven heeft de AID overtredingen van de regels voor gebruiksnormen vastgesteld. Boeren zijn onzorgvuldig met de grondbemonstering en administratie van de bemestingsplannen, aldus de organisatie.

Het emissie-arm uitrijden van mest leidt eveneens op veel bedrijven tot problemen. De AID controleerde hier vorig jaar tweeduizend bedrijven op, waarvan er driehonderd de fout in gingen. In 150 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt. In de loop van dit jaar worden plannen voor de fusie van de AID met de Voedsel en Waren Autoriteit en de Plantenziektenkundige Dienst vastgesteld.

Of registreer je om te kunnen reageren.