Redactieblog

Zomerse rust heerst op grondmarkt

Op de grondmarkt is voor het eerst sinds enkele jaren sprake van een rustige zomerperiode. Dat concludeert voorzitter Harry Boertjes van de vakgroep Agrarisch en Landelijk Vastgoed van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

"De afgelopen jaren was het vrij hectisch op de grondmarkt. Dat kwam door het nieuwe mestbeleid, de hoge melkprijs en hoge prijzen voor akkerbouwgewassen. Door de hectische grondmarkt liep de handel in grond ook in de zomerperiode door", zegt Boertjes. "Door de huidige situatie op de zuivelmarkt en door het lagere prijsniveau voor akkerbouwgewassen is het zeer rustig op de grondmarkt."

Op akkerbouwgebied ligt de handel vrijwel stil. In de melkveehouderij wordt er nog wel gehandeld, maar zeer beperkt. "Je merkt dat melkveehouders terughoudender zijn. Banken zijn eveneens terughoudender in het verstrekken van leningen aan melkveebedrijven", aldus de makelaar. Boertjes merkt dat bedrijven met voldoende eigen vermogen wel financiering krijgen voor de aankoop van grond. "Banken zien de investering in grond toch als een goede investering."

De crisis in de zuivel leidt volgens de NVM nog niet tot meer aanbod van landbouwgrond of tot meer aanbod van complete melkveebedrijven. "Boeren zijn vaak creatief en zullen niet direct grond verkopen als ze financieel moeilijk zitten. We zien wel dat boeren die grond willen kopen, soms eerst andere grond willen verkopen voordat ze de grond kopen. De afgelopen jaren was de stemming toch anders. Toen kochten ondernemers eerst de grond erbij en verkochten andere percelen eventueel later."

De markt voor complete melkveebedrijven kabbelt langzaam voort. "Er zijn nog steeds ondernemers op de markt die de afgelopen jaren uitgekocht zijn en willen investeren in een nieuw bedrijf. Het prijsniveau voor complete bedrijven is op dit moment vergelijkbaar met vorig jaar", zegt Boertjes. Gezien de huidige marktsituatie bestaat de kans dat het prijsniveau op termijn zal worden bijgesteld. In pluimvee- en varkensbedrijven is geen handel. "Varkenshouders breiden eerder uit op bestaande locaties."

Of registreer je om te kunnen reageren.